Rettspraksis.no: – Dette er merkelig juss

Under et døgn etter at Lovdata sendte inn begjæringen om midlertidig forføyning ble Rettspraksis.no stengt 1. juni. Nå reagerer de saksøkte på at de muntlige forhandlingene sannsynligvis ikke blir avholdt før i slutten av august.

Les mer

Lime-saken: Advokat fikk fire års fengsel

Den hovedtiltalte i Lime-saken, Sajid Hussain dømmes for en rekke forhold, deriblant alvorlige brudd på arbeidsmiljøloven.
– Dommen blir nok anket, sier hovedtiltaltes advokat John Christian Elden.


Opposisjonen i justiskomiteen vil åpne Lovdata

I kjølvannet av striden mellom Lovdata og Rettspraksis.no har debatten om tilgjengelighet av rettsavgjørelser slått ut i full blomst. Nå ønsker opposisjonen på Stortinget at hele arkivet til Lovdata skal være tilgjengelig uten betalingsmur.Vil ha ny forsikringsavtalelov

Advokatforeningen mener hele forsikringsavtaleloven trenger en fornyelse etter Justis- og beredskapsdepartementets forslag til endringer for å inkludere IDD.

Les merKritisk til felles ledelse mellom tingrettene

Flere har satt seg på bakbeina i Domstoladministrasjonens prosess mot felles ledelse ved flere tingretter. Senterpartiet mener det er «uaktuelt» å godta at stadig flere må dele sorenskriver, mens vedtaket applauderes i Østerdalen.

Les merMånedens advokat: LENE HØIVANG (les mer i nr. 6/7-18)

Advokat Lene Høivang i Sandefjord krever svar fra politikerne om hvem som skal sørge for at «den lille mannen i gata» eller «den fortvilede alenemammaen skal få rettshjelp». Tenker politikerne at folk med veldig lite penger, ikke har behov for advokathjelp, spør hun i et innlegg i Tønsbergs Blad. I sin praksis møter hun mange lavtlønnede som det er begått urett mot, men som ikke har mulighet til å hevde sin rett, fordi de ikke har økonomi til det.

Lene Høivang. Foto

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 6/7-18)

En advokat sendte sluttregning på 225.000 kroner etter å ha mottatt klientens oppsigelse. Klienten fikk medhold i at salæret skulle reduseres etter avtalerettslige prinsipper om berettigede forventninger, fremkommer det i en dom fra Frostating lagmannsrett. Lagmannsretten fant det sannsynliggjort at advokaten rent faktisk hadde utført det arbeidet som fremkom av fakturaen, men reduserte det utestående kravet fra 153.750 kroner til 60.000 kroner.