Vil ikke ha egen menneskerettighetsregel for advokater

«En fri og uavhengig advokatstand er en grunnpilar i en rettsstat. Denne bør ikke settes i fare selv om Advokatforeningen i et anfall av ureflektert entusiasme fremmer et forslag som innebærer nettopp det», skriver advokatene Brynjar Østgård, Steinar Mageli, og Øivind Østberg i et ferskt innlegg.


Maria Hessen Jacobsen og to tyrkiske advokater. Foto

Mener Tyrkia ikke lenger kan regnes som en reell rettstat

I morgen markeres den internasjonale dagen for truede advokater over hele verden. I år rettes fokuset mot Tyrkia. «Tyrkiske advokater er våre helter i dag. Å vie dagen til dem er å feire deres mot, utholdenhet og standhaftighet», heter det i dette innlegget, som er forfattet i fellesskap av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, Dommerforeningen, ICJ Norge og Politijuristene.Ellen Dehn Arvesen. Foto

Startet nytt firma etter «lykkelig skilsmisse» fra Brækhus

Da Brækhus advokatfirma tok valget om å samle all virksomhet i Oslo, ville firmaets Sandvika-advokater det annerledes. Dermed takket de for seg, og sammen med Advokatfirmaet Nissen-Lie og Rolf Cappelen, etablerte de det ganske så ferske Advokatfirmaet Dehn i fjor høst.


Bisettelse Harald Stabell

Minneord om Harald Stabell

Før jul mottok vi den triste – og for de fleste av oss – overraskende melding om Harald Stabells død. Ved hans bortgang har den norske advokatstand blitt fattigere. Hvem er det nå som i samme grad kombinerer mot med faglig dyktighet sammen med et aldri sviktende engasjement for rettferdighet og solidaritet? Jeg ser ingen som kan fylle hans plass. Dessverre.


Månedens advokat: CHRISTIAN FLEMMEN JOHANSEN

Elden-advokat Christian Flemmen Johansen topper Finansavisen JUS’ kåring over landets best betalte partnere under 35 år. Han mener fokuset heller bør rettes mot arbeidet som utføres. Johansen er flere ganger kåret til en av landets beste «up and coming»-advokater innen økonomisk kriminalitet, og har i det siste også gjort seg bemerket som strafferettsadvokat.

Christian Flemmen Johansen. Foto

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 12-18)

En advokat bistod en ektefelle ved opprettelse av avtale om særeie. Avtalen førte til at klienten ved skilsmisse fikk drøye 1,9 millioner kroner mindre ved skiftet enn hun ville ha fått, dersom advokaten i stedet hadde utarbeidet en ektepakt, mener Oslo tingrett. Advokaten ble sammen med forsikringsselskapet dømt til å betale 1,9 millioner kroner, pluss 270.000 kroner i saksomkostninger. Dommen er anket.