De sveitsiske kvinnene i bevegelsen KlimaSeniorinnen vant frem i sitt søksmål i EMD.

Historisk klimadom i Menneskerettsdomstolen

- For første gang har EMD konkludert med at en stat kan bli dømt for brudd på retten til privatliv etter EMK dersom myndighetene ikke gjør nok for å beskytte mot klimaendringene, sier Adele Matheson Mestad i Norges institusjon for menneskerettigheter.

Publisert Sist oppdatert

Sveits ble i dag felt i EMD i et søksmål anlagt av fire eldre kvinner og bevegelsen KlimaSeniorinnen. Kvinnenes påstand var at landet krenker sine forpliktelser til å beskytte deres rett til liv og helse.

EMD behandlet også to andre klimasaker i storkammer; Carême mot Frankrike og Duarte m.fl. mot Portugal og Norge m.fl.. Begge ble avvist - førstnevnte fordi saksøkeren ikke hadde status som offer i henhold til artikkel 34 i konvensjonen.

I saken Duarte m.fl. var Portugal og 32 andre land saksøkt, deriblant Norge. Denne saken ble avvist fordi saksøkerne ikke hadde uttømt sine rettslige muligheter i de respektive landene.

Men i Sveits-saken kom domstolen til at klimaendringene er en reell og umiddelbar trussel mot retten til privatliv. Norske Arnfinn Bårdsen var en av de 17 dommerne i saken.

Arnfinn Bårdsen satt i dommerpanelet som avsa den historiske dommen.

- Krenket retten til liv

Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) oppsummerer dommen slik:

«I grove trekk uttalte EMD at myndighetene må ha et tilstrekkelig godt rammeverk for å beskytte mot klimaendringene, som inkluderer et karbonbudsjett. Ettersom Sveits ikke hadde nådd egne klimamål, og ikke hadde truffet tilstrekkelige tiltak, krenket de retten til liv etter EMK artikkel 8.»

– Dette er en milepæl for individers rettigheter i Europa og en dag som går inn i rettshistorien. EMD bekrefter i dag at klimaendringene er en alvorlig trussel mot retten til privatliv, som stater må beskytte mot, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad i en pressemelding.

- Får betydning for norsk rett

– Avgjørelsene fra EMD er grundige, og gir viktige avklaringer om hvordan EMK skal tolkes. Dette får avgjørende betydning også i norsk rett, fordi EMK gjelder som norsk lov. Avgjørelsene innebærer at individer gjennom sin rett til privatliv tilkjennes en viktig og betimelig beskyttelse mot klimaendringene, som er en av de største menneskerettsutfordringene i vår tid, sier hun videre.

Saksøkerne hevdet at landet ikke har tilstrekkelig ambisiøse klimamål, eller innfører tilstrekkelige klimatiltak. Videre mener de at klimaendringene har ført til hetebølger som har fått fatale konsekvenser for en rekke eldre kvinner, både med sykdom og død.

Jeanette Regan i EMD.

- Gamle damer som ingen tok på alvor

Advokatbladet var tilstede i Strasbourg i mars i fjor, da startskuddet gikk for EMDs aller første behandling av en klimasak i storkammer, og snakket med et medlem i KlimaSeniorinnen som hadde tatt turen til EMD for å demonstrere.

- Vi har vært innom fire rettsinstanser i Sveits, men følte oss som noen gamle damer som ingen tok på alvor. Vi er glade for at EMD har tatt saken. Eldre kvinner er den gruppen som har flest dødsfall knyttet til klimaendringene i Sveits, sa Jeannette Regan til Advokatbladet.

NIM holdt innlegg

Under behandlingen i storkammer avga NIM et skriftlig innlegg for å belyse de prinsipielle rettslige spørsmålene i saken. Tidligere fagdirektør Jenny Sandvig - nå partner i Simonsen Vogt Wiig - holdt et innlegg under behandlingen av saken på vegne av 46 menneskerettighetsinstitusjoner i Europa.

- Beslutningene vi tar dette tiåret vil kunne ha betydning flere tusen år frem i tid, ifølge FNs klimapanel. Forskning viser at Grønlandsisen og isen i Vest-Antarktis sannsynligvis vil kollapse hvis ikke utslippene begrenses til 1,5 grader. I tillegg kan permafrosten tine og føre til store utslipp av metan, sa Sandvig.

Flere klimasaker, deriblant den norske saken Greenpeace Nordic m.fl. mot Norge, har ligget ubehandlet i EMD i påvente av dommene i de første tre storkammersakene. 

Powered by Labrador CMS