Assisterende direktør Jonas Haugsvold og direktør Dag Eriksen i Tilsynsrådet.

Bidragene til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden øker med 1800 kroner

Nytt av året er at gebyrene skal håndteres av Statens innkrevingssentral.

Publisert Sist oppdatert

Det årlige bidraget fra advokater til Tilsynsrådet for advokatvirksomhet øker med 1300 kroner fra 2023 til 2024, opplyser Tilsynsrådet på sine nettsider.

Bidraget øker fra 2800 kroner til 4100 kroner, en økning på 46 prosent.

Samtidig økes bidraget som advokater må betale til Disiplinærnemnden med 500 kroner, fra 1800 til 2300 kroner. Dette tilsvarer en økning på nærmere 28 prosent.

Bidragenes størrelse ble fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet den 22.mars.

Totalt må advokater i år betale 6400 kroner i bidrag til Tilsynsrådet og Disiplinærnemnden.

Fra og med i år vil Tilsynsrådet benytte Statens innkrevingssentral til utsendelse og innkreving av det årlige bidraget.

Store, planlagte endringer i forbindelse med ikrafttredelsen av ny advokatlov - som antas å tre i kraft tidligst i januar neste år - er en av årsakene til gebyrøkningen, har Advokatbladet fått opplyst. 

Videre skal Tilsynsrådets likviditetsbeholdning være redusert.

Må betale hver faktura for seg

Advokatbladet er kjent med at flere advokatfirmaer har ønsket seg en løsning der de kan motta en samlefaktura for sine ansatte advokater, i stedet for at firmaet må betale hvert enkelt bidrag hver for seg. 

Dette er i skrivende stund ikke mulig.

«Giroen blir kun sendt advokaten/rettshjelperen og han/hun er personlig ansvarlig for at den betales rettidig. Fristoversittelse medfører plikt til å betale dobbelt bidrag, jf. § 4-3 og § 5-2. Dersom andre likevel skal betale den utsendte bidragsfakturaen på advokatens/rettshjelperens vegne, for eksempel arbeidsgiver, så må dette ordnes ved avtale mellom den enkelte advokat/rettshjelper og arbeidsgiver», heter det i skrivet på Tilsynsrådets nettsider.

- Ønsker dialog

Assisterende direktør Jonas Haugsvold i Tilsynsrådet forteller at det er en prosess på gang for å se på andre måter å sende ut bidragsfakturaene på.

Tonje Hovde Skjelbostad, advokat og partner i Legalis.

- Bruken av samlefaktura reiser noen utfordringer som vi må se nærmere på, og knytter seg til det faktum at bidragsplikten er et personlig ansvar og at konsekvensene av manglende betaling knytter seg til den enkeltes advokatbevilling. Men vi ønsker å gå i dialog med advokatbransjen for å se på alternative løsninger som kan fungere for alle parter, sier Haugsvold.

Daglig leder Tonje Hovde Skjelbostad i Legalis sier at hun ser logikken, ettersom bidragsplikten er personlig.

- Men det er klart, alt som kan redusere unødig administrasjon, slik som for eksempel en samlefaktura, vil jeg være takknemlige for. 

Hun legger til at hun synes at en økning i gebyret på 46 prosent var «meget stiv».

Powered by Labrador CMS