Geir Woxholth.

- Advokatetisk uproblematisk å dra på strippeklubb

Fire advokater fra LO og NHO dro sammen på strippeklubb etter å ha prosedert for Høyesterett. Av begge organisasjonene ble fritidsaktivitetene behandlet som personalsaker. – Berøringsangst supplert med en god dose moralisme, sier professor dr. juris, Geir Woxholth.

Publisert Sist oppdatert

Tidligere i dag meldte DN at fire advokater, to fra LO og to fra NHO, dro på byen sammen etter en sak i Høyesterett i desember i fjor. Advokatene dro så videre på strippeklubb. Besøket skjedde etter jobb, ved midnatt, og foregikk derfor i privat regi på advokatenes fritid. 

- Det stemmer at to av våre advokater var ute og spiste etter en høyesterettssak i Oslo, sammen med to andre advokater. Så endte de tydeligvis på strippeklubb, sier LOs informasjonssjef, Trond Gram, til DN.

Det lovlige besøket blir bekreftet også av områdedirektør for kommunikasjon i NHO, Nina Kraugerud Ertzaas. 

- Dette er etter vår vurdering ikke greit, og i strid med NHOs verdisyn, sier hun til samme avis.

- Ikke «advokatvirksomhet»

Professor dr. juris, Geir Woxholth, har forsket på advokatetikk i en årrekke, og har blant annet gitt ut boken God advokatskikk. Han er klar på at strippeklubb-besøket ikke har noe med advokatskikk å gjøre. 

- Regler for god advokatskikk kommer ikke til anvendelse for strippeklubbesøk på fritiden. Reglene gjelder for advokater ved deres utøvelse av «advokatvirksomhet».

Begrepet «advokatvirksomhet» er i domstolloven § 231 første ledd annet punktum definert som «virksomhet som en advokatbevilling gir innehaveren rett til å drive».

I den nye advokatloven, som foreløpig ikke har trådt i kraft, er begrepet definert som «rettslig bistand i og utenfor rettergang som en advokat yter til en klient og annen bistand fra en advokat som det er vanlig at advokater yter, eller virksomhet advokatbevillingen i medhold av andre lover gir advokaten rett til å utøve», jf. § 2 bokstav e. 

- Disse private fritidssyslene er altså, definitivt, ikke «advokatvirksomhet», sier professoren.

- Moralisme

Woxholth mener at LOs og NHOs saksbehandling er preget av moralisme.

- Begge parter er enige om at det er en personalsak, men ingen kan forklare hvorfor. Hvor skal man sette grensen her, spør han.

Overfor DN bekrefter både Gram og Ertzaas at besøket fant sted på fritiden. Hvorfor det likevel ble en personalsak, kan ingen av dem forklare.

Tingrettsdommer Kim Heger på X.

Ertzaas i NHO svarer ikke på spørsmålet. Det gjør heller ikke Gram i LO. Han understreker likevel at saken ikke fikk ytterligere konsekvenser for advokatene, utover samtalen der disse fikk beskjed om at besøket var «uakseptabelt».

- Det er megetsigende at verken LO eller NHO er i stand til å forklare hvorfor dette er blitt en personalsak. Men det aner meg at det ikke er bra å drikke øl med den «ekle» motparten: advokatene identifiseres altså med partene, sier Woxholth, som også har kommentert saken på sin Facebook-side. 

- Det ekleste er likevel ikke bare at motparten er ekkel, men at advokatene sammen har seg på strippeklubb! Gud forby, sier noen. Berøringsangst supplert med en god dose moralisme, sier jeg.

«Pussig»

Heller ikke lederen av Advokatforeningen, Jon Wessel-Aas, forstår hvorfor dette er blitt en personalsak. På sin Facebook-side skriver han følgende:

«Det er pussig at begge arbeidsgivere - dertil henholdsvis arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner - behandler dette som personalsaker, men at ingen av dem klarer å gi noe godt svar på hvorfor dette skulle være personalsaker.».

«Personalsak» er ikke definert i lov. Men Arbeidstilsynet legger til grunn at «personalsaker» «handler om forhold mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker», og at dette er «saker der arbeidsgiver må korrigere eller er misfornøyd med en arbeidstakers arbeid eller atferd, og hvor konflikten ikke lar seg løse ved en uformell samtale. Dette kan for eksempel dreie seg om brudd på arbeidsavtalen.».

- Ikke anledning til å kommentere

Advokatbladet har blant annet forsøkt å komme i kontakt med avdelingsleder i LO, Atle Sønsteli Johansen, for å få svar på hvorfor besøket ble en personalsak, selv om det ble gjort på fritiden. Han har ikke anledning til å gi svar på spørsmålet, under henvisning til at han har påskeferie. 

Advokatbladet har også snakket med en av advokatene som dro på strippeklubb, og spurt hva vedkommende tenker om at saken ble behandlet som en personalsak, til tross for at besøket ble gjort i privat regi.

Advokaten viser til at han selv og organisasjonen har inngått en avtale om at spørsmål i saken besvares av kommunikasjonsrådgiver, og at han derfor ikke har anledning til å kommentere.

Powered by Labrador CMS