Mette Jenssen og Marianne Vollan. Foto

Borgarting lagmannsrett kjemper mot halvannet års saksbehandlingstid

Borgarting legger ikke skjul på at det er vanskelig å få ned den lange saksbehandlingstiden i Norges største ankedomstol. – En viktig del av rettssikkerheten er å få saken sin trygt, godt og forsvarlig behandlet. En annen viktig del er at det skal skje innen forsvarlig tid. Det er en stor utfordring, mener førstelagmann Marianne Vollan.Månedens advokat: HEIDI AAS LARSEN

Heidi Aas Larsen er styreleder, partner og daglig leder i Tenden advokatfirma, som med 34 advokater og kontorer i både Tønsberg og Sandefjord er blant de største frittstående advokatfirmaene utenfor Oslo. Nå tar firmaet sats for å vokse videre. Å skaffe flinke, mannlige jurister vil bli en utfordring for bransjen fremover, tror Larsen.

 

Heidi Aas Larsen. Foto.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 11-18)

En advokat bistod testator med endring av et testament. Ordlyden i det nye testamentet ble endret, slik at arvekretsen ble utvidet fra fem til 19 personer. I arveoppgjøret ble det tvist om testator hadde ønsket å endre arvekretsen. De fem opprinnelige arvingene tok ut søksmål mot advokaten som bistod i det nye testamentet, men vant ikke frem.