- Justisministeren tror visst at hun har mer myndighet enn justisministre har i demokratiske rettsstater, sier Jon Wessel-Aas.

- Den eneste som bryter noe som helst, er Emilie Enger Mehl

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas reagerer på at justisministeren kaller advokatstreiken ulovlig. I et brev til statsråden ber han henne om å begrunne påstanden.

Publisert Sist oppdatert

Fredag før påske uttalte justisminister Emile Enger Mehl (Sp) seg til Advokatbladet om den pågående streiken.

– Dette er en ulovlig aksjon, og de har ansvar for å avslutte den, uttalte Mehl til Advokatbladet.

Uttalelsene har fått Advokatforeningens leder til å reagere. 

- «Ulovlig»?! Justisministeren tror visst at hun har mer myndighet enn justisministere har i demokratiske rettsstater med frie og uavhengige advokater, skriver han i et innlegg på sin egen Facebook-side.

Mandag morgen oversendte han et brev til statsråd Mehl i sakens anledning.

«Det er en alvorlig påstand å si at aksjonen er ulovlig, spesielt når påstanden kommer fra en representant for regjeringen. Vi ber derfor om at statsråden begrunner påstanden», skriver Wessel-Aas i brevet.

- Ingen plikt til å påta seg oppdraget

«Aksjonen som hittil har pågått, innebærer at advokater høflig takker nei når de får en forespørsel fra retten om å oppnevnes som advokat etter straffeprosessloven paragraf 100a eller etterretningstjenesteloven paragraf 8-5», skriver han videre.

Tirsdag over påske utvides streiken til å ramme barnehusene, i første omgang Barnehuset i Tromsø. Wessel-Aas viser til den kommende opptrappingen av aksjonen:

«I neste fase vil tilsvarende gjelde for advokater som får forespørsel om oppnevning som bistandsadvokat i avhør av barn etter straffeprosessloven paragraf 107a. Advokaten har som kjent ingen plikt til å påta seg oppdraget i den konkrete saken. Dersom statsråden ønsker mer informasjon, stiller vi gjerne i møte.»

- Spent på hvordan hun vil underbygge påstanden

I sitt innlegg på Facebook viser Wessel-Aas til at regjeringens egne advokater får bedre betalt enn de private partenes advokater.

«Ikke bare synes regjeringen at det greit at staten betaler femti prosent mer for sin egen advokat enn for advokaten som skal bistå den borgeren som har staten som motpart.

Nå sier justisminister Emilie Enger Mehl til Advokatbladet at det er «ulovlig» når advokater nekter å påta seg oppdrag på slike vilkår, vilkår som det uavhengige Salærrådet, som hennes eget departement har vært med på å opprette, mener er rettssikkerhetsmessig uforsvarlig», skriver Wessel-Aas.

 - Jeg er mildt sagt spent på hvordan hun vil underbygge den påstanden, fortsetter han.

Han viser til at det er snakk om «oppdrag der staten, for å oppfylle sine forpliktelser overfor borgere som har krav på rettshjelp, ofte med staten som motpart, forutsetter at advokater er villige til å påta seg». 

- Staten svikter

«Ingen - jeg understreker - ingen advokater har plikt til å påta seg disse oppdragene», påpeker Wessel-Aas.

At advokater nå nekter å påta seg disse oppdragene i flere sakstyper, er for å «markere at staten svikter overfor de menneskene som har krav på forsvarlig rettshjelp», skriver han videre.

Dette er «derfor bare utslag av regjeringens bevisste politikk om å tilby vilkår som ikke gir borgerne forsvarlig rettshjelp i møte med staten og dens langt bedre betalte advokater». 

- Den eneste som bryter noe som helst her er Mehl selv, mener Wessel-Aas.

- Bryter avtalen som ble inngått

«Hun bryter statens forpliktelse overfor de borgerne som har krav på forsvarlig rettshjelp i møte med staten, og hun bryter den avtalen hun inngikk med Advokatforeningen i 2022, som ble inngått som betingelse for at advokatenes aksjon den gang ble avsluttet.»

Avtalen kan du lese på Advokatforeningens nettsider her.

Wessel-Aas mener at Mehl bør være «den siste som bør være overrasket over at advokatene aksjonerer igjen. Ansvaret for konsekvensene av at advokatene nå nekter å påta seg oppdragene, er ene og alene regjeringens».

Mehl uttalte seg til Advokatbladet i forbindelse med lanseringen av årsmeldingen til Norges institusjon for menneskerettigheter. Utvidelsen av streiken til Barnehuset i Tromsø var da ikke offentlig kjent ennå.

- Meningsløst

Justisministerens uttalelse om at streiken er ulovlig, har skapt reaksjoner blant mange advokater.

På Facebook-siden Ingen rettssikkerhet uten rettshjelp, som Advokatforeningen står bak, har flere advokater kommentert Mehls uttalelser.

«Utsagnet om «eget ansvar» er meningsløst. Advokater velger selv hvilke saker de tar og har ingen forpliktelser. Enten uttaler justisministeren seg mot bedre viten, eller så vet hun ikke bedre. Uansett er det hun sier feil. De eneste som har et ansvar her er regjeringen», skriver advokat Olle Nohlin.

Han sitter i aksjonskomiteen for streiken.

Advokatbladet har bedt justisminister Emilie E. Mehl om en kommentar, men har foreløpig ikke fått svar.

Powered by Labrador CMS