Truls Gulowsen i Oslo tingrett i forbindelse med søksmålet mot staten i Førdefjord-saken.

Deponering av gruveavfall i Førdefjorden skal behandles i EFTA-domstolen

– Vi veldig glade for at lagmannsretten vil gi saken en skikkelig behandling gjennom EFTA-domstolen. Det gir håp om at vi skal kunne hindre gruvedumping og forurensning av norske fjorder, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Publisert Sist oppdatert

Da Naturvernforbundet og Natur og Ungdom tapte Førdefjord-saken i tingretten, ble saken anket til lagmannsretten, med anmodning om at den ble forelagt EFTA-domstolen.

Nå har Borgarting lagmannsrett avgjort at den vil be EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse, opplyser Truls Gulowsen i Naturvernforbundet i en melding.

«Naturvernforbundet og Natur og Ungdom mener at statens tillatelse bryter med EUs vanndirektiv og vannforskriften. Ifølge direktivet kreves det overordnede samfunnshensyn, eller «overriding public interest», for å kunne tillate en så omfattende forurensning. Det er dette spørsmålet organisasjonene ønsker at EFTA-domstolen skal ta stilling til», heter det i meldingen.

Staten har motsatt seg at saken forelegges EFTA-domstolen.

«Den mener at det finnes tilstrekkelig veiledning for å avgjøre søksmålet i eksisterende kilder og at spørsmålet ikke er tvilsomt. Borgarting lagmannsrett ikke enig med staten og har gitt miljøorganisasjonene medhold», heter det videre i meldingen.

Grunn til å be om uttalelse

 «Selv om det finnes avgjørelser fra EU-domstolen som berører tolkningen av bestemmelsen, er det etter forberedende dommers syn grunn til å be EFTA-domstolen om en rådgivende uttalelse. Slik forberedende dommer ser det, løser ikke foreliggende rettspraksis de tolkningsspørsmålene som saken reiser», står det i brev fra Borgarting lagmannsrett av 5. mars.

Ifølge Naturvernforbundet og Natur og Ungdom, antas saken å bli behandlet i EFTA-domstolen til høsten.

- Hvis gruvedumping i Førdefjorden skal være tillatt, er det knapt noen grense for hvilke miljøødeleggende virksomheter man kan si ja til. Derfor kan ikke dommen fra Oslo tingrett bli stående, og vi tror at EFTA-domstolen vil støtte vårt syn, sier Gytis Blazevicius, leder i Natur og Ungdom, i meldingen.

Powered by Labrador CMS