Kritisk til felles ledelse mellom tingrettene

Flere har satt seg på bakbeina i Domstoladministrasjonens prosess mot felles ledelse ved flere tingretter. Senterpartiet mener det er «uaktuelt» å godta at stadig flere må dele sorenskriver, mens vedtaket applauderes i Østerdalen.

Les merFikk en million til rettshjelp for døve

Advokat René Stub-Christiansen brenner for å bedre rettssikkerheten for døve, og har den siste tiden jobbet gratis for Norges Døveforbund. I dag ble han overrasket med én million kroner for prosjektet «Døv rettshjelp».

Les mer


– Rettspraksis.no vil gjenoppstå

Rettspraksis.no ber om muntlige forhandlinger etter at kravet fra Lovdata om midlertidig forføyning og stengning av nettstedet fikk fullt medhold fra byfogden. – Vi har ikke gjort noe ulovlig. Vi har laget en aksjon som er nødvendig for å gi borgerne tilgang til rettsavgjørelser, skriver Rettspraksis.no i en pressemelding.

Les mer


European Forum of Official Gazettes

Økt tilgjengelighet er avgjørende for Europa

Sjefen for EU-kommisjonens publikasjonskontor mener det må etableres et felles, europeisk juridisk rom for lover og regler. – Det er viktig for å skape et sterkere og mer transparent Europa, slo han fast da han gjestet Oslo denne uka.

Les mer


Mener reisetid er arbeidstid også for advokater

– Vi kan ikke bestemme hvor klienten vår sitter og er avhengig av å reise, sier salærforkjemper og advokat Marte Svarstad Brodtkorb. I går fikk en politimann medhold fra Høyesterett om at reisetid også er arbeidstid. Brodtkorb mener argumentet er direkte overførbart til advokater under offentlig sats, men det er Justis- og beredskapdepartementet uenig i.


Månedens advokat: BERIT REISS-ANDERSEN (les mer i nr. 5/18)

Da den verdensomspennende advokat-organisasjonen IBA nylig holdt møte for advokatforeningsledere i Oslo, var Berit Reiss-Andersen et naturlig midtpunkt, og holdt blant annet et innlegg om Alfred Nobel. Hun har i en årrekke vært tillitsvalgt på vegne av Advokatforeningen i internasjonale fora, noe som har gitt henne kunnskap, innsikt og et stort, internasjonalt nettverk. Hun råder unge advokater til å være opptatt av samfunnet rundt seg, og til å lese romaner fremfor selvhjelpsbøker.

 

Berit Reiss-Andersen. Foto

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 5/18)

Staten tapte nær 34 millioner kroner på å oversitte ankefrist, men Høyesteretts ankeutvalg fant ikke grunnlag for å gi oppfriskning etter at en advokat inngå anke til Høyesterett én dag for sent. Dette fremkommer i en kjennelse fra ankeutvalget avsagt 6. mars 2018 (HR-2018-430-U), som inneholder flere uttalelser av betydning for vurdering av advokatansvaret. Bakgrunnen for saken var tvist om gyldigheten av et vedtak om etterberegning av merverdiavgift på nær 34 millioner kroner fra Klagenemnda for merverdiavgift.