– Jeg tenker at det er viktig at Advokatforeningen er representativ og relevant for den samlede advokatstanden, sier Siri Teigum.

Vil ha Thommessen-topp Siri Teigum som ny leder av Advokatforeningen 

- Valgkomiteen mener at hun vil gjøre en strålende jobb. Teigum har et solid eierskap til rettshjelpssats-saken, sier Jens Johan Hjort. Else-Marie Merckoll, som var ønsket som ny leder av Oslo krets, sier at hun som hovedstyremedlem vil jobbe for å ivareta interessene til små og mellomstore firmaer. 

Publisert Sist oppdatert

Advokatbladet har kontaktet valgkomiteens leder Jens Johan Hjort. Han bekrefter innstillingen.

– Vi startet vårt arbeid med å definere kriterier for den ideelle hovedstyreleder. Evne både til å vekke tillit og ha utvist samfunnsengasjement i og utenfor medlemsmassen, og fortrinnsvis tilhørighet til ett av de fem store firmaene og med høy anseelse innad i disse, var de mest sentrale kriteriene, sier Hjort.

I år er det tjue år siden det sist ble valgt en hovedstyreleder fra et av de store firmaene, da Anders Ryssdal ble valgt i 2004. Han var da partner i Wiersholm.

– I Siri Teigum fant vi en kandidat som tilfredsstilte samtlige kriterier. Valgkomiteen mener at Siri Teigum vil gjøre en strålende jobb for Advokatforeningen, sier Hjort.

Siri Teigum (62)

 • Partner i Thommessen siden 1996.
 • Møterett for Høyesterett.
 • Spesialist i EU/ EØS- og konkurranserett.
 • Er en rekke ganger kåret til Norges beste advokat i konkurranserett av Kapital JUS.
 • Styreleder i Folketrygdfondet, styremedlem i Gyldendal og juridisk fakultet ved UiO.
 • Ad hoc dommer i EFTA-domstolen
 • Var medlem i Klagenemnden for offentlige anskaffelser i 12 år
 • Var juridisk sekretær under EFTA-forhandlingene på begynnelsen av 1990-tallet.
 • Har erfaring som førstekonsulent i lovavdelingen i Justisdepartementet.
 • Deltatt i ulike offentlige utvalg, i bedømmelseskomiteer for doktorgraden ved juridisk fakultet, UiO
 • To barn og to barnebarn. 

– Under ellers like forutsetninger var komiteen videre klar på at vi fortrinnsvis burde velge en kvinne. Advokatforeningen har siden etableringen i 1908 kun hatt to kvinnelige hovedstyreledere; Bjørg Ven og Berit Reiss-Andersen. Nå er det på høy tid med nummer tre.

Advokatbladet er kjent med at komiteen har intervjuet flere svært anerkjente advokater til vervet.

Fra Årdal i Sogn

Siri Teigum (62) vokste opp i Årdal i Sogn i et samfunn preget av  aluminiumsindustrien. Hun flyttet til Oslo som student, og har vært medlem av Advokatforeningen siden hun begynte som advokatfullmektig i 1992. 

Hun har satt sju år i lovutvalget for konkurranserett, først som medlem, deretter leder, og ledet også Europarettsutvalget. Hun har også vært aktiv i ulike debatter i foreningens regi.

Hun er veldig motivert til å bli foreningens nye leder.

– Jeg engasjerte meg i lovutvalg så lenge som jeg kunne ut fra reglene om tidsbegrensninger på dette. Så da valgkomiteen inviterte meg til å vurdere om jeg ville bli leder, var det naturlig for meg å gå ordentlig inn i spørsmålet, sier Siri Teigum.

– Advokatforeningen har en svært viktig rolle å spille, både overfor medlemmene og klientene, og for å ivareta grunnleggende juridiske temaer som rettssikkerhet og demokrati, sier hun.

Teigum er ikke bare kåret til Norges beste konkurranserettsadvokat, hun er også blant advokatene i landet med høyest inntekt. I 2022 hadde hun en inntekt på 22,6 millioner kroner. Hvis hun blir valgt til leder, vil hun opprettholde sin advokatpraksis, forteller hun.

– Jeg har ganske stor arbeidskapasitet og arbeidsglede, og er i en fase av livet der jeg ikke har omsorgsoppgaver.  Så det gir meg jo mulighet til å bruke mitt engasjement.

- Har eierskap til rettshjelpssatsen

Advokatbladet har snakket med de aller fleste kretslederne om hvem som bør etterfølge Jon Wessel-Aas som leder. Enkelte tillitsvalgte mener at det kan være utfordrende, rent kommunikasjonsmessig, å skulle kjempe for økt rettshjelpssats når man selv har veldig høy inntekt.

Da Advokatbladet ble kjent med innstillingen, var Teigum opptatt med barnebarna. Intervjuet måtte vente. – Vi som er litt voksne kan bidra til å gjøre det litt lettere for unge og småbarnsforeldre ved å vise gjennom handling, og ikke bare gjennom ord, at det er mulig å beskytte familielivet, sier hun.

Siri Teigum har et solid eierskap til rettshjelpssats-saken, poengterer Jens Johan Hjort.

– Hun har på oppdrag for Advokatforeningen gitt en konkurranserettslig vurdering knyttet til den pågående aksjonen. Hun har et sterkt ønske om å videreføre aksjonen og den pågående prosessen, sier han.

– Det har vært fokus på at en forretningsadvokat fra et av de store firmaene ikke har legitimitet og troverdighet i den pågående aksjonen. Der tenker jeg tvert om. Hvis vi får en frontkjemper som Siri Teigum, som ikke selv lever av satsen, men går helhjertet inn for å øke den, så vil hun faktisk ha enda større troverdighet enn andre, sier Hjort.

- Ikke et problem

Teigum er enig i valgkomiteens vurderinger rundt dette spørsmålet.

– Jeg tenker at dette ikke er et problem. Salærsatsen handler i bunn og grunn om et grunnleggende rettssikkerhetsspørsmål. Arbeidet som gjøres er en viktig samfunnsoppgave, og staten bør tilby en betaling som gjør det mulig å rekruttere folk til rollen, og forbli i den. Dette standpunktet kan man innta, uten å skulle fylle rollen selv.

Valgkomiteen mener tiden er inne for å få en leder fra et av de største firmaene.

Dette er valgkomiteen

Jens Johan Hjort (leder), partner i Rekve Pleym, Tromsø, tidligere leder av Advokatforeningen.

Ide Helene Braastad Balke, partner i Advokatfirma Lohne Krokeide, Gjøvik, tidligere medlem i hovedstyret.

Paal-Henrich Berle, partner i Harris, Bergen, tidligere nestleder i Advokatforeningen.

Susanne Munch Thore, partner i Arntzen de Besche, Oslo, tidligere nestleder i Advokatforeningen.

Sicilie Tveøy, partner i Hjort, Oslo, tidligere medlem av representantskapet og disiplinærutvalget for Oslo krets.

– Jeg tenker at det er viktig at Advokatforeningen er representativ og relevant for den samlede advokatstanden, både for å rekruttere flest mulig medlemmer, og søke å etablere best mulig løsninger på de oppgavene som ligger foran oss. Da må man ha med medlemmer og tillitsvalgte fra alle de ulike type firmaene, sier Teigum.

Hun vil ikke komme til vervet med personlige fanesaker, forteller hun.

– Advokatforeningen har allerede en del saker som det arbeides veldig godt med, og som er viktige å føre videre. Spørsmålet om rettshjelpssatsen er et hovedtema der. Nå skal det velges et nytt hovedstyre, og det nye styret må diskutere sine prioriteringer i samarbeid med kretsstyrene og administrasjonen, sier hun.

Politisk arbeid

Jens Johan Hjort beskriver Teigum som en veldig dedikert person med bred erfaring og flere spennende styreverv.

– Hun har også en del rutine med politisk arbeid, og har kloke tanker om å forene en forening som er ganske heterogen i flere retninger, sier Hjort.

Valget av  Jon Wessel-Aas' etterfølger skjer på representantskapsmøtet den 30. mai.

Oslo foreslo Merckoll

I Advokatbladets samtaler med tillitsvalgte om aktuelle kandidater til å etterfølge Jon Wessel-Aas, ble Kristin F. Hammervik i Advokatfirmaet Aga i Bodø, Anne Sofie Bjørkholt i BAHR, Else-Marie Merckoll i Langseth, Heidi Jorkjend i Thommessen, Kaare A. Shetelig i Wikborg Rein og Kristin Veierød i Hjort trukket frem som svært gode og aktuelle kandidater.

Valgkomiteen bekreftet at den på egen kjøl hadde identifisert egne kandidater.

Alle kretsene er blitt oppfordret med å komme med innspill til valgkomiteen. En av få kretser som fulgte oppfordringen, var Oslo krets, som foreslo Else-Marie Merckoll.

Else-Marie Merckoll er tidligere leder av Oslo krets.

Merckoll er partner i Langseth Advokatfirma i Oslo, og sitter i hovedstyret. Som den eneste av de seks Advokatbladet omtalte, bekreftet hun at hun ønsket å stille til valg.

- Ser frem til samarbeid

- Jeg vet det har vært et ønske fra foreningens side at de store advokatfirmaene skal engasjere seg mer i foreningens arbeid. Det er derfor fint at valgkomiteen har funnet en kandidat fra en av de store, som er villig til å påta seg oppdraget, sier Else-Marie Merckoll til Advokatbladet.

-  Jeg er valgt inn i Advokatforeningens hovedstyre for ytterligere to år, og ser frem til å samarbeide med Siri Teigum, dersom hun blir ny leder. Jeg vil da fortsatt gjøre mitt for at interessene til de små og mellomstore firmaene også blir tilstrekkelig ivaretatt. Og ikke minst, at kampen for å øke rettshjelpssatsen opp til et bærekraftig nivå blir opprettholdt, sier Merckoll.

Valgkomiteen skal også foreslå ny nestleder etter Trude Marie Wold, og flere nye hovedstyremedlemmer. Hvem dette blir, er ikke avklart ennå.

Powered by Labrador CMS