Kutter rettshjelpstiltak – Barnas jurist varsler nedleggelse

Samtlige rettshjelpstiltak som tilbyr gratis juridisk rådgivning får kutt i støtten til neste år, med ett unntak: Stine Sofies stiftelse, som jobber for volds- og overgrepsutsatte, får en økning på 304.000 kroner. – Usosialt og smålig, mener Ap om kutt-forslagene.


Vestoppland fengsel. avd Gjøvik. Foto

Vil legge ned små fengsler

Regjeringen mener det brukes for mye penger på ledelse og administrasjon i norske fengsler, og ønsker å erstatte flere av dagens små fengsler med større enheter.

Les mer

Merete Nygaard. Foto

Ny møteplass for legal-tech interesserte

Lawtech-gründer Merete Nygård har skapt ny møteplass for teknologi-frelste advokater, og peker på tre nøkkelområder der digitalisering om noen år vil konkurrere ut ordinære advokater-tjenester.

Les merJens Johan Hjort. Foto.

Jens Johan Hjort: Forstår PST hva de setter på spill?

I Advokatbladet kan du lese om hvordan PST ulovlig overvåket advokat Bent Endresen i advokatfirmaet EBT i Stavanger. EOS-utvalget bekreftet i mars i år Endresens mistanke om at Politiets sikkerhetstjeneste overvåket hans advokatvirksomhet – og at det hadde skjedd uten lovhjemmel.


Illustrasjonsfoto

Meldte seg som forsvarer uten å bli spurt

Uten å spørre klienten om han ønsket forsvarerbytte, og uten oppnevning fra retten, stilte en advokat i Østfold i politiavhør med en klient som i over to måneder hadde blitt representert av en annen advokat.


Månedens advokat

Det er bekymringsfullt at domstolen kan ende opp med å fatte avgjørelser som er mer basert på følelser enn juss på grunn av det sterke lekdommerinnslaget, mener advokat Svein Kjetil Stallemo. Han har forsvart den 15 år gamle gutten som i juni ble dømt til forvaring for dobbeltdrap. Les mer om hvordan Stallemo jobbet for å få forvaringsdommen opphevet i papirutgaven av Advokatbladet.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim

En advokat i et forsikringsselskap mottok en takstrapport som viste nye mangler ved en bolig i en boligkjøpetvist, dekket av boligkjøper-forsikring. Men advokaten avsluttet saks-behandlingen, uten å reklamere over de nye manglene til selger. Kjøperen fremmet deretter erstatningskrav mot advokaten, men vant ikke frem fordi det var inngått et bindende forlik. Les hele saken i Advokatbladet (FinKM-2017-355).