Dette var snittlønnen til advokater og advokatfullmektiger i 2023

Ansatte advokater og advokatfullmektiger hadde en lønnsvekst på 4,6 prosent fra 2022 til 2023. Justert for inflasjon, opplevde de en nedgang i reallønnen på 0,9 prosent.

Publisert Sist oppdatert

I 2023 hadde advokater en snittlønn på 1,2 millioner kroner, mens advokatfullmektiger i snitt tjente 778.209 kroner.

Disse tallene kommer frem i Advokatforeningens lønnsundersøkelse for inntektsåret 2023. Inkludert i tallene er bare ansatte advokater og advokatfullmektiger, ikke partnere eller eiere av enkeltpersonforetak.

Bedriftsadvokater- og fullmektiger hadde en snittinntekt som er vesentlig høyere enn advokater og fullmektiger ansatt i advokatfirmaer.

Det er de ansatte i små advokatfirmaer som kommer dårligst ut. Dette skyldes at disse firmaene tar en større andel saker på rettshjelpssatsen, ifølge Advokatforeningen.

Advokater ansatt i firmaer med færre enn ti ansatte, hadde en snittlønn på drøye 945.000 kroner, mens fullmektigene i disse firmaene i snitt tjente 619.786 kroner i fjor.

Lønnsundersøkelsen

  • Tilgjengelig for innloggede medlemmer på Advokatforeningens nettsider.
  • Inneholder også en lønnskalkulator, der du kan se snittlønn ut fra ulike type arbeidssteder, eksamensår, firmastørrelse og geografi. Også resultatavhengig lønn og snittsummer utbetalt i overtid.
  • Gir oversikt over pensjonsordninger i valgte grupper.
  • Basert på 2783 svar, som utgjør 44 prosent av alle relevante medlemmer.
  • Partnere og eiere av enkeltmannsforetak inngår ikke i statistikken.

Tjener bedre i bedriftene

En advokatfullmektig ansatt i en bedrift tjente i snitt 827.575 kroner i fjor, noe som er hele 142.151 kroner mer enn fullmektiger i advokatforetak tjener i snitt.

For advokatene er forskjellen enda større: Bedriftsadvokater hadde i snitt en lønn som var drøye 364.000 kroner høyere enn snittlønnen til advokater ansatt i advokatforetak.

Fullmektiger innenfor bedrifter som jobber med industri, energi og transport har høyest lønn, mens fullmektiger innenfor forsikringsbransjen befinner seg i den andre enden.

For bedriftsadvokatene ser bildet litt annerledes ut: Der er det internadvokater i banker som topper listen.

For organisasjonsadvokatene er det advokater i fagforeninger som kommer best ut lønnsmessig.

Ny jobb lønner seg

Det lønner seg å bytte jobb: Advokater som byttet arbeidssted i 2023, fikk en lønnsøkning i snitt på 13,82 prosent. 

For advokatfullmektiger var gevinsten større: Et jobb-skifte ga fullmektigene i snitt et lønnshopp på 16,7 prosent.

I fjor jobbet 71 prosent av alle advokater og advokatfullmektiger i et advokatfirma. Men nesten halvparten av disse var partnere eller eiere, som altså ikke inngår i statistikken.

«Derfor vil gjennomsnittslønnen i advokatforetak ikke være direkte sammenlignbar med gjennomsnittslønnen i andre typer virksomheter», påpeker Advokatforeningen i undersøkelsen.

Høyere snittlønn for internadvokatene

17 prosent av alle advokater og fullmektiger jobbet som internadvokater i private virksomheter. Snittlønnen for denne gruppen var tretti prosent høyere enn blant ansatte i advokatforetak. 

Lønnsforskjellen kan delvis forklares med at ledere i disse virksomhetene inngår i statistikken, mens ledere i advokatfirmaer ikke gjør det.

Seks prosent av advokatene og fullmektigene jobbet i offentlig sektor, et flertall hos kommuneadvokaten. Like mange (seks prosent) jobber i organisasjoner og foreninger.

Gjennomsnittslønnen i Norge i 2023 var 676.000 kroner. Men over seksti prosent av lønnstakerne har lavere lønn enn gjennomsnittet, fordi noen få lønnstakere med veldig høy lønn drar gjennomsnittet opp, ifølge SSB.

Powered by Labrador CMS