Bjarte Aarlie i Sentrumsadvokatene er nestleder i Vestland krets. Han er fast bistandsadvokat og fast bostyrer.

– En synkende interesse for å gjøre gratisarbeid for publikum 

Tror en årsak kan være den lave rettshjelpssatsen. Styret i Vestland krets oppfordrer advokatene til utholdenhet i streiken. 

Publisert

I forrige uke avholdt Vestland krets av Advokatforeningen sitt årsmøte. Der ble den pågående advokat-streiken et tema.

Streiken i Bergen har vart siden 4. mars, og fører til full stans i politiets bruk av skjulte tvangsmidler.

Ifølge Riksadvokaten, er både politiet og påtalemyndigheten fratatt «muligheten til å benytte metoder som er av vesentlig betydning både for avverging og oppklaring av alvorlig kriminalitet og for å hindre bevisforspillelse og avsløring av etterforskingsmetoder».

- En streik vil alltid ramme noen, påpekte advokat Ingelin Morken Gundersen, leder i Vestland krets, og til daglig advokat i Advokatcompagniet i Bergen.

- Vi vet ikke hvor langt vi må gå for å få gehør for våre krav. Selv om Salærrådet har uttalt hva som er en bærekraftig sats, så følger ikke politikerne opp. Det kan jo se ut som vi må gå lengre enn det vi kanskje hadde håpet på, sa Gundersen på årsmøtet.

- Mister de gode advokatene

Hun oppfordret til utholdenhet.

- Vi må være villige til å gjennomføre, ellers vil vi miste de gode advokatene. Oppdrag på rettshjelpssatsen er etter hvert så dårlig betalt at flere og flere advokater flykter fra denne type oppdrag. Det at vi mister gode folk, vil også gå utover klientene i det lange løp, sa Gundersen.

I Bergen sliter nå kretsstyret med å bemanne Advokatvakten, som tilbyr tretti minutters gratis konsultasjon med en advokat. I Bergen har Advokatvakten holdt hus i Bergen tinghus.

Nestleder Bjarte Aarlie er en av advokatene som bemanner tilbudet.

­ – Min erfaring er at mange har spørsmål om arv, skifte, barn, trygdespørsmål og utlendingsrett. Vi kan ikke løse alle saker for folk, men kan hjelpe litt på vei, og veilede dem videre. Jeg henviser ofte mange klienter til andre advokater, sa Aarlie.

Et tre timers engasjement fra alle advokatene i kretsen vil være tilstrekkelig for å drifte tilbudet, men ikke mange nok advokater melder seg frivillig, fortalte han på årsmøtet.

­– Vi er ikke flinke nok til å møte opp på advokatvakten. Det er en synkende interesse for dette. Det kan selvfølgelig være gode grunner for ikke å stille, men jeg tror ikke at alle advokatene i kretsen har det, sa Aarlie.

- Lav sats en årsak

Kretsleder Gundersen tror at det kan være en sammenheng mellom dårlig betalt arbeid og manglende frivillig engasjement. Hun fortalte at det er få advokater fra de store advokatfirmaene som stiller på advokatvakten. 

­– Advokatene som sitter på advokatvakten er jo gjerne de som også tar fri rettshjelpssaker. I og med at de som tar disse sakene stadig seiler akterut økonomisk, og man får dårligere og dårligere betalt, så vil man kanskje ikke bruke fritiden sin på å jobbe gratis i tillegg, sier hun.

Tinghuset renoveres

Et annet tema på årsmøtet var det fredede Bergen Tinghusm som er under renovering og skal være ferdigstilt i 2027. Bygningen er fra 1933, og egnet seg ikke lenger til moderne domstolsdrift, ifølge Statsbygg. 

Anette Johansen, direktør i Hordaland tingrett (stående), informerte om konsekvensene av nedstengningen av tinghuset.

Direktør Anette Johansen i Hordaland tingrett, som er landets nest største tingrett, informerte om oppussingsarbeidet - som er delt i fire delprosjekter - vil koste over  én milliard  kroner.

Etter første uke i mai, vil bare en til to av byggets 24 rettssaler være tilgjengelige, opplyste Johansen. 

Hun oppfordret advokatene til å gjennomføre saker digitalt.

Deler av tingrettens virksomhet foregår i midlertidige lokaler i C. Sundts gate 42. På adressen er det også blant annet renseri og pub.

- Tingretten legger opp til at hoveddriften er oppe fra 6. mai, men vi forventer midlertidige utsettelser, sa Johansen.

– Jeg tenker at pandemien har hjulpet oss litt på vei. Det er mye bedre å ta møter digitalt enn at saker utsettes, mente kretsleder Gundersen.

Advokatvakten, som har holdt til i Tinghuset, håper på å få til en mellomløsning.

­– Kanskje det blir mulig med en ordning på biblioteket frem til 2027. Det ligger sentralt til for buss og togforbindelser, noe som passer fint for klientene våre, sa Aarlie.

 Etiske dilemmaer

På årsmøtet ble det også holdt kurs om advokatetikk. Advokatfullmektigene Jenny Sandborg Møller og Daniel Årskaug Bukkvoll fra Advokatforeningens sekretariat ga møtedeltagerne praktiske oppgaver å bryne seg på.

Managing partner Harald Alfsen i Stiegler Advokatfirma bet seg spesielt merke i et dilemma om varslingsplikt. I Regler for god advokatskikk punkt 3.2 heter det blant annet at advokaten skal holde klienten underrettet om sakens gang. 

­– Det kan være vanskelig å gi prisoverslag, og hvor bindende er det egentlig? Når har vi varslingsplikt? Dette er veldig vanskelig i praksis. Mange spør hvor mye tid saken vil ta, og hvor mye arbeidet vil koste. Vi må hele tiden stanse opp og se at vi har kunden med oss, sa Alfsen.

– Salen var i stor grad samkjørt med Disiplinærnærnemnden, fortalte Jenny Møller Sandborg.

Fra venstre advokat Stian Osa, koordinator Lene Selvig Næsse, nestleder Bjarte Aarlie, advokat Svein Bergset, leder Ingelin Morken Gundersen, advokat Ingvild Risnes Skeie, og advokat Brendan Stewart Mitchell.
Representer fra Stiegler Advokatfirma med advokat Harald Alfsen (andre fra venstre) diskuterer kveldens dilemmaer om blant annet advokatens opptreden, mekling og oppfølgning av klienten.
Jenny Møller Sandborg og Daniel Årskaug Bukkvoll holdt kurs i advokatetikk.
Powered by Labrador CMS