– Bedrøvelig lav kvinneandel

I Sverige har advokatbransjen de samme utfordringene som i Norge. – Kvinnene må selv ta ansvar for å være mer enn bare flinke piker, mener generalsekretær Anne Ramberg i Sveriges Advokatsamfund.

Les mer

– Dopingreglene burde endres på tre punkter

Leder i Norsk Idrettsjuridisk forening, advokat Morten Justad Johnsen, mener man må skille tydeligere på dopingsaker der utøveren med viten og vilje har jukset, og saker der utøver har fått i seg doping ved et uhell – som Johaug-saken.

Les mer
Månedens jurist

Knut-Magnar Aanestad er sjef for innovasjon i Kluge Advokatfirma, og tester nå robotteknologi for å gjøre kildesøk. - Neste steg er å finne en modell for kunstig intelligens som kan gi klientene våre en virtuell advokat som for eksempel kan vurdere risiko ved en avtale man ønsker å inngå, eller som kan beregne risiko på hele kontraktsporteføljen som grunnlag for fremtidige beslutninger, forteller Aanestad.
Knut-Magnar Aanestad. Foto.

Advokatansvar

En klient mente at advokaten ikke hadde ivaretatt hans interesser, deriblant vedrørende en Rolls Royce, en Jaguar og en femti fots båt, mens han selv satt i fengsel og sonet en straffedom. Klienten fikk ikke medhold i sine erstatningskrav, fremkommer det i en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Klienten må også dekke advokatenes saksomkostninger med om lag 113.000 kroner. Dommen er anket til Høyesterett.