Peker på utfordringer ved hvordan selvmordsraten blant innsatte måles

- Selvmord i fengsel er alvorlig uansett omfang, men overdrivelser av problemet hjelper verken debatten eller arbeidet med å redusere problemet, skriver KRUS-forsker Ragnar Kristoffersen i dette innlegget.

Publisert Sist oppdatert

3. april hevder Tiril Kårhus i Jussbuss at det er nesten fire ganger så mange selvmord pr. 100.000 i norske fengsler som gjennomsnittet i Europa. Utsagnet er tilsynelatende dokumentert ved lenke til et sammendrag av en forskningsartikkel av to norske forskere.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

Påstanden er imidlertid ikke gjenfinnbar verken i sammendraget eller i fulltekstversjonen av artikkelen, som fins tilgjengelig her. Det er derfor vanskelig å vite hva som er grunnlaget for denne oppfatningen om selvmordsraten i norske fengsler.

Ragnar Kristoffersen, forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

- Utfordringer ved målingene

Det er riktig at en del målinger har vist at Norge har relativt høye selvmordstall i fengsel, målt som andel av fangebefolkningen. Det kommer også fram av artikkelen det er vist til i innlegget til Kårhus.

Det er imidlertid flere utfordringer med slike målinger. Antallet og utvalget av land som sammenlignes og valget av tidsperiode varierer og har stor betydning for resultatet fordi det årlige antallet selvmord kan svinge mye.

I Norge har antallet selvmord i fengsel helt siden 1990 variert mellom bare ett tilfelle i året til elleve tilfeller i år 2013 og i 2021. 

Det vanligste antallet pr. år er imidlertid to selvmord i året. Det har det også vært de ti siste årene.

I gjennomsnitt har vi opplevd fire selvmord pr. år siden år 2000. Noen få år med høyere tall trekker imidlertid opp gjennomsnittet. Disse årlige svingningene i antall selvmord medfører at små land med relativt lave fangetall, slik som Norge, tilfeldigvis kan komme ganske dårlig ut ved enkeltmålinger av antall selvmord som andel av det totale fangetallet.

- Under gjennomsnittet i Europa

Europarådets årlige fengselsstatistikk SPACE I gir et bedre grunnlag for å sammenligne selvmordsrater i europeiske fengsler over tid. 

Tabell 28 i publikasjonen viser selvmordsraten pr. 10.000 innsatte.

I 2020 var gjennomsnittet 7,2 pr. 10.000 innsatte i 46 europeiske fengselsadministrasjoner. År 2020 representerer et normalår i Norge med to selvmord i fengsel. Tabell 28 for år 2020 viser en selvmordsrate på 6,6 pr. 10.000 innsatte i Norge. Det er under gjennomsnittet for Europa.

Selvmord i fengsel er alvorlige hendelser uansett omfang, men overdrivelser av problemet hjelper verken debatten eller arbeidet med å redusere problemet.

Powered by Labrador CMS