Frykter for kontroll-utvalgs uavhengighet

Forslaget fra Justisdepartementet om å legge sekretariatet til Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll til Statens sivilrettsforvaltning, er «virkelighetsfjernt», mener Advokatforeningen.


Thommessen på topp

Prospera har kåret Thommessen til Norges beste advokatfirma for fjerde år på rad, mens BA-HR rangeres som det mest kjente.Frykter nye eksamensregler

Universitetsledelsene i Oslo, Bergen og Tromsø vil begrense studentenes mulighet til å ta eksamen flere ganger for å minske karakterpresset på jusstudentene. Studentene selv frykter at det vil virke mot sin hensikt.

Les mer

Fru Justitia. Foto.

19 advokater mistet bevillingen i 2017

Tilsynsrådet meldte 21 advokater til Advokatbevillingsnemnden med forslag om tilbakekall av advokatbevillingen i fjor. 19 av disse mistet retten til å arbeide som advokat.

Les mer


Omkamp om høyesterettsdom om havnearbeideres fortrinnsrett

Senterpartiet vil ha omkamp i Stortinget om Høyesteretts Holship-dom, som fratok norske havnearbeidere fortrinnsrett til å losse og laste skip i norske havner. Dommen har ført til sosial dumping og hårreisende arbeidsforhold i norske havner, hevder LO. Advokatforeningen mener at både Senterpartiet og LO har misforstått det stridende punktet i ILO-konvensjonen.

Les mer


Høyesterett gir advokat-råd i ny veileder

Høyesterett lanserte i dag, for første gang i sin over to hundre år gamle historie, en skriftlig veileder til advokater om anke, saksforberedelse og prosedyre, og gir der svar på hvilke krav som stilles til advokater i Høyesterett.


Månedens advokat: HALLVARD ØSTGÅRD (les mer i nr. 4/18)

Tromsø-advokat Hallvard Østgård er en av aktørene i et storpolitisk drama mellom Norge og EU som kan få store konsekvenser for Norge og fremtidig ressursutnyttelse. I stridens kjerne står spørsmålet om retten til å fange snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel i vernesonen ved Svalbard. Østgård er forsvarer for en russisk skipper og et latvisk rederi som er ilagt bøter og foretaksstraff for ulovlig fangst, men som har anket til Høyesterett. Saken omtales som «kanskje den viktigste konstitusjonelle saken i vår rettshistorie».

 

Hallvard Østgård. Foto

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 4/18)

Borgarting lagmannsrett har nylig tatt stilling til om en eiendomsmegler på eget initiativ må opplyse om avgiftsmessige konsekvenser ved salg av fast eiendom. Dommen (LB-2017-50694) har flere generelle uttalelser om ansvar for rådgivning om skatte- og avgiftsmessige konsekvenser ved salg av fast eiendom som også vil ha betydning ved vurderingen av advokaters ansvar. Saken handlet om salg av en eiendom på 25 mål. Selger bodde i huset, men drev et ridesenter på eiendommen. Salget utløste justeringsplikt etter merverdiavgiftsloven for selger, noe megler ikke opplyste om.