Fast forsvarer-oppdrag er personlige

Advokater som er oppnevnt som faste forsvarere eller faste bistandsadvokater, bør ikke gi oppdraget videre til andre advokater eller fullmektiger, har Hovedstyret i Advokatforeningen vedtatt.Illustrasjonsfoto.

795 klagesaker i fjor

I 2016 behandlet Advokatforeningens syv disiplinærutvalg totalt 513 klagesaker, mens Disiplinærnemnden behandlet 282 saker.

Les mer

Hun vant Norgeshistoriens største skattestraffesak

Hanne Skaarberg Holen har i årevis vært en av landets fremste skatteadvokater. Nylig vant hun frem på vegne av to Transocean-selskaper i Borgarting lagmannsrett i den siste sivile saken i det som er blitt omtalt som Norgeshistoriens største skattestraffesak.

Les mer


Steinar Winther Christensen og barna til Iyad Burnat. Foto.

Ber om hjelp til palestinske barn

På besøk i militærdomstolen på okkuperte Vestbredden så de barn i fotlenker bli fengslet i summariske rettssaker. Nå ber de norske advokater om hjelp.

Les mer


Rett fra skolebenken til årets sak

Advokatfullmektig Pernille Edh Hasselgård (25) avsluttet studiene i sommer. I september ble hun kastet rett inn i den omfattende Holship-saken – og vant. Nå er…


Månedens advokat

Hanne Skaarberg Holen er leder i Skattelov-utvalget, og vant nylig frem på vegne av to Transocean-selskaper i Borgarting lagmannsrett i det som er blitt omtalt som Norgeshistoriens største skattestraffesak. I denne spalten forteller hun hvordan hun og teamet i Thommessen gikk frem, og om hvor overrasket hun er over hvordan Staten opptrer i et stort antall saker: Lite objektivt og til dels uryddig, ifølge Holen.
Hanne Skaarberg Holen. Foto.

Advokatansvar

Regler for god advokatskikk gjelder ikke ved salærtvister for domstolen, ifølge en fersk avgjørelse fra Bergen tingrett. Et advokatfirma hadde bistått en klient med et prosessoppdrag i en patenttvist. Klienten tapte i tingrett og lagmannsrett, og mente at advokatsalæret på 3,5 mill. kr var i strid med RGA pkt. 3.1.5 og 3.3.1. Tingretten la til grunn at disse ikke kan håndheves av domstolen i en tvist om salær.