Erik Slotterøy bak rattet. Foto.

– Distriktsfiendtlig reisekutt-forslag

Mener regjeringen at advokater skal jobbe bak rattet? Advokater over hele landet er i harnisk over forslaget i statsbudsjettet om å halvere salæret på reise. Nå varsler Venstre at partiet ikke støtter forslaget.


Statssekretær Ove Vanebo. Foto.

– Kan jobbe på reise med planlegging

For å overholde taushetsplikten kan advokater som jobber på reise, for eksempel bruke filmbelegg på PC-en, foreslår Ove Vanebo, statssekretær i Justisdepartementet. Han trekker også frem at advokater i distriktene har lavere kontorkostnader enn i byene.Sjangerfoto.

Seks av ti tjener under en million

Mannlige advokater tjener i snitt nærmere 650.000 kroner mer enn kvinnelige advokater, viser ferske tall. Sjekk nyheter fra den store Advokatundersøkelsen.


Månedens advokat

Anders Brosveet (47) vant nylig det som betegnes som "Norgeshistoriens mest omfattende økonomiske straffesak", saken mot rigg-gründeren Berge Gerdt Larsen. I vår oktoberutgave forteller Brosveet om hvordan han gikk løs på den omfattende saken, om strategier og utfordringer.

Advokatansvar

To advokater har vunnet søksmål mot Disiplinærnemnden. I vår oktoberutgave kan du lese mer om saken der to advokater gikk til søksmål mot staten med krav om at beslutningene i nemnden ble kjent ugyldige. Advokatene er tilkjent over en million kroner i saksomkostninger.