Kristin Fagerheim Hammervik er leder av bistandsadvokatutvalget. Her fra en episode av Rett i sofaen der hun og Jon Wessel-Aas snakker om aksjonen i barnehusene.

Streiken utvides til Barnehuset i Bodø

- Mange vil kanskje tenke at det er forferdelig å la denne kampen om rettshjelp og bedring av rettshjelpssatsen gå utover barn og sårbare, men det er dessverre streikens natur, sier lederen av bistandsadvokatutvalget. Sorenskriveren i Salten og Lofoten tingrett har stor forståelse for advokatens aksjon.

Publisert Sist oppdatert

- Det er nødvendig at det går utover noen hvis det i det hele tatt skal ha noe for seg, og kunne bidra til endring, sier Kristin F. Hammervik i en Rett-i-sofaen-video som Advokatforeningen har publisert på YouTube.

- Vi er dypt og inderlig skuffet over at regjeringen ikke tar oss på alvor og følger opp den avtalen som er inngått, og da må vi ta sterke virkemidler i bruk, sier Hammervik.

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas understreker i videoen at advokatene aksjonerer på klientenes vegne.

- Dette er oppdrag som loven forutsetter at advokater er villige til å påta seg. Oppdragene er viktige for å ivareta rettssikkerheten til de barna og innbyggerne det gjelder. Den satsen det offentlige skal dekke, må gjøre det mulig å yte dem forsvarlig rettshjelp. Så det er jo for disse klientene at man egentlig streiker, sier Wessel-Aas.

- Det eneste reelle virkemiddelet

Fra tirsdag 2.april har faste bistandsadvokater og andre advokater som tar oppdrag på Barnehuset i Tromsø lagt ned sitt arbeid som en del av Advokatforeningens aksjon. Fra mandag 8.april utvides streiken til Barnehuset i Bodø.

Sorenskriver Ingrid Johanne Lillevik i Bodø forteller at alle dommerne ved Salten og Lofoten tingrett har stor forståelse for advokatenes aksjon.

Ingrid Johanne Lillevik er sorenskriver i Salten og Lofoten tingrett.

- Salærsatsen har krøpet opp fra 970 kroner til 1215 kroner fra 2014 til 2024, altså 245 kroner på ti år. Aksjonen er det eneste reelle virkemiddelet for å synliggjøre situasjonen, sier Lillevik til Advokatbladet.

Dommere og advokater bør stå sammen for å kjempe for bedre økonomiske rammer for rettsstatens aktører, mener hun.

- Ja, det bør vi. Og advokatene bør støtte at dommere får høyere lønn og bedre lokaler, der dette er aktuelt - det siste gjelder våre arbeidsforhold og arbeidshverdag. Dommerne ser ikke ut til å ha problemer med å støtte advokatene i deres aksjon, sier Lillevik.

- Må sikres et inntektsnivå

Også sorenskriveren Mariann A. Svensen i Sør-Rogaland tingrett har gitt sin fulle støtte til streiken. 

- En rettsstat er avhengig av frie og uavhengige advokater, og uavhengigheten har en side mot økonomisk uavhengighet. Advokatene som honoreres av det offentlige må sikres et inntektsnivå som støtter opp under dette, og som hensyntar alle utgiftene honoraret skal dekke – til husleie, strøm, datautstyr, forsikringer, og lignende, sa Svensen til Advokatbladet den 7. mars.

Advokatforeningen har sendt ut en pressemelding om utvidelsen av streiken.

– Dessverre føler vi oss presset til å streike. Det handler om å redde den offentlige rettshjelpsordningen. De sakene som dekkes av fri rettshjelp er de aller viktigste sakene i myndighetsutøvelsen og i domstolene her i landet. Vi nekter å sitte stille og se på at rettssikkerheten sakte, men sikkert svekkes i disse sakene. Når de attpåtil holder oss for narr gjennom å signere en avtale de aldri tenkte å overholde, blir det streik. Streik er et svært alvorlig virkemiddel, men vi har forsøkt alt annet i tjue år, sier leder av Advokatforeningens Forsvarergruppe, Mette Yvonne Larsen.

Powered by Labrador CMS