Halvor Manshaus og Håkon Wium Lie. Foto

Rettspraksis.no tapte mot Lovdata

Dermed må initiativtakerne Håkon Wium Lie og Fredrik Ljone slette alle rettsavgjørelser hentet fra Lovdatas databaser mellom 2002 og 2007, samt betale 370.000 kroner i omkostninger til stiftelsen. 


Illustrasjonsfoto

Kr 0 i erstatning etter egen medvirkning

En tomtekjøper fremmet krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til en advokat som i fjor ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder for medvirkning til grove bedragerier. Men kjøperens eget forhold førte til at erstatning ble satt til kroner 0.
Espen Bjerkvoll og Frode Støle, Foto

Aktørportalen obligatorisk fra i dag

Fra og med lørdag 15. september er det obligatorisk å bruke Aktørportalen, i de domstolene som har tatt den i bruk. Mandag 17.september står Oslo tingrett klar til å hjelpe advokater i gang.

Les merHøyesterett opprettholdt fosterbarn-adopsjon

I en omfattende dom, der praksis fra EMD vies stor plass, opprettholder Høyesterett samtykke til at et fosterforeldrepar kan få adoptere sin fem år gamle fostersønn. Gutten har siden fødselen ikke hatt kontakt med sine biologiske foreldre.


Jens Johan Hjort

Advokatforeningen må finne ny leder ett år før tiden

Advokatforeningens leder Jens Johan Hjort er av nominasjonskomiteen i Tromsø Høyre innstilt som partiets ordførerkandidat til valget neste år. Nå må valgkomiteen i Advokatforeningen se seg om etter en ny leder ett år før tiden.


Månedens advokat: ANETTE FJELD (les mer i nr. 8/9-18)

Anette Fjeld har nylig gått fra jobben som prosedyreadvokat i Gjensidige Forsikrings konsernjuridiske avdeling til partnerstilling i Deloitte, der hun leder en nyopprettet avdeling for skatte- og avgiftsprosedyre. Fjeld er opptatt av å bedre kjønnsbalansen på toppen i advokatbransjen, og synes firmaene i mye større grad på speile kundene sine.

Anette Fjeld. Foto.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim (les mer i nr 8/9-18)

En tomtekjøper fremmet krav om erstatning overfor forsikringsselskapet til en advokat som i fjor ble dømt til fengsel i tre år og seks måneder for medvirkning til grove bedragerier. Men kjøperens eget forhold førte til at erstatning ble satt til kroner 0. Dette fremkommer i en dom fra Oslo tingrett avsagt 7. juni 2018 (18-027604TVI-OTIR/06).