Nyetablerte Advokatfirmaet Skatt er registrert med adressen Dyna brygge 5.

Partnerne dro til Bahr, Wikborg Rein og Wiersholm - én startet Advokatfirmaet Skatt

Mens hans tidligere kolleger har fortsatt karrierene i flere av landets ledende firmaer, har Christian Grevstad bestemt seg for å starte sitt eget. - Det er en klar målsetting å få med flere advokater, fortrinnsvis yngre, sier han. 

Publisert

Tilbake i februar meldte Advokatbladet at Advokatfirmaet Harboe & Co, et av landets ledende innenfor skatt, blir oppløst i løpet av i løpet av 2024. To av partnerne i firmaet, Harald Hauge og Jarle Schelander, har fortsatt karrieren i Wikborg Rein, mens Nils Flesland Bull og Knut Ekern har dratt til Bahr. Wiersholm har ansatt Egil Stefan Eilertsen. 

Tidligere partner Christian Grevstad har bestemt seg for å stifte et nytt advokatfirma: Advokatfirmaet Skatt Norge. 

- Vi ønsket et navn som sier noe om hva vi skal drive med. Advokatfirmaet Skatt Norge bør ikke skape så mye tvil om det. Etter måneder med planlegging og forberedelser gleder jeg meg til å komme i gang, sier han. 

Planlagt oppstart for virksomheten er 1. mai 2024.

- Det kan være greit å begynne med en fridag!

- Mange har en oppfatning om at petroleumsskatt er et sært område som ikke har noe med annen skatt å gjøre. Det kan knapt bli mer feil, sier Grevstad.

- Fortrinn å være et nisjefirma

Grevstad har hatt mange tilnærminger til skatt. Blant annet har han vært underdirektør i Skattedirektoratet og Finansdepartementet, ekstern rådgiver for de samme myndighetene, permanent medlem i Oljeskattenemnda og advokat og partner i advokatfirmaene Grevstad, PWC og Harboe & Co. 

Med årene har han blitt ekspert på skattespørsmål knyttet til petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. 

- Planen er at jeg skal fortsette å arbeide for oljeselskaper, energiselskaper og investorer som vurderer ulike former for aktiviteter, investeringer og lån til energi på norsk sokkel, slik min virksomhet for en betydelig del har vært til nå, sier han. 

Det at andelen arbeid for selskaper knyttet til petroleumsvirksomheten har vært stor, og trolig vil fortsette å være det, betyr ikke at han ikke også skal jobbe for andre kundegrupper.

- Ofte lurer privatpersoner på konsekvensene av planlagte aktiviteter, som for eksempel å flytte til utlandet, eller de har rett og slett uavklarte problemstillinger med norske skattemyndigheter, som for eksempel omorganisering av virksomhet i tilknytning til generasjonsskifte og klager på skattevedtak. Også denne typen problemstillinger planlegges videreført i Advokatfirmaet Skatt Norge, sier Grevstad. 

- Dessuten står ofte foretak i andre bransjer overfor skatterettslige problemstillinger, og petroleumsskatt er ikke mer annerledes enn at det er den samme skatteloven som er grunnpilaren for all beskatning av virksomheter i Norge. Veldig mange av problemstillingene er uavhengig av hva foretaket driver med. Internprising og internasjonal skatt er to eksempler. 

- Også advokatfirmaer søker eksterne skatteråd. Da er det et stort fortrinn å være et smalt nisjefirma som bare driver med skatt, sier han.

Starter på Tjuvholmen med Skaar

Virksomheten vil ha sitt forretningssted i Oslo sentrum, foreløpig på Tjuvholmen. Adressen er Dyna Brygge 5.  

Med seg på skattelaget har Grevstad fått med seg professor emeritus Arvid Aage Skaar som styremedlem. Han er tidligere professor i skatterett ved UiO, og har også vært partner i Wiersholm. Skaar var også en av Grevstads overordnede i Skattedirektoratet da de begge jobbet med internasjonal skatt der. 

I 2004 fikk Skaar møterett for Høyesterett. I 2016 tiltrådte han som professor dr. juris ved Universitetet i Oslo. Fra 2021 har han vært professor emeritus.

- Arvid er en høyt verdsatt sparringspartner, og jeg er veldig glad for å ha fått med meg han, sier Grevstad. 

- Men det er en klar målsetting å få med flere deltakere, fortrinnsvis yngre personer. Siktemålet er å skape et godt alternativ til de største firmaene for både kunder og utøvere av skattefaget. Når det gjelder det siste, er ikke poenget å finne en person som passer til jobben, men å tilpasse posisjon og oppgaver til personer som vil delta, forteller han. 

- Hvor mange planlegger du å ansette?

 - Innen tre til fem år håper jeg at vi vil være iallfall ti stykker. Herved en oppfordring til å ta kontakt, sier Grevstad.

Fornuftig å fokusere på miljøavtrykket

Grevstad er oppmerksom på at enkelte kan mene at det er feil å jobbe for selskaper knyttet til petroleumsvirksomheten. 

- For å slippe å bli beskyldt for grønnvasking, kom navnet «Advokatfirmaet Black Oil» på blokken, men det var ikke der så lenge, smiler han.

- Man kan ikke stanse bruk av fossil energi over natten. Finansdepartementet har anslått at  85 – 90 prosent av fremtidige inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel vil tilfalle staten. For å sette det i perspektiv, utgjorde statens direkte inntekter fra petroleumsvirksomheten på norsk sokkel om lag 300 milliarder i et normalår før 2022. Det tilsvarer omtrent det årlige underskuddet på statsbudsjettet før tilførsel av penger fra Oljefondet. 

- Dersom man skulle erstattet inntektene fra petroleum, måtte man for eksempel doble merverdiavgiften eller doble all inntekts- og formuesskatt fra alle personer og virksomheter i Norge (unntatt trygdeavgiftene). Alternativt kunne man halvere ytelsene fra Folketrygden (alderspensjon, uføretrygd, sykepenger, med mer). Jeg tror det kan være vanskelig å få politisk aksept for noen av disse alternativene.

Grevstad mener likevel det er fornuftig å fokusere på mulighetene for å forbedre miljøavtrykket for energiproduksjon. 

- Advokatfirmaet Skatt Norge vil med glede jobbe videre med skattemessige problemstillinger knyttet til både nye former for energiproduksjon og CO2-virksomhet på norsk sokkel, tradisjonell petroleumsskatt og grensegangen mellom særskattepliktig petroleumsvirksomhet og annen virksomhet, sier han.

Powered by Labrador CMS