Silja Eriksen i Advokatfirmaet Eriksen i Tromsø koordinerer streiken lokalt.

Advokatstreiken utvides til Barnehusene 

 - Når vi mener at rettssikkerheten til de mest sårbare settes på spill, så ser vi ingen annen utvei enn å si fra at nok er nok, sier advokat Silja Eriksen.

Publisert Sist oppdatert

Over påske vil også bistandsadvokater legge ned arbeidet: Fra tirsdag 2. april utvides streiken til barnehusene, i første omgang til Barnehuset i Tromsø. 

- Vi har flere tiltak klare, og det vil være aktuelt å utvide streiken til andre barnehus i landet, og også å se på om det er andre advokatgrupper som skal tas ut i streik, sier Silja Eriksen.

Hun er pressekontakt for aksjonen ved Barnehuset i Tromsø, og fast bistandsadvokat ved Nord-Troms og Senja tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

- Er dere redd for at dere nå rammer de mest sårbare i samfunnet?

Elleve barnehus i Norge

Barnehusene ligger i Bergen, Hamar, Tromsø, Trondheim, Kristiansand, Oslo, Stavanger, Ålesund, Bodø, Sandefjord og Moss. 

Barnehuset i Tromsø dekker Troms, Finnmark og Svalbard.

Ved barnehusene foregår det tilrettelagte avhør, medisinske undersøkelser men også behandling og oppfølging.

Tilrettelagte avhør gjennomføres av en spesialutdannet politietterforsker.

Ifølge forskrift om avhør av barn og andre særlige sårbare fornærmede og vitner § 3 b, skal avhørsleder sikre at vitnet får oppnevnt bistandsadvokat der det følger av reglene i straffeprosessloven § 107 a, jf. § 107 b. 

- Ja, det er jo det vi gjør. Men vi mener at bistandsadvokatene er viktige i sakene der de mest sårbare kan være utsatt for grusomme handlinger. Når vi mener at rettssikkerheten til klientene settes på spill, så ser vi ikke noen annen utvei enn å si at nok er nok, sier Eriksen.

Står side om side

Bistandsadvokatene og forsvarerne og andre advokater som tar oppdrag på rettshjelpssatsen, står skulder ved skulder i streiken, forteller hun.

- Rettshjelpssatsen er i realiteten blitt redusert de siste tjue årene, mens resten av samfunnet har hatt en lønnsøkning. Det er vanskelig å rekruttere gode advokater til å påta seg oppdrag på den offentlige rettshjelpssatsen. Vi ønsker en god rettshjelpsordning for de mest sårbare - om det er de som er beskyldt for å gjøre straffbare handlinger eller de som er utsatt for dem - fordi dette er et fagfelt som engasjerer oss, sier hun.

Ansvaret for at det nå blir de mest sårbare som rammes, ligger hos regjeringen, mener hun. 

- Vi stiller spørsmål ved hvorfor justisministeren har inngått en avtale med Advokatforeningen som hun åpenbart ikke har intensjoner om å følge. Vi ber jo ikke om noe mer enn det Salærrådet har anbefalt. Hvis justisministeren sier at de vil imøtekomme denne anbefalingen, så vil vi stille på jobb umiddelbart, sier Eriksen.

- Møter stor forståelse

Hun har varslet Barnehuset, politiet og domstolledere om den kommende streiken.

- De synes det er kjempeuheldig, fordi det rammer sårbare og unge. Men vi opplever at alle aktørene har stor forståelse for at vi må gjøre noe. De ønsker at vi skal ha gode arbeidsvilkår, og at rettshjelpssatsen skal øke i takt med den vanlige lønnsøkningen.

- Det er også påfallende at statens advokater hos Regjeringsadvokaten har en timesats på 1850 kroner. Så når vi møter dem i retten, får vi ikke den samme betalingen som de som sitter på den andre siden av bordet, sier Eriksen.

Eriksen har fått opplyst at det var planlagt avhør ved Barnehuset i Tromsø hver dag i uken over påske. I 2022 var det 278 tilrettelagte avhør ved Barnehuset. Tallene for 2023 er ikke tilgjengelige ennå.

Streiken ved Barnehuset i Tromsø skal i første omgang pågå i to uker, opplyser Eriksen.

Det er tre faste bistandsadvokater tilknyttet tingretten i Tromsø og Hålogaland lagmannsrett.

- Det er også faste bistandsadvokater i Bodø, på Finnsnes og i Harstad som benyttes på Barnehuset i Tromsø, opplyser Eriksen.

- Uheldig å ramme barn og familier

Til Aftenposten uttaler Mette Yvonne Larsen i Forsvarergruppen at det både er beklagelig og kontroversielt å la streiken gå utover sårbare grupper som barn.

- Men vi er nødt til å vise at vi mener alvor, sier Larsen til avisen.

Påtaleleder Elin Norgård Strand i Troms politidistrikt sier til Aftenposten at det er uheldig at barn og familier blir rammet. 

Den 4. mars tok Forsvarergruppen i Advokatforeningen ut skyggeadvokater i streik, både hemmelige, sikkerhetsklarerte advokater som jobber med kommunikasjonskontroll-saker for PST og Etterretningstjenesten, samt skyggeadvokater som jobber med kk-saker fra politiet i Oslo, Bergen, Stavanger, Buskerud og Sogn og Fjordane.Powered by Labrador CMS