Behandling av personopplysninger i Advokatbladet

Her finner du Advokatbladets personvernerklæring, og kan lese mer om hvordan personopplysninger behandles.

Advokatbladet utgis av Den Norske Advokatforening, org. nr. 936 575 668 med Nina Schmidt som ansvarlig redaktør som også er behandlingsansvarlig. For Advokatforeningens behandling av personopplysninger, se her.

Advokatbladet behandler personopplysninger om abonnementer, mottakere av nyhetsbrev, besøkende på nettsidene og andre. Advokatbladet er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte. Nedenfor finner du derfor informasjon om personopplysninger som samles inn og hvordan personopplysningene behandles, samt dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysningene.

Alle spørsmål du måtte ha om Advokatbladets behandling av personopplysninger kan rettes til Advokatbladet. Kontaktopplysninger finnes nederst på denne siden.

Vær oppmerksom på at bruk av e-post har mange svakheter som gjør at fortrolige opplysninger kan komme på avveie. Send derfor ikke sensitive eller fortrolige opplysninger med e-post til oss.

1. Personopplysninger som samles inn og behandles

Advokatbladet mottar og innhenter personopplysninger i forbindelse med sin virksomhet som fagblad. Advokatbladet vil kun innhente personopplysninger i den utstrekning det er nødvendig for sin virksomhet. Personopplysninger vil i det vesentlige innhentes fra de registrerte selv, men kan i enkelte tilfeller også innhentes fra tredjeparter.

Advokatbladet innhenter kun vanlig besøksstatistikk for sine nettsider. Dette innebærer statistikk som genereres automatisk som hvilke sider som er lastet ned, tidspunkt, hvilken side vedkommende kom fra, samt type nettleser og operativsystem som benyttes. Opplysningene benyttes kun i forbindelse med driften og videreutvikling av bladets nettsider, og kan ikke kobles til fysiske personer.

Advokatbladets nettsider gjør bruk av informasjonskapsler (cookies) og pixel tags for å kunne oppfylle forespørsler fra brukere av nettsidene og tilpasse vårt nettsted for å hjelpe deg og gi deg informasjon du forespør.

Formålet, samt grunnlaget, for å behandle personopplysninger, er avhengig av bakgrunnen for at opplysningene samles inn og behandles. Advokatbladet vil behandle personopplysninger i forbindelse med å oppfylle avtaler, som å sende ut bladet til abonnementer og medlemmer i Advokatforeningen, og eventuelt andre (se GDPR Artikkel 6 nr. 1 bokstav b).

Advokatbladet har også rettslige forpliktelser hvor det vil kunne være nødvendig å behandle personopplysninger, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt c, eller for å utføre oppgaver i allmenhetens interesse, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt e.

I tilfelle hvor det ikke foreligger grunnlag for behandling som nevnt, vil grunnlag for behandling av personopplysninger basere seg på at behandlingen er nødvendig for formål knyttet til de berettigete interesser som forfølges av Advokatbladet, dersom ikke de grunnleggende rettighetene til de registrerte går foran, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt f.

Dersom det ikke foreligger andre grunnlag, eller det er usikkert om andre grunnlag er tilstrekkelig dekkende for behandlingen, vil behandlingen bli basert på samtykke fra de registrerte, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 punkt a.

Personopplysninger vil kun bli oppbevart og behandlet så lenge det er behov for å behandle personopplysningene, og opplysningene vil bli sikkert slettes så snart formålet for behandling ikke foreligger lenger

2. Kontroll over informasjonen din - dine rettigheter som registrert

Du kan kontakte Advokatbladet når som helst for å få informasjon om Advokatbladet behandler personopplysninger om deg. Behandler Advokatbladet personopplysninger om deg, kan du enten få informasjon om opplysningene eller behandlingen, i den grad du ikke har tilgang på dette gjennom din side, se nedenfor, og få utlevert opplysningene om du krever det.

Vi vil imidlertid være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg - og ikke noen som gir seg ut for å være deg - og vil derfor be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg få tilgang til eller oppdatere personopplysningene.

For behandling av personopplysninger som er basert på samtykke, vil du ha mulighet til å trekke tilbake samtykket hvis du senere ikke ønsker at behandlingen skal fortsette. Dette vil enten kunne gjøres ved å kontakte Advokatbladet eller trekke samtykket i nyhetsbrev - avhengig av hvordan samtykket er innhentet. Hvis du trekker samtykket, vil dette imidlertid kunne medføre at de tjenester som ytes eller behandling som skjer på grunnlag av samtykket, ikke vil kunne gjennomføres.

Hvis du ønsker å slette deler eller alle personopplysninger tilknyttet deg, hvis det er anledning til slik sletting, så kan det enten gjøres gjennom din side eller ved å kontakte Advokatbladet.

Advokatbladet benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser, herunder profilering etter GDPR Artikkel 22 nr. 1 og 4.

3. Overføring av personopplysninger og bruk av databehandlere

Advokatbladet vil ikke overføre personopplysningene til tredjepart uten at det er informert om dette, og uten at det er nødvendig for å utføre tjenester overfor medlemmer eller andre. En tredjepart får kun innsyn i opplysningene hvis dette er nødvendig for å utføre bestemte tjenester for oss, slik at vi kan yte tjenester til medlemmer og andre.

Advokatbladet benytter seg gjennom Advokatforeningen av databehandlere for å behandle personopplysninger i tilknytning til leveranse av IT-tjenester til oss. Det inngås strenge avtaler for å ivareta informasjonssikkerheten i slike tilfeller.

4. Klager

Du kan til enhver kontakte Advokatbladet dersom du har spørsmål eller henvendelser knyttet til behandling av dine personopplysninger. Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger bryter med det som fremgår her eller personvernlovgivningen, herunder personopplysningsloven eller personvernforordningen (GDPR), så kan har du anledning til å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan kontakte Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.

5. Endringer

Det vil kunne være at denne informasjonen om behandling av personopplysninger vil bli endret fra tid til annen, bl.a. som følge av endringer i tjenester eller dersom det skjer endringer i regelverket om behandling av personopplysninger. Endres denne informasjonen, vil vi gjøre deg oppmerksom på det dersom vi har dine kontaktopplysninger. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på Advokatbladets nettsider.

Kontakt Advokatbladet ved å skrive til redaksjonen@advokatbladet.no

Du kan også skrive til ansvarlig redaktør Nina Schmidt her.

Powered by Labrador CMS