Hovedstyret i Advokatforeningen

Ekskluderte advokat dømt for grovt heleri

Hovedstyret i Advokatforeningen har besluttet å ekskludere en Oslo-advokat som er dømt for å ha hvitvasket 1,45 millioner kroner. Forholdet ligger elleve år tilbake i tid, men dette kan ikke utelukke eksklusjon, fordi saken er så alvorlig, mener Hovedstyret.

Les mer
Merete Smith, jens johan hjort, Lene Vågslid. Foto.

Ap vil gi advokatene større innflytelse over salæret

Et femtitalls advokater aksjonerte onsdag foran Stortinget for å få forhandlingsrett om fastsettelsen av salærsatsen. De fikk støtte både fra Venstres Abid Raja og fra Arbeiderpartiets Lene Vågslid, som er leder i Stortingets justiskomite.


Månedens advokat

Anne Helsingeng (57) har skiftet beite: Da granskninger tok en ny retning i hennes tidligere firma Deloitte, og aldersgrensen nærmet seg, fikk Helsingeng – selveste first lady’en av granskninger – hjelp av en coach til å peke ut veien videre. I oktober begynte hun som partner i Hjort. I Advokatbladet deler hun tips til unge advokater som ønsker å bli partnere.

Anne Helsingeng. Foto.

Advokatansvar ved Toralf Wågheim

En lærer gikk til sak mot sin advokat etter at det ble inngått sluttavtale om lærerens ansettelses-forhold. Læreren anførte at advokaten ikke hadde fullmakt til å inngå avtalen. Men tingretten fant det usannsynlig at det ikke forelå fullmakt. Dette fremkommer i en dom fra Sarpsborg tingrett. Advokaten og hans forsikringsselskap ble tilkjent 203.568 kroner i sakskostnader.