F.v.: Sigurd Høines, Amund Noss og Asle Bjelland fra CMS Kluge. De to sistnevnte var prosessfullmektiger på vegne av Natur og Ungdom og Norges Naturvernforbund i Førdefjord-saken.

Naturvernforbundet og Natur og ungdom vil ta Førdefjord-saken til EFTA-domstolen

Etter å ha tapt på alle punkter i tingretten, har miljøvernorganisasjonene anket og bedt lagmannsretten om å forelegge saken om gruvedumping i Førdefjorden for EFTA.

Publisert Sist oppdatert

Det melder Naturvernforbundet i en pressemelding mandag morgen.

– Vi reagerer sterkt på dommen fra Oslo tingrett. Nå har vi anket saken, og vi er klare til å ta den helt til Høyesterett om nødvendig, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Tingrettsdommen ble kunngjort 10. januar, etter en årelang strid mellom miljøvernorganisasjonene og gruveselskapet Nordic Mining om lovligheten av sjødeponi i Førdefjorden.

Norges Naturvernforbund og Natur og Ungdom gikk nemlig rettens vei for til slutt å få kjent tillatelsene til dumping av opptil 170 millioner tonn med gruveavfall i Førdefjorden ugyldige.

Slik gikk det derimot ikke. Miljøvernorganisasjonene tapte saken på alle punkter, og ble i tillegg dømt til å betale statens sakskostnader på 1,4 millioner kroner. 

Mandag ble en varslet anke til Borgarting levert.

- Stor betydning for fremtidige saker

I anken skal søksmålet være avgrenset til EUs vanndirektiv og forbudet mot forurensing av en vannressurs, slik staten har tillatt i Førdefjorden, heter det i pressemeldingen.

I tillegg omfattes tingrettens  sakskostnadsavgjørelse, som miljøvernorganisasjonene mener var «uriktig og uskjønnsom».

De ber samtidig om at lagmannsretten involverer EFTA-domstolen. 

– Vi vil anføre at norske myndigheter har handlet i strid med EØS-avtalen. Derfor ber vi om at saken forelegges for EFTA-domstolen, slik at vi får avklart hvordan unntaksvilkåret i vanndirektivet skal forstås. En slik avklaring kan få stor betydning både for denne saken og for fremtidige saker, sier CMS Kluge-advokat Amund Noss, som representerer Natur og Ungdom.

Det blir opp til Borgarting å vurdere om EFTA skal kobles på.

Anken til lagmannsretten finner du nederst på denne siden.

Powered by Labrador CMS