Espen Wangberg, nestleder i Forsvarergruppen.

– En samlet justispolitisk sektor mener rettshjelpssatsen må heves

– Jeg mener vi er rustet til å la streiken vare lenge, sier Espen Wangberg.

Publisert Sist oppdatert

Mandag går strafferettsadvokatene inn i sin åttende uke med streik for økt rettshjelpssats. 

– Det virker til å være bred enighet om at aksjonsformen foreløpig har vært vellykket. Vi registrerer stor støtte blant de øvrige aktørene i rettshjelpspleien, og har utelukkende møtt forståelse. Det er et signal justisminister Emilie Mehl også bør ta med seg, at en samlet justispolitisk sektor mener rettshjelpssatsen må heves, oppdaterer Forsvarergruppens nestleder og medlem av aksjonskomiteen, Espen Wangberg. 

Advokater som arbeider med saker om kommunikasjonskontroll har streiket siden 4. mars. Nå er aksjonen utvidet til barnehusene i Bodø, Trondheim og Oslo.

– Når vi henvender oss til advokater som skal i ilden, om det så er bistandsadvokater eller såkalte skyggeadvokater, har vi utelukkende møtt positivitet. Alle har så langt vært villige til å ta kampen. Jeg mener vi er rustet til å la streiken vare lenge.

- Bekymret

Først ut var Barnehuset i Tromsø, hvor streiken har ført til at flere saker har blitt utsatt.

– Streiken rammer ved at noen avhør der barn har rett til bistandsadvokat har blitt utsatt. Hovedutfordringen med å utsette avhør, er at man ikke kan vite hva som ligger i disse sakene før man får snakket med barna, forteller seksjonsleder Andrea Ekeland.

En generell bekymring er at dersom avhør blir utsatt kan barn potensielt bli utsatt for skadelige forhold lengre enn nødvendig, fortsetter hun.

– Samtidig finnes det dispensasjonsordninger dersom det foreligger særlige omstendigheter som innebærer at hensynet til klientens beste tilsier at avhør ikke bør utsettes. Vi vurderer nøye hver enkelt sak, og samarbeider tett med barnevern. 

– Vi vet fra erfaringene til andre barn som har vært på barnehuset at det er viktig å få snakket med politiet, også de ganger barnevernet er inne. I barnehusets målgruppe har vi også barn i barnehagealder, og disse er mer sårbar for skeivutvikling. Tre uker for et lite barn er dermed lengre tid enn det er for oss voksne. Det er derfor viktig å få snakket med barna innen de fristene vi har.

Streiken avsluttet for skyggeadvokatene

Streiken for de hemmelige, faste skyggeadvokatene som påtar seg oppdrag for PST og E-tjenesten i Oslo, ble avsluttet rett over påske. 

Streiken fortsetter for advokater som benyttes av politiet i Oslo, Bergen, Stavanger, Buskerud, Vestfold og Sogn og Fjordane i saker om kommunikasjonskontroll.

Av hensyn til taushetsplikten, kan politiet hverken fortelle hvilke konsekvenser streiken har fått for politiets arbeid, eller hvilke saker som har blitt rammet. 

– På generelt grunnlag kan imidlertid politiet opplyse at i henhold til straffeprosessloven § 216 a kan kommunikasjonskontroll kun benyttes i alvorlige saker. Politiet forholder seg til de vernetingsregelene som er oppgitt i straffeprosessloven også nå som forsvarerne streiker, sier leder av felles enhet for påtale, Beate Brinch Sand.

 

Powered by Labrador CMS