Klart for et halvt års pappaperm

Managing partner og sjakkekspert Torstein Bae oppfordrer advokatfirmaene til å legge bedre til rette for at mannlige advokater kan ta ut pappaperm. – Trist hvis andre ikke har samme mulighet som meg, sier han.

Les mer

Merete Smith og Jens Johan Hjort. Foto.

Syv av ti advokater er menn

Nærmere syv av ti advokater i Norge er menn, viser tall fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet. Rådets årsrapport viser at 19 advokater mistet bevillingen i fjor.


Slik skal Kvale få kvinnene til å bli partnere

Advokatfirmaet Kvale erkjenner at dyktige partner-kandidater har forsvunnet ut, og vil ikke gjøre samme feil igjen. Nå håper selskapet at tettere bånd mellom de kvinnelige senioradvokatene og partnerne skal sikre at kvinnene blir værende – og tar det siste opprykket.Marius Dietrichson. Foto.

– Et angrep på fornærmede

Forslaget til ny straffeprosesslov ble regelrett slaktet av jusprofessor Anne Robberstad i en debatt i Kriminalistforeningen. Fornærmede taper, mente hun. Mens leder i Forsvarergruppen hadde helt motsatt syn: – Min oneliner er bravo! Veldig bra!

Les merJens Richard Andersen. Foto.

Advokaten og styrerollen

Forslaget om at advokater ikke lenger skal kunne være styremedlem i og advokat for et aksjeselskap, kan få betydelige negative konsekvenser, skriver advokat Jens Richard Andersen i dette innlegget.


Vil ha fri rettshjelp som valgkamp-tema

Advokatforeningen vil forbedre fri rettshjelp-ordningen, og ønsker at temaet skal få fokus i høstens valgkamp. Utgiftene til barnefordeling- og barnevernssaker øker, og tar stadig større andel av fri rettshjelp-budsjettet, kom det frem på et seminar på Stortinget.


Månedens advokat

Karin Fløistad i Simonsen Vogt Wiig i Oslo er utnevnt som leder for den splitter nye Konkurranseklagenemnda i Bergen. Hun har doktorgrad i EU- og EØS-rett, og sier at det ikke er noen tvil om at EU-retten nå inkluderer politiske verdispørsmål. Det nasjonale handlingsrommet innenfor EU- og EØS-retten må klargjøres, mener hun. Se hele intervjuet i vår aprilutgave.
Karin Fløistad. Foto.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim

En advokat er av Lofoten tingrett dømt til å betale 825.000 kroner i erstatning og 121.000 kroner i saksomkostninger til en tidligere klient for å ha unnlatt å fremme krav om erstatning for økonomisk tap i en arbeidsrettssak. Tingretten påpekte at et krav om erstatning for økonomisk tap er helt sentralt i en sak om usaklig oppsigelse. Saken er anket.