Vil ha fri rettshjelp som valgkamp-tema

Advokatforeningen vil forbedre fri rettshjelp-ordningen, og ønsker at temaet skal få fokus i høstens valgkamp. Utgiftene til barnefordeling- og barnevernssaker øker, og tar stadig større andel av fri rettshjelp-budsjettet, kom det frem på et seminar på Stortinget.

Les mer

Månedens jurist

Knut-Magnar Aanestad er sjef for innovasjon i Kluge Advokatfirma, og tester nå robotteknologi for å gjøre kildesøk. - Neste steg er å finne en modell for kunstig intelligens som kan gi klientene våre en virtuell advokat som for eksempel kan vurdere risiko ved en avtale man ønsker å inngå, eller som kan beregne risiko på hele kontraktsporteføljen som grunnlag for fremtidige beslutninger, forteller Aanestad.
Knut-Magnar Aanestad. Foto.

Advokatansvar

En klient mente at advokaten ikke hadde ivaretatt hans interesser, deriblant vedrørende en Rolls Royce, en Jaguar og en femti fots båt, mens han selv satt i fengsel og sonet en straffedom. Klienten fikk ikke medhold i sine erstatningskrav, fremkommer det i en avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett. Klienten må også dekke advokatenes saksomkostninger med om lag 113.000 kroner. Dommen er anket til Høyesterett.