Salærsatsen holder ikke tritt med lønns- og prisutviklingen, mener sorenskriver Yngve Svendsen.

Foreslår å sette ned utvalg for å vurdere strukturen i salærsystemet

Sorenskriver Yngve Svendsen mener at det bør utredes om domstolenes regnskaps- og lønnsseksjon (DRL) bør behandle salærkrav, fremfor den enkelte dommer.

Publisert Sist oppdatert

I en artikkel i Rett24 tar sorenskriver Yngve Svendsen i Oslo tingrett til orde for en salærreform. 

Ifølge Svendsen kan en reform gi et mer presist regelverk som vil kunne frigjøre midler til å øke rettshjelpsatsen, som igjen kan bidra til å sette punktum for den pågående streiken. 

Overfor Rett24, støtter Forsvarergruppens leder, Mette Yvonne Larsen, Svendsens forslag. Det samme gjør også Domstoladministrasjonens direktør, Sven Marius Urke. 

- Hvordan dette skal gjøres overlater vi til departementet, men vi bidrar gjerne i et slikt arbeid, sier han til Advokatbladet.

- DA har etablert et godt og effektivt fagmiljø i domstolenes regnskaps- og lønnsseksjon, som er klar til å ta på seg nye oppgaver som kan medvirke til at dommerne avlastes og kan fokusere på sin rent dømmende virksomhet.

- Ikke nødvendig med dommerkompetanse

Svendsen mener Justis- og beredskapsdepartementet bør sette ned en arbeidsgruppe som kan utrede om deler av arbeidet med salærkrav kan flyttes fra dommerne og inn i domstolenes regnskaps- og lønnsseksjon.

Han peker på at salærkravet i mange saker også omhandler arbeid som skjer utenfor hovedforhandlingen. 

Leder i strafferettsgruppen i Oslo tingrett, dommer Anne Margrethe Lund, mener at det ikke er nødvendig med dommerkompetanse i disse sakene.

– I løpet av en lang etterforskning kan det være et stort antall forskjellige dommere innom for å avgjøre forskjellige krav. Dommeroppgaver bør begrenses til saker der bare dommeren har forutsetninger for å vurdere hva som er rimelig og nødvendig bistand, typisk ved gjennomført hovedforhandling, sier Anne Margrethe Lund, som leder strafferettsgruppen i Oslo tingrett, til Rett24.

Siste nytt om streiken

Streiken ved barnehusene, som til nå har rammet barnehusene i Tromsø, Bodø og Trondheim, utvides til Oslo fra mandag 22.april.

Streiken for de hemmelige, faste skyggeadvokatene som påtar seg oppdrag for PST og E-tjenesten i Oslo, ble avsluttet rett over påske. Streiken fortsetter for advokater som benyttes av politiet i Oslo, Bergen, Stavanger, Buskerud, Vestfold og Sogn og Fjordane i saker om kommunikasjonskontroll.

Powered by Labrador CMS