Jørgen Aas Eide overtar i 2024 kretsledervervet Troms. Han jobber som advokat i Tromsø kommune, med kontor på Rådhuset.

Kommuneadvokat blir ny leder av Advokatforeningen Troms krets

Brynjar Østgård har fått sin avløser, og Jens Edvin A. Skoghøy deler tanker både om sivilprosess og om sin nye tilværelse som advokat. Advokatbladet rapporterer høydepunktene fra årsmøtet i Tromsø.

Publisert Sist oppdatert

TROMSØ: Tirsdag denne uka tok Advokatbladets årsmøteturné veien til Tromsø. Advokatforeningen Troms krets installerte seg godt til på Amtmandens i sentrum, og hit tok advokater fra hele fylket turen.

På agendaen sto både et kurs i sivilprosess med advokat og tidligere høyesterettsdommer Jens Edvin A. Skoghøy, årsmøte med ledervalg og sosiale festligheter.

183 medlemmer

Troms krets har 183 medlemmer; 72 kvinner og 111 menn. Av disse er 26 advokatfullmektiger.

125 av medlemmene er privatpraktiserende.

Kretsen avholder advokatvakt annenhver torsdag på Tromsø bibliotek og på Finnsnes bibliotek.

Yngre Advokater hadde flere faglige kurs og sosiale arrangementer i 2023.

Les mer i kretsens årsberetning.

– For å få kurset godkjent, må promillen spares til etter Skoghøy, spøkte Brynjar Østgård.

Han har vært kretsleder siden 2020, og ga denne uka stafettpinnen videre til Jørgen Aas Eide.

Den nyvalgte lederen jobber hos Kommuneadvokaten i Tromsø, og opplever både spenning og ydmykhet i det han nå skal ta fatt på oppgavene som venter.

– Ydmykheten kommer nok av at jeg som offentlig ansatt advokat kanskje ikke opplever nøyaktig de samme utfordringene som privatpraktiserende advokater. Den offentlige rettshjelpssatsen er jo ikke noe som berører meg direkte, for eksempel, men interessen min for saken er så absolutt til stede likevel, forteller Eide.

Jørgen Aas Eide.

– En sak som angår alle

Når saken berører bransjekollegaer, blir det en sak som angår alle, understreker han.

– Jeg er innom en del saker i jobbsammenheng som har en side til rettshjelpssatsen. Barnevernssaker, blant annet. Jeg ser hvor viktig jobb som gjøres, og stiller meg fullt og helt bak advokatstreiken. Dagens rettshjelpssats er på ingen måte bærekraftig med tanke på det arbeidet disse advokatene legger ned, sier Eide.

Årsmøtet ble arrangert på Amtmandens i Tromsø - i et lokale som ifølge avtroppende kretsleder Brynjar Østgård inviterer til lave skuldre og til en hakket mer uformell stemning enn det som er tilfelle med de tradisjonelle hvite dukene.

Det rettspolitiske engasjementet strekker seg også til andre aspekter ved advokatrollen, forteller han.

– Advokaters uavhengighet og klientenes rett til fortrolighet er temaer som interesserer meg veldig. Selv om jeg er fast ansatt som advokat i kommunen, så gjelder den samme uavhengigheten og fortrolighetsplikten for meg som for alle andre advokater. For noen kan dette skillet være vanskelig å få grep om, og derfor er kunnskapsformidling en viktig prioritering, forklarer Eide.

Foruten Eide som påtroppende kretsleder, ble det også nye styreverv på Viktoria Hauan, advokat i SANDS, og Harald Olsvik som jobber i Kvale. Begge holder til i Tromsø.

Sammen trer de inn i styret som allerede består av Silje Sørmo fra Advokatene Leiros & Olsen, og Ingvild Hegstad fra Advokatfimaet FINN.

Skoghøy om advokathverdagen

Den faglige biten var det Skoghøy som tok seg av.

Tromsøværingen bor for det meste i Oslo, men fant veien tilbake til gamle trakter i anledning årsmøtet.

For forsamlingen delte han sine sivilprosessuelle tanker om bruk av disposisjoner og utspørring av vitner – nærmere bestemt om frafall og overtakelse av vitner, og om hvilke begrensninger som gjelder ved utspørring.

Skoghøy på scenen sammen med Brynjar Østgård.

Etter at Skoghøy gikk av som høyesterettsdommer i fjor, har han fått god bruk for sin juridiske ekspertise i jobben som advokat i Kvale.

Livet er fint om dagen, forteller han.

– Jeg trives veldig godt i Kvale! Arbeidshverdagen oppleves både interessant og meningsfull. Det er ikke meningen at jeg skal gå i retten, det ville nok ikke vært helt passende, synes jeg. Da kunne nok både dommeren og motparten blitt litt svett. 

– I stedet bistår jeg på andre områder, og kan for eksempel hjelpe kollegaer med utredning av diverse problemstillinger innen alt fra sivilprosess til panterett, skatterett og det som ellers måtte dukke opp.

Lokkes av midnattssol

Innen jussen opplever han seg selv som nokså altetende.

– Jeg pleier å si at hvis man dykker dypt nok ned i stoffet, så kan selv trygderett bli interessant!

Jens Edvin A. Skoghøy.

Fleksibiliteten har også gjort seg til kjenne i yrkesvalgene han har tatt. I løpet av karrieren har Skoghøy jobbet både som universitetsprofessor, høyesterettsdommer og advokat.

– Jeg har trivdes i alle rollene jeg har hatt, og ser ikke for meg å gi meg som advokat med det første. Det kommer litt an på hva livet bringer, da, naturligvis. Avtalen jeg har med Kvale er at jeg i utgangspunktet er ansatt som advokat hos dem frem til fylte sytti, og når den tid kommer tar vi praten om veien videre.

Inntil da skal Skoghøy primært holde til på Oslo-kontoret. Derimot er det ingenting i veien for at nesen kan vendes mot nord dersom han skulle få ånden over seg.

– Etter hvert som det nærmer seg sommer og midnattssol, skal du ikke se bort fra at jeg tilbringer mer tid her oppe, erkjenner han.

Powered by Labrador CMS