Frank Wedde. Foto

Future Lawyer: Advokater selv er bransjens største trussel

Rundt 200 mennesker var samlet til årets Future Lawyer-konferanse i Oslo i går. Konklusjonen ble at advokatbransjen har fått øynene opp for teknologien, men at utviklingen går veldig sakte. – Det er firmaene som ignorerer teknologien som risikerer undergang, sa Andrew Arruda, CEO i Ross Intelligence.

Månedens advokat: ELISE JOHNSEN KIRKHUS

Elise Johnsen Kirkhus er leder for teknologiselskapet BAHR Leap, som ble opprettet tidligere i år for å skape nye teknologiske muligheter for BAHR, men også for mindre aktører i bransjen. Kirkhus mener at ny teknologi er viktig for alle advokater, uansett størrelse på firmaet. Les mer om BAHRs satsning og hele intervjuet her.

 

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 10-18)

En hyttekjøper inngikk forlik med selger etter anførsel om mangler. Utbedringskostnadene viste seg å bli høyere enn forliket, men dette ga ikke grunnlag for ansvar hos rådgivende advokat, ifølge en avgjørelse fra Finansklagenemnda Skade. Advokaten må ha opptrådt «klart uforsvarlig» for at det foreligger ansvarsgrunnlag.