Justisminister Emilie Mehl (Sp), her utenfor Forstanderskapsalen på Sentralen i Oslo i forbindelse med NIMs lansering av årsmeldingen for 2023.

Justisministeren om advokatstreiken: 
– En ulovlig aksjon som må avsluttes

– Hvis advokatene velger å fortsette aksjonen, så gjør de det i så fall på eget ansvar, sier justisminister Emilie Mehl (Sp). 

Publisert

Det nærmer seg tre uker siden Forsvarergruppen i Advokatforeningen vedtok å streike for å sette press på regjeringen til å heve den offentlige rettshjelpssatsen.

Fra 4. mars ble skyggeadvokater som oppnevnes i saker hvor PST og E-tjenesten begjærer bruk av skjulte tvangsmidler mot mistenkte personer, tatt ut, samt advokater som påtar seg KK-saker i Oslo, Bergen og Stavanger.

Etter en uke ble streiken utvidet til å gjelde KK-saker også i Buskerud, Vestfold og Sogn og Fjordane, og denne uka ble det kjent at bistandsadvokater ved barnehuset i Tromsø tas ut i streik fra 2. april.

Foreningen varsler at flere barnehus vil kunne rammes dersom kravene ikke blir møtt.

Advokatstreiken har ikke falt i god jord hos justisminister Emilie Mehl, som hele veien har vist til krevende prioriteringer i justissektoren.

Advokatbladet møtte henne på fredag i forbindelse med lanseringen av NIMs årsmelding for 2023, like før det ble offentliggjort at streiken utvides til barnehusene.

– Dette er en ulovlig aksjon, og de har ansvar for å avslutte den, uttalte Mehl overfor Advokatbladet.

– Advokatbransjen må selv bære ansvaret

Hun sier hun ikke kjenner seg igjen i det advokatene bruker som argumenter for å aksjonere.

Justisminister Emilie Mehl (Sp).

– Jeg registrerer at Jon Wessel-Aas snakker om at Justisdepartementet har brutt avtalen med Advokatforeningen, med henvisning til at det ikke er store nok økninger i budsjettene. Derimot må han, som alle andre, forholde seg til statsbudsjettene og politiske prosesser. Det har jeg vært tydelig på hele veien, forklarte Mehl. 

– Vi får komme tilbake til det hvis de velger å fortsette aksjonen, men det gjør de i så fall på eget ansvar, tilføyde hun.

– Er du bekymret for konsekvensene av streiken?

– En ulovlig aksjon er selvfølgelig noe som bekymrer oss, men det er advokatbransjen som har satt dette i gang og det er de som må bære ansvaret for at advokater ikke går på jobb, sa Mehl.

Mener Mehl sitter på løsningen

Espen Wangberg, nestleder i Forsvarergruppen, mener på sin side at justisministeren har misforstått. 

Ifølge han er det feil å kalle streiken ulovlig, fordi advokatene ikke har et fast ansettelsesforhold med staten.

Espen Wangberg.

– Hverken departementet eller justisminister Mehl skjønner hva dette er for noe, sier han til Advokatbladet og utdyper:

– Lovgiver har på en rekke områder forutsatt at det skal være advokater som ivaretar sikkerheten til de som utsettes for noe. For eksempel forutsetter lovgiver at advokater skal bistå barn i avhør, men ingen av advokatene er i et fast ansettelsesforhold med staten – med unntak av noen få faste forsvarere som inngår i turnusordning i forbindelse med fengslinger.

Utover det baserer systemet seg på at advokater påtar seg oppgaver som samfunnet forventer at de skal ta, forklarer Wangberg.

– Streiken er ikke ulovlig. Dette er informasjon til departementet om at vi nå ikke påtar oss disse sakene. Hvis regjeringen forholder seg til Salærrådet, som de selv var med på å utnevne, stopper vi streiken umiddelbart. Mehl sitter på løsningen, sier han.

Powered by Labrador CMS