Lilli Marie Brimi. Foto.

Kuttet i reisesalæret: – Verre enn fryktet

Lilli Marie Brimi representerer Trøndelag og Møre og Romsdal kretser i Advokatforeningens hovedstyre, og er rystet over rapportene som har strømmet inn om hvordan kuttene i reisesalæret slår inn.


Inntekt alle advokater og advokatfullmektiger pr. bosted. Tabell

Advokatlønningene stuper – nå er snittlønnen under 900.000 kroner

Mens et hundretalls partnere i de aller største advokatfirmaene i Oslo kan vise til tresifrede millioninntekter, er situasjonen en helt annen for advokater flest: Snittlønnen for advokater i fjor var rett i underkant av 900.000 kroner, og gruppens reelle kjøpekraft falt med tre prosent.


Eli Anne Krystad. Foto.

Tapte 134.000 kroner på reise-kuttet

Advokat Eli Anne Krystad hadde et tap i omsetningen på 134.000 kroner i fjor på grunn av halveringen av reisesalæret, og vurderer nå om hun ønsker å fortsette.

Les mer


Peter Frolich. Foto.

– Ville økt salærsatsen om jeg var justisminister

Høyres nye justispolitiske talsperson er for høyere salærsats, for å slippe til finansielle eiere i advokatbransjen, og vil gjerne ha en politisk debatt om lavere straffer i sovevoldtektssaker. Men han varsler ingen justispolitisk kursendring med Venstre i regjering.

Les mer

Sveinung Rotevatn. Foto.

– Har forståelse for advokaters frustrasjon

– Folk vil merke at Venstre er kommet i regjering, også på justisfeltet. Det er ikke noe mål for denne regjeringen å heve straffenivået, og vi skriver offensivt om rettshjelp og advokatsalær i regjeringserklæringen, sier statssekretær Sveinung Rotevatn (30).

Les mer


Erlend Wessel Carlsen. Foto.

Et rop om Help

Justisdepartementet har børstet støv av forslaget til ny advokatlov, som allerede neste år kan bli en realitet. Akkurat som da NOU-en kom for tre år siden, blir det selvfølgelig baluba. Og akkurat som for tre år siden, er det Help-sjef Johan Dolven som har tatt på seg rollen som baluba-general.


Månedens advokater (les hele intervjuet i nr. 2/18)

Advokat Per Andreas Bjørgan i advokatfirmaet Lund & Co er en av Norges fremste eksperter på EU- og EØS-rett, og har skapt bølger både i Finansdepartementet og hos Regjeringsadvokaten ved å klage den norske leterefusjonsordningen inn for ESA på vegne av Bellona. Miljøstiftelsen mener at ordningen er ulovlig statsstøtte.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 2/18)

En advokat oppga feil ankefrist da klienten byttet advokat, etter at klienten hadde tapt en sak mot en entreprenør i tingretten. Anken ble derfor inngitt for sent og avvist. Advokaten ble holdt ansvarlig for klientens krav mot entreprenøren. Dette fremkommer i en dom fra Oslo tingrett, avsagt 22. desember 2017.