Prisdryss for Schjødt

Advokatfirmaet Schjødt er kåret til årets norske juridiske rådgiver i prestisjefull internasjonal konkurranse, og får europeisk anerkjennelse for salget av Visma for 21 milliarder kroner.
Månedens advokat

Advokat Brit Kjelleberg var bistandsadvokat for en seks uker gammel gutt som i juli 2014 ble påført 19 ribbeinsbrudd. Borgarting lagmannsrett mener at en av foreldrene står bak mishandlingen, men nå er både mor og far frifunnet. Utfallet kunne ha vært unngått ved å sikre en mer objektiv etterforskning fra start, samt at frifinnelsen av mor åpenbart skulle ha vært anket av påtalemyndigheten etter tingrettens dom, mener Kjelleberg.

Brit Kjelleberg. Foto.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim

Når er en dom lovlig forkynt? Ankefristen løper fra den datoen dokumentet er kommet frem til advokat via Aktørportalen, slås det fast i en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett (LE2017-140733). Bakgrunnen for saken var en dom der arbeidstaker fikk medhold i at oppsigelse og avskjed fra arbeidsgiver var ugyldig. Dommen ble lagt inn i Aktørportalen på et tidspunkt da motpartens advokat var på ferie.