Tina Storsletten Nordstrom. Foto

Én million kroner mer til mennene

– Det skjer ingenting. Prosentandelen på partnersiden øker ikke. Argumentet med at det vil endre seg over tid faller igjennom, for vi ser ikke endringene på tallene, sier Tina Storsletten Nordstrøm, leder av Advokatforeningens kvinneutvalg.

Les mer

Illustrasjonsfoto

– Lovdata gir ikke et fullverdig bilde av rettstilstanden

Både støtteerklæringer og kritikk har strømmet Lovdatas vei etter at nettstedet Rettspraksis.no ble lansert i vår. Mange har engasjert seg i debatten om tilgjengeligheten av rettsavgjørelser i Norge, men hvor mange dommer kan egentlig leses av allmennheten på Lovdatas nettsider?

Les mer


Månedens advokat: LENE HØIVANG (les mer i nr. 6/7-18)

Advokat Lene Høivang i Sandefjord krever svar fra politikerne om hvem som skal sørge for at «den lille mannen i gata» eller «den fortvilede alenemammaen skal få rettshjelp». Tenker politikerne at folk med veldig lite penger, ikke har behov for advokathjelp, spør hun i et innlegg i Tønsbergs Blad. I sin praksis møter hun mange lavtlønnede som det er begått urett mot, men som ikke har mulighet til å hevde sin rett, fordi de ikke har økonomi til det.

Lene Høivang. Foto

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 6/7-18)

En advokat sendte sluttregning på 225.000 kroner etter å ha mottatt klientens oppsigelse. Klienten fikk medhold i at salæret skulle reduseres etter avtalerettslige prinsipper om berettigede forventninger, fremkommer det i en dom fra Frostating lagmannsrett. Lagmannsretten fant det sannsynliggjort at advokaten rent faktisk hadde utført det arbeidet som fremkom av fakturaen, men reduserte det utestående kravet fra 153.750 kroner til 60.000 kroner.