Justitia.

Advokat holdt tilbake klientens tilkjente erstatning for å dekke utestående salær - felt for disiplinærbrudd

Advokaten hadde hverken erklært motregning eller sendt faktura. Dermed får han kritikk av Disiplinærnemnden. 

Publisert Sist oppdatert

Advokaten bistod klager med et erstatningskrav mot Kriminalomsorgen etter oversoning. Etter at erstatningen på 65.000 kroner ble innbetalt på klientkonto, ble kun 27.250 kroner overført videre til klager. Resten skulle komme senere. 

Ifølge klager har ikke advokaten gitt noen skriftlig begrunnelse for hvorfor pengene ble holdt tilbake. Ei heller har klienten fått en faktura eller timelister som dokumenterer hvor mange penger advokaten mener å ha krav på. 

Advokaten anfører på sin side at pengene ble holdt tilbake for å dekke utestående salær i en annen sak om samlivsbrudd, hvor klager også ønsket hans bistand. 

I den forbindelse viser advokaten til praksis fra Høyesterett som viser at en advokat kan «motregne forfalte krav på honorar og utlegg i vedkommende klients innskudd på klientkonto» uten at det går på bekostning av god advokatskikk.

Ifølge advokaten var klager blitt orientert muntlig om hvorfor pengene ble holdt tilbake. 

- Motregning må erklæres skriftlig

I sin vurdering av om advokaten har opptrådt i strid med god advokatskikk i håndteringen av klagers klientmidler, viser Disiplinærnemnden til Regler for god advokatskikk punkt 3.5. 

«Det følger av sikker rett at midler på klientkonto tilhører klient. En advokat kan ikke disponere over disse midlene, uten etter avtale eller instruks fra klient. Samtidig følger det av Høyesteretts praksis (...) at en advokat i visse tilfeller har motregningsadgang til midler innestående på klientkonto», skriver nemnden i sin avgjørelse. 

Ifølge nemnden forutsetter motregning, i henhold til advokatforskriften § 3-2, at en advokat skriftlig erklærer motregning, samtidig som at det utstedes en faktura. 

«Advokaten har i nærværende sak ikke fremlagt motregningserklæring, og han har heller ikke fremlagt faktura for sitt påståtte tilgodehavende. Han har således ikke sannsynliggjort motregningsadgang.»

Disiplinærnemnden konkluderer derfor med at advokaten har opptrådt i strid med Regler for god advokatskikk punkt 3.5. For dette meddeles han kritikk. Advokaten må også tilbakebetale det resterende erstatningsbeløpet på 37.750 kroner (disiplinærsak: 16425) . 

Advokaten var i tillegg klaget inn for urettmessig å ha sagt fra seg et oppdrag, samt for slett kvalitet på bistanden som ble gitt. Han ble frifunnet for dette.

Regler for god advokatskikk punkt 3.5

Klientmidler skal behandles i henhold til Justisdepartementets forskrift om behandling av betrodde midler.

En advokat som blir bedt om å forvalte midler, skal ikke motta eller håndtere midler som ikke har en navngitt kilde.

Powered by Labrador CMS