Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith.

Nesten halvparten av norske advokater har opplevd vold og trusler

Hardest rammet er advokater som arbeider på offentlig rettshjelpssats, hvor tre av fire oppgir å ha blitt utsatt for trakassering, truende atferd, verbal eller fysisk aggresjon i løpet av de siste to årene. 

Publisert Sist oppdatert

I forbindelse med en internasjonal undersøkelse initiert av den europeiske advokatforeningen CCBE, har Advokatforeningen, i likhet med flere andre land, kartlagt vold, trusler, aggresjon og trakassering rettet mot norske advokater.

Nær 1400 advokater og advokatfullmektiger bidro til den nasjonale kartleggingen, som viser at 44 prosent av respondentene har opplevd enten truende atferd, verbal aggresjon, fysisk aggresjon eller trakassering minst én gang i løpet av de siste to årene.

Frekvensen er høyest blant advokater som jobber på rettshjelpssatsen, hvor 74 prosent oppgir å ha hatt slike opplevelser.

Få oversikt over de viktigste funnene nederst i saken!

«Du kan dra til helvete, en skam for kvinner»

Én av dem er Elden-partner Maria Hessen Jacobsen, som var forsvarer for en av de tiltalte i den mye omtalte gruppevoldtekstsaken i Bergen. 

Etter at Jacobsens klient ble frikjent i starten av april, delte hun på Facebook flere eksempler fra innboksen med negative reaksjoner på hennes advokatbistand, og viste til meldinger som «Du kan dra til helvete, en skam for kvinner» og «Hvordan kan du som kvinne forsvare en gruppevoldtekt?».

Maria Hessen Jacobsen, advokat og partner i Elden.

«Slike meldinger er ironisk nok både antifeministiske, kvinnefiendtlige og bakstreversk. Er du feminist, bør du heie på kvinnelige forsvarere, istedenfor å sende søppel til dem. Kvinnelige forsvarere trenger vi flere av, ikke færre. Vi trenger også flere kvinnelige forsvarere i partnerskap og med møterett for Høyesterett», kommenterte Jacobsen selv om meldingene.

Hun understreket også at advokater ikke skal identifiseres med deres klient eller sak.

«Jeg tar ikke dette tungt, trenger null sympati og blir mest irritert. Jeg vil oppfordre yngre kvinner som kommer etter til å ta plass i strafferetten, i det som er en utrolig interessant og givende jobb», skrev Jacobsen.

1 av 3 har vurdert å slutte i jobben

Advokater som arbeider med nettopp strafferett eller familierett har størst risiko for å bli utsatt for uønskede hendelser, ifølge Advokatforeningens undersøkelse.

Den viser også at kvinner oftere er gjenstand for verbal aggresjon og trakassering enn menn, samt at advokater i 40-årene er mer utsatt enn advokater i andre aldersgrupper. Primært møter advokatene uønsket atferd fra egen klient eller motpart.

Kilde: Advokatforeningen

17 prosent av respondentene som har blitt utsatt for vold, trusler, aggresjon og trakassering, oppgir at det har påvirket deres psykiske helse negativt. En tredel forteller at de har vurdert å slutte i jobben som følge av det.

20 prosent av respondentene mener også at risikoen for å møte slik atferd har økt i løpet av de siste fem årene.

– Ikke en del av jobben

– Fra responsen vi har fått er det åpenbart at dette er et stort problem for mange av landets advokater, sier Advokatforeningens generalsekretær Merete Smith.

Hun forteller at foreningen er i gang med en rekke tiltak.

– Vi har allerede en psykologordning på plass. Framover vil vi øke kursingen, både for egne ansatte og som tilbud til våre medlemmer. I tillegg er vi i gang med å utarbeide en veileder for å hjelpe våre medlemmer i slike vanskelige situasjoner, sier Smith.

– Det er trist å lese om hvor mange det er som har vurdert å slutte i advokatjobben som følge av truende hendelser, sier Merete Smith.

Ingen skal måtte regne med å oppleve truende situasjoner som en del av jobben, mener hun.

– Samtidig møter mange advokater mennesker som virkelig står i sitt livs krise. At det kan skape krevende situasjoner, er ikke det vanskelig å forstå.

– Et system må på plass

Ifølge Smith har advokatfirmaene en vei å gå når det gjelder å innarbeide rutiner for å snakke om uønskede hendelser og krevende saker.

– Man bør ha på plass et system hvor man kan snakke med kolleger, psykologer eller andre om det man opplever. Jeg vil virkelig anbefale advokater om å være åpne.

Hun mener også det er viktig at advokatene får opplæring i hva de skal gjøre dersom uønskede situasjoner oppstår.

– Selv om man kanskje aldri får bruk for det man lærer, kan det likevel være til hjelp i situasjoner man opplever som krevende eller truende, sier Smith.

Dette er de viktigste funnene:

 • 44 prosent av respondentene har opplevd uønsket atferd de siste to årene.
 • Blant rettshjelpsadvokater er frekvensen høyest: 74 prosent har opplevd uønskede hendelser.
 • Kvinner er mer utsatt for trakassering og verbal aggresjon enn menn.
 • Advokater i 40-årene er mer utsatt enn advokater i andre aldersgrupper.
 • 17 prosent av respondentene som har hatt opplevelser, melder at det har gått utover psykisk helse.
 • En tredel har vurdert å slutte i jobben etter uønskede hendelser.
 • Uønsket atferd kommer primært fra klient eller motpart, og hendelsene skjer oftest i saker om strafferett eller familierett.
 • Én av fem mener omfanget av uønsket atferd har økt de siste årene.
 • Rundt halvparten av respondentene mener risikoen for uønsket atferd påvirker måten de utøver arbeidet på.
 • 40 prosent svarer at slike hendelser påvirker deres privatliv.
 • Nesten sju prosent av respondentene forteller at atferden har rettet seg mot en av deres nærmeste.
 • 25 prosent svarer at de ikke har delt sine opplevelser med andre.

Kilde: Advokatforeningens voldsundersøkelse 2024

Powered by Labrador CMS