Vil kontrollere advokater på fengselsbesøk

Om Regjeringen får det som den vil, skal advokater på fengselsbesøk måtte gå gjennom sikkerhetskontroll eller bli kontrollert med hund – også når de besøker fengsler uten særlig høyt sikkerhetsnivå. Advokatforeningen er svært kritiske til forslaget.

Les mer

Jens Johan Hjort: Blir gjerne ordfører igjen i 2019

Jens Johan Hjort innrømmer at et comeback som ordfører i Tromsø frister. Før den tid tar han gjerne en ny periode som leder i Advokatforeningen. Men dersom Hjort blir ordfører, må foreningen bytte leder igjen allerede neste høst.


Lilli Marie Brimi. Foto.

Kuttet i reisesalæret: – Verre enn fryktet

Lilli Marie Brimi representerer Trøndelag og Møre og Romsdal kretser i Advokatforeningens hovedstyre, og er rystet over rapportene som har strømmet inn om hvordan kuttene i reisesalæret slår inn.

Les mer

Inntekt alle advokater og advokatfullmektiger pr. bosted. Tabell

Advokatlønningene stuper – nå er snittlønnen under 900.000 kroner

Mens et hundretalls partnere i de aller største advokatfirmaene i Oslo kan vise til tresifrede millioninntekter, er situasjonen en helt annen for advokater flest: Snittlønnen for advokater i fjor var rett i underkant av 900.000 kroner, og gruppens reelle kjøpekraft falt med tre prosent.


Eli Anne Krystad. Foto.

Tapte 134.000 kroner på reise-kuttet

Advokat Eli Anne Krystad hadde et tap i omsetningen på 134.000 kroner i fjor på grunn av halveringen av reisesalæret, og vurderer nå om hun ønsker å fortsette.


Månedens advokater (les hele intervjuet i nr. 2/18)

Advokat Per Andreas Bjørgan i advokatfirmaet Lund & Co er en av Norges fremste eksperter på EU- og EØS-rett, og har skapt bølger både i Finansdepartementet og hos Regjeringsadvokaten ved å klage den norske leterefusjonsordningen inn for ESA på vegne av Bellona. Miljøstiftelsen mener at ordningen er ulovlig statsstøtte.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 2/18)

En advokat oppga feil ankefrist da klienten byttet advokat, etter at klienten hadde tapt en sak mot en entreprenør i tingretten. Anken ble derfor inngitt for sent og avvist. Advokaten ble holdt ansvarlig for klientens krav mot entreprenøren. Dette fremkommer i en dom fra Oslo tingrett, avsagt 22. desember 2017.