Merete Smith, jens johan hjort, Lene Vågslid. Foto.

Ap vil gi advokatene større innflytelse over salæret

Et femtitalls advokater aksjonerte onsdag foran Stortinget for å få forhandlingsrett om fastsettelsen av salærsatsen. De fikk støtte både fra Venstres Abid Raja og fra Arbeiderpartiets Lene Vågslid, som er leder i Stortingets justiskomite.Arvid Mellingen. Foto.

Fikk nok av lav salærsats og verge-ordning

Advokat Arvid Mellingen i Sogndal har nettopp sagt fra seg elleve vergeoppdrag på grunn av lav salærsats – og fordi stadig flere av dem han er verger for, må betale vergen av egen lomme.

Les merFoto av justisminister Anundsen i møte med Advokatforeningens representanter. Foto.

Reell salærsats: 524 kroner pr. time

Den reelle timebetalingen på offentlig salærsats er 524 kroner. Bare drøye halvparten av salærsatsen – 51,4 prosent – går til lønn og utbytte, mens resten går til driftskostnader, ifølge fersk rapport. Advokater som tar saker på offentlig salærsats tjener vesentlige dårligere enn andre advokater.

Les mer

Domstolleder tapte klagesak mot advokat

En advokat er frifunnet i disiplinærsystemet etter å ha uttrykt bekymring for at en navngitt dommer var negativt innstilt til ham, og uttalte at dommeren var «egenrådig, lite lydhør og med et betydelig behov for selvhevdelse».


Forsvarergruppen av 1977: Historien i korte trekk

I 1977 var Europa preget av isfront og kald krig mellom Sovjetunionen og østblokken på den ene siden, og USA og de vestlige land i Europa på den andre. I juli trykket SV-avisen Ny Tid en artikkel som anførte at Norge drev med omfattende spionasje mot Sovjetunionen, organisert fra Finland.


Månedens advokat

Anne Helsingeng (57) har skiftet beite: Da granskninger tok en ny retning i hennes tidligere firma Deloitte, og aldersgrensen nærmet seg, fikk Helsingeng – selveste first lady’en av granskninger – hjelp av en coach til å peke ut veien videre. I oktober begynte hun som partner i Hjort. I Advokatbladet deler hun tips til unge advokater som ønsker å bli partnere.

Anne Helsingeng. Foto.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim

En lærer gikk til sak mot sin advokat etter at det ble inngått sluttavtale om lærerens ansettelses-forhold. Læreren anførte at advokaten ikke hadde fullmakt til å inngå avtalen. Men tingretten fant det usannsynlig at det ikke forelå fullmakt. Dette fremkommer i en dom fra Sarpsborg tingrett. Advokaten og hans forsikringsselskap ble tilkjent 203.568 kroner i sakskostnader.