Jan Sandtrø. Foto.

DLA Piper: Trener advokat-robot på norsk

DLA Piper «trener» opp advokat-dataprogrammet Kira til å håndtere norske forhold. Programvaren brukes i stor stil i USA og UK, og har allerede håndtert transaksjoner for svimlende én billion kroner.


Aage Thor Falkanger. Foto

Syv råd til ferske advokater

– Advokater er en av samfunnets mest innflytelsesrike grupper, og har et stort ansvar overfor både klientene og samfunnet. Vi er blitt helt avhengige av dere.


Månedens advokat

Advokat Finn Eide satt i utvalget som på oppdrag fra Riksadvokaten har beslyt og evaluert Økokrims etterforskning og iretteførinig av Transocean-saken. Finn Eide ble overrasket over hvor lite struktur og skriftlighet som forelå i Økokrims etterforskning, forteller han.
Advokat Finn Eide. Foto

Advokatansvar ved Toralf Wågheim

En advokat hadde opplyst timepris på 1800 kroner på sin hjemmeside. Advokaten fikk likevel medhold i salærkrav med timepris på en tusenlapp mer pr. time, etter oppdragsbekreftelse og manglende protest fra klienten, har Gulating lagmannsrett avgjort (LG-2016-66 628).