Fru Justitia. Foto.

23 advokater felt for disiplinærbrudd

En Oslo-advokat ble felt for å ta sak mot egen klient, men slapp unna anklage om å ha fristet klienten med barnevakt under rettsaken for å få oppdraget. 23 advokater er nylig felt for disiplinærbrudd.Njål Høstmælingen og Frode Elgesem. Foto.

Skal leve av menneskerettigheter

– Vi er ikke aktivister, men har startet en «advokat-boutique» for menneskerettigheter, sier Frode Elgesem og Njål Høstmælingen i ILPI Law.

Les mer

Sturla Henriksbø. Foto.

Torpedo-samtale ikke straffbar?

Politiadvokat Sturla Henriksbø, som leder etterforskningen av Mirmotahari-saken, er svært kritisk til at det ikke lenger er straffbart for advokater å begå grov uforstand i tjenesten.

Les mer
Månedens advokat

Bettina Banoun (44) er skatteekspert og har oppfordret Oslofolk til å klage på innføringen av eiendomsskatt i byen, fordi bunnfradraget er så høyt at bare en femtedel av befolkningen må punge ut. 5500 sendte inn klage. Nå venter Banoun på snø og ski, som hun drømmer om hele året.

Advokatansvar

En advokat er av Borgarting lagmannsrett dømt til å betale en klient drøye tre millioner kroner i erstatning for å ha rådet ham til å frafalle et krav under hovedforhandling, slik at klienten tapte testamentstriden. Retten mente at klienten sannsynligvis ville ha vunnet frem, dersom kravet var blitt prosedert forsvarlig.