Erik Widerøe.

Advokatstreiken utvides til Trondheim

Streiken er en forsmak på hva som vil skje om rettshjelpssatsen ikke øker, mener advokat Erik Widerøe.

Publisert Sist oppdatert

Fra mandag 15. april vil streiken også omfatte Barnehuset i Trondheim - akkurat en uke etter at streiken ble utvidet til Barnehuset i Bodø

- Alle som jobber på offentlig salærsats, har opplevd en reallønnsnedgang gjennom ti år og det er viktig at vi nå sier fra om at dette går på rettssikkerheten løs, sier koordinerende advokat lokalt, Erik Widerøe, partner i Bjerkan Stav. 

- Jo verre dette blir, jo færre kommer til å ta på seg disse oppdragene og da står både fornærmede, politi, domstol og flere, uten bistand. Streiken er en forsmak på nettopp dette.

- Fått positive tilbakemeldinger med støtte til aksjonen

I Trondheim er det 18 advokater som blir tatt ut i streik. Til å begynne med skal streiken lokalt vare i to uker, men det er allerede varslet at den kan bli forlenget. 

- Vi har fått positive tilbakemeldinger med støtte til aksjonen. Det er felles interesse for en økning av satsene til beste alle parter, både de profesjonelle og de fornærmede, for å opprettholde en god kvalitet i saksbehandlingen, forteller han. 

Vurderer fortløpende utvidelser 

Akkurat hvor lenge advokatstreiken vil pågå er ennå uvisst. Det står og faller på regjeringen. 

«Vi vurderer utvidelser av streiken fortløpende, inntil regjeringen kommer kravene våre i møte. Utvidelser kan skje ved at bistandsadvokater ved flere barnehus går ut i streik, men aksjonen kan også utvides på andre måter», heter det på Advokatforeningens nettsider

«Vi har gått bredt ut og kommer til å streike over hele landet, på flere måter. Vi er forberedt på å holde det gående lenge.»

Elleve barnehus i Norge

Barnehusene ligger i Bergen, Hamar, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Ålesund, Bodø, Sandefjord og Moss. 

    Barnehuset Trondheim dekker hele Midt-Norge, samt Helgelandskysten.

Ved barnehusene foregår det tilrettelagte avhør, medisinske undersøkelser men også behandling og oppfølging.

Tilrettelagte avhør gjennomføres av en spesialutdannet politietterforsker.

Ifølge forskrift om avhør av barn og andre særlige sårbare fornærmede og vitner § 3 b, skal avhørsleder sikre at vitnet får oppnevnt bistandsadvokat der det følger av reglene i straffeprosessloven § 107 a, jf. § 107 b. 

Powered by Labrador CMS