Jusprofessor: – Ove Vanebo ville vært et godt valg som justisminister

Hans Fredrik Marthinussen lanserer Ove Vanebo som en god justisminister-kandidat. Men Kluge-advokaten og den tidligere Frp-statssekretæren er slett ikke sikker på at han vil takke ja til en eventuell forespørsel.
– I utgangspunktet har jeg lagt politikken på hylla, men man skal aldri si aldri, sier Vanebo.Susanne Munch Thore og Hege Bjølseth. Foto.

Uenighet om taushetsplikt ved tilsyn

– Regelverket om Tilsynsrådets taushetsplikt ved tilsyn er for uklart i dag, og advokater må passe på ikke å gi fra seg mer taushetsbelagt informasjon om sine klienter enn det som er absolutt nødvendig.

Les mer

Lydia Mugambe. Foto

Vant pris for dom om forsvunnet baby

Høyesterettsdommer Lydia Mugambe i Uganda avsa i fjor en dom som ga et lokalt sykehus ansvar for at en tvillingbaby forsvant etter en fødsel. Dommen vant senere en internasjonal likestillingspris.

Les mer


Se opp for disse talentene!

Saklig opptreden og ærlige tilbakemeldinger kan være en av grunnene til populariteten til Marie Braadland (39) og Live W. Lindholm (35).

Les mer
Månedens advokater (les hele intervjuet i nr. 3/18)

Advokat Eva Jarbekk i Schjødt er kanskje den advokaten i Norge som kan mest om GDPR. Hun tror at mange advokater kanskje ikke helt forstår konsekvensene av EUs nye personvernforordning, og innrømmer at hun av og til har kalt regelverket et monster. Justisdepartementet har varslet at innføringen av GDPR kan bli utsatt, noe som vil kunne få uheldige virkninger for norsk næringsliv, mener Jarbekk.

Eva Jarbekk. Foto

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 3/18)

Et advokatfirma i Oslo anla sak mot en tidligere klient for å kreve inn utestående salær med 456.001 kroner etter et prosessoppdrag. Advokatfirmaet ble i lagmannsretten tilkjent null kroner, og ble i stedet dømt til å dekke klientens sakskostnader på 349.000 kroner. Lagmannsretten mente det forelå en rekke mangler ved advokatens arbeid, fremkommer det i dommen fra Borgarting lagmannsrett (LB-2015-192367).