Mette Yvonne Larsen i Forsvarergruppen er glad for støtten til Advokatforeningens aksjon.

Sakkyndige psykologer med egen aksjon i barnesaker 

Krever at Salærrådets anbefaling følges, og vil nekte å påta seg samtlige oppdrag etter barneloven og barnevernloven for alle landets lagmannsretter fra mandag 29.april. - Dette vil ramme hardt, sier Forsvarergruppens leder.

Publisert Sist oppdatert

- En bred gruppe bestående av sakkyndige psykologer, psykiatere og andre som virker i feltet vil fra mandag 29.april takke nei til samtlige oppdrag etter barneloven og barnevernloven for alle landets lagmannsretter, opplyser Ingrid Sønstebø.

Hun er psykologspesialist og barnefaglig sakkyndig, og er presseansvarlig for aksjonen.

I går kveld hadde et hundre personer signert et opprop til støtte for aksjonen.

«Vi vil fullføre oppdrag vi allerede har akseptert. Vi vil også vitne, slik vi er forpliktet til å gjøre. Men vi tar ikke på oss nye meddommeroppdrag eller sakkyndige utredninger for lagmannsretten. Vi mener det er helt nødvendig å justere salærsatsen i tråd med salærrådets anbefaling. Dispensasjoner vil kunne gis i særlige tilfeller av hensyn til barn», heter det i oppropet, som er publisert på nettsiden Opprop.net.

Det er psykolog Olof Gøtestam som står bak oppropet. Han er leder av Foreningen for sakkyndige psykologer, men aksjonerer på egne vegne. Foreningen er ikke en del av aksjonen.

- God oppslutning

Ingrid Sønstebø.

- Det er bred enighet blant de sakkyndige om at det er helt nødvendig at salærsatsen økes. Vi har også god oppslutning om aksjonen, sier Ingrid Sønstebø til Advokatbladet.

- De sakkyndige har en svært viktig rolle i saker som gjelder de mest sårbare barna. Regjeringens kontinuerlige kutt i rettshjelpssatsen er uansvarlig og setter barnas rettssikkerhet på spill. Stadig flere sakkyndige velger andre oppdrag. Nyrekrutteringen er vanskelig. Aksjonen er et hardt virkemiddel, men etter tjue år med kutt i ser vi ingen annen utvei, sier hun.

Hvor lenge aksjonen kommer til å vare, vil bli vurdert fortløpende, opplyser hun.

- Vi håper at regjeringen kommer oss raskt i møte og oppfyller den avtalen de har undertegnet. Det er alt vi ber om.

Hun vet ikke hvor mange saker som kommer til å bli rammet når aksjonen starter førstkommende mandag.

- Jeg kjenner ikke til hvor mange barnelov - og barnevernlovsaker lagmannsrettene behandler, så omfanget av saker aksjonen vil gjelde, er jeg usikker på. Vi vil også vurdere å gi dispensasjon i særlig alvorlige saker, sier Sønstebø.

- Jobber helger og ettermiddager

I oppropet, som har tittelen «Sakkyndige går til aksjon etter 20 år med kutt i rettshjelpssatsen», skriver psykologene at de opplever det meningsfullt og viktig å bidra til gode, forsvarlige løsninger i kompliserte saker som har stor betydning for barn.

«Barnefaglig sakkyndige psykologer jobber med barn i familier med skadelig foreldrekonflikt, vold, overgrep eller alvorlig omsorgssvikt - eller urettmessige påstander om dette.»

De sakkyndige psykologene arbeider i saker med høyt konfliktnivå, ofte også i helger og på ettermiddager, skriver de videre.

«Vi har et stort ansvar og jobber ofte alene. Ikke sjelden opplever vi å henges ut, iblant også å bli truet», skriver psykologene.

- Søker seg til andre felt

De refererer til at en gjennomsnittlig norsk årslønn har økt med tretti prosent de siste tjue årene, mens betalingen til barnefaglig sakkyndige psykologer, forsvarere, bistandsadvokater og rettshjelp advokater har blitt redusert. 

«Resultatet er at stadig flere sakkyndige psykologer søker seg til andre arbeidsfelt. Det kan være vanskelig å få kompetente sakkyndige til oppdrag. Ventetiden er ofte lang. Dette kan true barns rettssikkerhet. »

Støtter Advokatforeningen

«Vi trenger sakkyndige med høy faglig kompetanse! Og da er det HELT nødvendig med en salærsats som er bærekraftig nok til å tiltrekke seg gode fagfolk. Regjeringen bør vise tydelig med handling at barn og familiers rettssikkerhet sikres, og da er salær et steg i riktig retning. Det vil få større konsekvenser for rettssikkerheten på sikt dersom vi ikke setter ned foten nå. Derfor støtter barnefaglige sakkyndige advokatforeningen - vi går til aksjon!»

Kommentar i oppropet fra en psykolog.

Dette er årsaken til at de sakkyndige psykologene nå går til aksjon, skriver de.

«I utforming av aksjonen har vi forsøkt å ikke ramme familier mer enn høyst nødvendig, og vi har valgt en aksjonsform som våre medlemmer vil kunne stå i over tid.»

Sakkyndige psykologer støttet også Advokatforeningens aksjon i Høyesterett i 2022.

Forsvarergruppens leder: - Vil ramme hardt

Mette Yvonne Larsen, leder av Forsvarergruppen, forteller at det har vært en god dialog mellom Forsvarergruppens ledelse og sakkyndige psykologer over lang tid.

- Vi er veldig glade for at de nå går til aksjon, og støtter oss. De er minst like opprørt som oss over at satsen har stått stille, sier Larsen.

De sakkyndige psykologene har ofte ubekvem arbeidstid, jobber ofte for seg selv, og har ikke større firmaer i ryggen, påpeker hun.

For sitt arbeid godtgjøres de sakkyndige psykologene med den samme rettshjelpssatsen som advokatene, altså 1215 kroner pr. time.

- Når de nå sier nei til å påta seg saker i lagmannsretten, vil det helt klart ramme foreldretvistene hardt. Lagmannsretten har lang saksbehandlingstid fra før. Det er grunn til å være bekymret for tiden det vil ta før barn får avklart sin omsorgssituasjon. Nå vil ikke lagmannsretten kunne behandle saker der det skal være sakkyndige, noe som vil ramme veldig mange saker, sier Larsen.

Streik ved Barnehuset

Mandag 22.april ble Barnehuset i Oslo rammet av Advokatforeningens streik. 

- Dette betyr at mellom tjue til førti avhør av barn og sårbare personer vil bli avlyst hver uke.

Hvor lenge streiken ved barnehusene skal vare, er ikke avklart, men vil bli evaluert fortløpende, opplyser Larsen.

Powered by Labrador CMS