Mette Yvonne Larsen.

Nå trappes streiken opp

Streiken utvides til også å omfatte advokater som arbeider med KK-saker i Oslo, Vestfold, Buskerud og Sogn og Fjordane. 

Publisert Sist oppdatert

- Opptrappingen innebærer at advokater ikke kommer til å ta saker om kommunikasjonskontroll i Buskerud og Vestfold. I tillegg er nå også ordinære KK-saker omfattet av streiken i Oslo, ikke bare de nasjonale sikkerhetsklarerte advokatene, sier nestleder i Foresvarergruppen, Espen Wangberg..

Fra mandag 4. mars ble skyggeadvokater i Oslo som benyttes i saker av PST og Etteretningstjenesten - samt advokater som benyttes av politiet i Bergen og Stavanger i saker om kommunikasjonskontroll - tatt ut i streik.

Frem til nå har streiken i Oslo altså bare omfattet saker fra PST og E-tjenesten, men nå tas også advokatene som tar oppdrag for politiet i Oslo i saker om kommunikasjonskontroll ut i streik.

- Mellom femti og hundre advokater streiker

- Vi har hele tiden varslet at streiken ville trappes raskt opp. Dette er for å synliggjøre regjeringens avtalebrudd tydelig, og at det er regjeringen som er ansvarlige for at det nå aksjoneres. Den kan også få slutt på streiken ved å forholde seg til Salærrådet, og deres anbefalinger for rettshjelpssatsen, sier Wangberg.

Det er nå et sted mellom femti og hundre advokater som streiker i disse sakene, opplyser Wangberg.

Han forteller at opptrappingen starter i de nye områdene fra mandag 11.mars.

 - Kan få betydning for senere pådømmelse

Skyggeadvokater er hemmelige og sikkerhetsklarerte advokater som er rettslig oppnevnt for å ivareta rettssikkerheten til de som utsettes for skjult etterforskning fra politiet, PST og Etterretningstjenesten.

Bruken av skyggeadvokater er regulert i straffeprosessloven § 100 aetterretningstjenesteloven § 8-5 og politiloven § 17 d.

Ifølge sorenskriver Mariann A. Svensen i Sør-Rogaland tingrett vil ikke begjæringene kunne behandles uten at det samtidig begås en saksbehandlingsfeil, dersom tingretten ikke får oppnevnt en forsvarer etter straffeprosesloven § 100 a.

- Slike saksbehandlingsfeil kan få betydning for senere pådømmelse. Dersom feilen kan antas å ha innvirket på dommens innhold, vil det være opphevelsesgrunn, sier Svensen, og viser til straffeprosessloven § 343, første ledd. Vi antar derfor at politiet vil være tilbakeholdne med å sende inn begjæringer til behandling, sa hun til Advokatbladet tidligere i uken

- Neppe lovgivers mening

Jussprofessor ved UiS, Gert Johan Kjelby, tror ikke nye saker uten videre vil stoppe opp selv om skyggeadvokatene streiker. 

- Hvis oppnevning av advokat viser seg helt umulig, kan det neppe ha vært lovgivers mening at retten ikke skal kunne behandle og avgjøre begjæringer om skjulte etterforskningsmetoder, mener han. 

Powered by Labrador CMS