– Det er særlig når vi får henvendelser fra andre advokatfirmaer som behøver hjelp med skatterelaterte spørsmål i egne saker, at vi får bekreftelse på at vi er spesialister på det vi driver med, sier Atle Melø (t.h.). Her sammen med advokatfullmektig Martin Edelsteen Woll.

Utflytterboomen gir vind i seilene for skatteadvokatene

Det som begynte med Atle Melø og en liten kassekreditt i banken, har syv år senere blitt et av landets ledende advokatfirmaer på skatt. Nisjefirmaet i Trondheim har gjort flere grep for å holde konkurransedyktigheten intakt.

Publisert Sist oppdatert

TRONDHEIM: Mens et ubeskjedent antall skattebetalere følger Røkkes eksempel og flytter ut av Norge, står skatteadvokatene på stødige bein her hjemme i Norge. Trenden har skapt god butikk, og telefonen går varmt hos det trondheimsbaserte Advokatfirmaet Melø.

Helt siden firmaet ble grunnlagt for syv år siden, har skatterett vært et av de primære satsningsområdene. Med hovedkontor i den tradisjonelt så røde og liberale trønderhovedstaden, ville man kanskje tenkt at valget var strategisk. For Atle Melø var det derimot tilfeldigheter som førte til at det nettopp var skatt som skulle bli hans nisje som advokat.

– Før jeg startet for meg selv i slutten av 2016, jobbet jeg fem år i Deloitte i et team som drev med internasjonal beskatning. Det var en veldig god skole. Jeg hadde ingen spesialfag i skatt på studiet, men man blir gjerne litt farget av den skolen man har gått i arbeidslivet. Når min første jobb tilfeldigvis var skatterelatert, føltes det naturlig for meg å fortsette i den retningen, forteller Melø.

Vokst ut av sårbarheten

Det første året i nyoppstartet advokatvirksomhet tilbragte han som eneste ansatt. Senere har flere sluttet seg til.

– Jeg startet alene med en liten kassekreditt i DNB og med Advokatforeningens nettsider som veileder. Heldigvis slapp jeg å finne opp hjulet på nytt, men det er klart man opplever en sårbarhet i starten som kan skape en del bekymringer. Heldigvis er det en stund siden jeg var bekymret for om vi kom til å klare oss, og med tiden har brikkene falt godt på plass, forteller Melø.

Mye av suksessen vil han tilskrive kollegaene sine.

– I dag er vi en liten gjeng advokater som jobber her. Vi har Bjørnar Oust og Håvard Kvalsvik som er helt unike i mine øyne, og Martin Edelsteen Woll som kom som en «savior» rett fra studiet og som er rå på tvisteløsning og alt som har med personlig oppfølging å gjøre. Vi er en bra gjeng som drar dette lasset sammen.

Advokatfirmaet Melø har kontorer på Brattøra i Trondheim – et område med direkte utsikt mot den lille øya Munkholmen i Trondheimsfjorden. F.v.: Atle Melø, Håvard Strand Kvalsvik og Martin Edelsteen Woll.

Bredde for konkurransedyktighet

Selv om det hele veien har vært målet å være blant landets ledende advokatfirmaer innen skatterådgivning, har Melø også sett behovet for å tilby advokattjenester på andre områder.

Både selskapsrett, arbeidsrett, eiendom, arv, erstatning og tvist er eksempler på fagfelt de opererer innenfor.

– Skulle vi kun drevet med rådgivning på skatt, så ville vi nærmest ikke hatt noe prosedyreerfaring å tilby advokatene våre. For å være konkurransedyktig som arbeidsplass er vi derfor nødt til å favne noe bredere, forklarer Melø.

Denne bredden setter tromsøværingen Martin Edelsteen Woll pris på, som siden 2022 har vært firmaets eneste fullmektig. Han ligger an til å få advokatbevilling allerede til sommeren.

– Jeg synes det er utrolig spennende å gå i retten, og det er gøy å merke en personlig utvikling innen prosedyrefaget, forteller Woll.

Når det er sagt, så har også han fått skatteretten inn med morsmelka fra arbeidsgiver.

– Jeg jobber mest med arbeidsrett, eiendom og tvistesaker, men det drypper jo litt skatt på meg også, naturligvis. Ettersom jeg ikke har hatt noe skatterett på jusstudiet, har det vært litt «learning by doing», for min del. Jeg har forsøkt å lese litt skatterett på senga, i den grad det er mulig!

– Da sovner du vel fort, tilføyer Melø.

Atle Melø og Martin Edelsteen Woll.

Klienter verden over

Den faglige variasjonen har riktignok en side mot konkurransedyktighet, men noen enorm størrelse har firmaet ingen ambisjoner om.

– Målestokken på advokatfirmaene er en helt annen i Trondheim enn i en storby som Oslo. Markedet er også annerledes, og vi er heldige som opererer innenfor et felt hvor klientene befinner seg over hele verden. Felles for dem er at de har en skattemessig tilknytning til Norge, men ellers er de spredt i mange land. Gode teknologiske løsninger gjør geografien uproblematisk, forklarer Melø.

Det er også dette skjæringspunktet i bransjen som gjør det mulig for gjengen i Melø å livnære seg såpass godt av jobben i et nisjeadvokatfirma på Piren i Trondheim.

Internasjonalt samarbeid

Ettersom klientene befinner seg i så mange forskjellige land, har firmaet gjort noen kvalitetsmessige grep for å sikre at den internasjonale skatterådgivningen blir best mulig.

– Storbritannia og USA, Midtøsten, Portugal, Frankrike, Nederland, Hellas, Sveits, Monaco og Luxembourg er blant landene mange av klientene våre har bosatt seg i. Derfor har vi skaffet oss unike samarbeidspartnere i alle disse områdene, ved at vi har inngått avtaler med advokatfirmaer som supplerer oss på lokale skatteforhold i sine respektive land, forklarer Melø.

Dette skaper en «vinn-vinn-vinn-situasjon», mener han.

– Det kommer klienten til gode ved at rådgivningstjenesten blir mer komplett, og det kommer det andre firmaet til gode ved at de får rådgivningsoppdrag. Til slutt kommer det oss til gode fordi det reflekterer godt på oss at vi kan tilby en slik helhetlig løsning.

Powered by Labrador CMS