Kimaja Sajjadi – som to ganger er blitt NM-mester i sjakk - holder foredrag og workshops om mangfold og inkludering.

MANGFOLD I ADVOKATBRANSJEN: 

– Absolutt alle har fordommer

Hvordan lede flerkulturelle team? Hvorfor er mangfold og inkludering viktig for lønnsomheten i din virksomhet? Hvordan kan firmaet lage en god mangfoldsstrategi? Dette er temaer Kimiya Sajjadi rådgir bedrifter om.

Publisert

Den tidligere jusstudenten – som ga seg etter to og et halvt år på studiet for å bygge opp rådgivningsselskapet Big Enough Global – har markert seg som en av Norges ledende stemmer innen mangfold og inkludering. Hun er kåret til en ledestjerne av Dagens Næringsliv og har vunnet likestillingspris. Hun holder foredrag landet rundt og arrangerer workshops for næringslivet, og har blant annet hatt et lengre samarbeid med Thommessen.

– Noe som gir kundene en god aha-opplevelse er å delta i en workshop der de får innsikt i egne, ubevisste fordommer. Absolutt alle har jo fordommer, det er ingen ting å skamme seg over. Da jeg var jusstudent, hadde jeg en ubevisst fordom om at ingen advokatfirmaer ønsket meg. Denne fordommen hindret meg i å prøve, og var en like stor barriere som majoritetens fordommer, sier Kimiya Sajjadi.

Bli kjent med egne fordommer

Å reflektere over hvilke fordommer man selv har mot ulike grupper, og hvor fordommene kommer fra, er viktig for å klare å endre tankemønster, påpeker hun.

– Vær så konkret som mulig. Hvilke ubevisste fordommer finnes i rekrutteringsprosessen i din virksomhet? Hva med når det ledes, eller det jobbes med karriereutvikling og fastsettelse av lønn? Før man iverksetter tiltak, må man finne ut hvor skoen trykker. Dette kan gjøres gjennom medarbeiderundersøkelser, samtaler og workshops. Mye av bistanden vår handler nettopp om dette, sier Sajjadi.

6 rekrutteringsråd

1. Bli bevisst på hva slags mangfold organisasjonen mangler.

2. Let etter alternative steder å publisere stillingsutlysningen.

3. Spør kolleger som har mangfoldet dere søker om å dele annonsen i nettverket sitt.

4. Skill melllom «må ha»-krav og «fint å ha»-krav.

5. Tren ledere i hvordan de kan minimere diskriminering.

6. Sørg for mangfold i intervjupanelet som intervjuer kandidaten.

Kilde: Kimiya Sajjadi, Big Enough Global

Å ta et par kurs kommer ikke til å bidra til endring, understreker hun.

– Ubevisste fordommer er blitt formet i oss over et helt liv, og vi kommer alltid til å bære dem med oss. Det er derfor viktig å ha gode prosesser og rutiner som minimerer dem, slik at de ikke påvirker valgene våre.

Det er avgjørende å ha gode og rettferdige rekrutteringsprosesser, mener hun.

– Her er det gjort mye forskning på alt fra stillingsutlysningen til selve intervjuet og seleksjonen. Videre er det jo slik at mange ansettelser skjer gjennom nettverk, så man bør være bevisst på hvem man har i sitt eget nettverk. Er det mangfoldig eller enfoldig?

Snever base

Advokatbransjen har en snever base å rekruttere fra sammenlignet med mange andre bransjer, viser hun til.

– Man må ha studert jus i Norge, og inntil nylig var det bare tre universiteter som tilbød dette studiet. Så pr. definisjon vil advokatbransjen ha et mindre mangfold på grunn av denne forutsetningen.

Hennes inntrykk er at de største advokatselskapene har et ønske om å bli mer mangfoldige og at de jobber for å oppnå dette.

– Men min erfaring er at det fortsatt er mange selskaper som ikke fokuserer på å øke mangfoldet, fordi de ikke ser viktigheten av det, og prioriterer det.

Hun anbefaler selskaper å utarbeide en mangfoldsstrategi.

– Strategien bør skape bevissthet hos ledelsen om hvorfor og hvordan man skal jobbe med mangfold og inkludering, og inspirere de ansatte til å bidra. Ha konkrete, målbare mål, godt definerte tiltak og en oppfølgingsplan. I disse dager lager mange virksomheter en aktivitets- og redegjørelsesrapport, mitt beste tips er å samkjøre denne med mangfoldsstrategien.

Vil du lese mer om mangfold? TRYKK HER!

Powered by Labrador CMS