Ann Kathrine Skjørshammer

KrF-velger: Rettshjelp bør være like naturlig som legehjelp

Mens mennesker som står i sitt livs krise må kjempe for å få tilgang til juridiske tjenester, kan folk med en bagatellmessig forkjølelse uten problemer få billig legehjelp på det offentliges regning. Forskjellen er urimelig, mener KrF-topp og tidligere advokat Ann Kathrine Skjørshammer.

Les mer

Månedens advokat

I årets valgkamp har Pål W. Lorentzen kalt ungdomspolitikerne fra Høyre og FrP for «dresserte pudler» og anklaget dem for å svikte kommende generasjoner. Han har lite til overs for dagens makthavere, og tror at historiens dom vil bli hard. I Advokatbladet nr. 8/9 kan du lese om hans store engasjement for miljøet, og om bakgrunnen for søksmålet mot Staten for å få stanset oljeutvinning i Barentshavet.

Pål Lorentzen. FOto.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim

I månedens Advokat-ansvar-spalte kan du lese om en revisor som er dømt til å betale drøye 11 millioner kroner i erstatning og sakskostnader til en klient for å ha gitt mangelfulle råd i forbindelse med et generasjonsskifte. Ettersom både advokater og revisorer er underlagt et strengt profesjonsansvar, er dommen aktuell også for advokater. Dommen er anket. (TBERG-2015-207 404)