Her er bildene fra IBA-konferansen!

Innimellom alle møtene med advokatkolleger fra andre deler av verden får IBA-delegatene også litt tid til å hygge seg. Her er et knippe bilder som er tatt i løpet av IBA-uken i Roma.
IBA-topp: – Advokater må gjøre alt for å bevare rettssikkerheten

Flere av Norges ledende advokatkontorer inviterer til egne arrangementer under årets IBA-konferanse i Roma. På åpningsseremonien understreket IBA-president Martin Šolc at advokater har et spesielt ansvar for å opplyse resten av befolkningen i en tid der rettsstatlige verdier er under press.


Illustrasjonsfoto

Advokatfullmektiger i domstolene: Klar praksis og økt bevissthet er nødvendig!

– Vi kan ikke ha en situasjon der klientene, det offentlige som betaler for tjenestene, tilsynsmyndighetene, domstolene, advokater og advokatfullmektiger, sitter med forskjellig oppfatning av ansvarsforholdene, svarer styreleder i Tilsynsrådet etter at advokatfullmektig Gaute Melås ikke fikk godkjent prøvesakene sine fordi han var oppnevnt i eget navn. 


Månedens advokat: ELISE JOHNSEN KIRKHUS

Elise Johnsen Kirkhus er leder for teknologiselskapet BAHR Leap, som ble opprettet tidligere i år for å skape nye teknologiske muligheter for BAHR, men også for mindre aktører i bransjen. Kirkhus mener at ny teknologi er viktig for alle advokater, uansett størrelse på firmaet. Les mer om BAHRs satsning og hele intervjuet her.

 

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 10-18)

En hyttekjøper inngikk forlik med selger etter anførsel om mangler. Utbedringskostnadene viste seg å bli høyere enn forliket, men dette ga ikke grunnlag for ansvar hos rådgivende advokat, ifølge en avgjørelse fra Finansklagenemnda Skade. Advokaten må ha opptrådt «klart uforsvarlig» for at det foreligger ansvarsgrunnlag.