Advokatforeningens aksjon har pågått siden 9.november 2021.

Sakkyndige psykologer med støtteaksjon for Advokatforeningen

Psykologer i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark sier nei til oppnevninger i hele mai måned.

Publisert Sist oppdatert

En gruppe bestående av 27 sakkyndige psykologer i de tre fylkene Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark vil iverksette en støtteaksjon for Advokatforeningens pågående aksjon i Høyesterett.

- Dette er et lokalt initiativ i nord. Vi har akkurat de samme argumentene som Advokatforeningen, sier psykologspesialist Erlend Kleiven Lorentzen i Mosjøen til Advokatbladet.

Erlend Kleiven Lorentzen er psykologspesialist i klinisk barne- og ungdomspsykologi, og talsperson for aksjonen.

De sakkyndige psykologene deler Advokatforeningens bekymring både for utviklingen i rettshjelpssatsen og for manglende forhandlingsrett, skriver aksjonsgruppen i et brev de har sendt til Domstoladministrasjonen og alle landets tingretter.

Gruppen stiller tre krav til regjeringen:

  • At salærsatsen økes fra 1121 kroner til 1560 kroner.
  • At advokater og psykologer får forhandlingsrett og mulighet til å påvirke salærforskriften.
  • At ordningen med halvt salær på reise reverseres.

Kritiske til halvering av reisesalær

Psykologene som nå har igangsatt støtteaksjonen, har opplevd en betydelig innstramning når de tar oppdrag for domstolene, forteller Lorentzen.

- Tidligere åpnet salærforskriften for at dommeren kunne godkjenne fullt salær, også til sakkyndige som egentlig bare hadde krav på 4/5-delers salær. Mange fikk da unntak, men nå er denne fleksibiliteten helt borte, sier han.

Psykologene er også kritiske til at reisesalæret er halvert.

Disse står bak aksjonen

Erlend Lorentzen, Turid Tveraabak,

Nina Jarnæs, Catharina Elisabeth Arfwedson Wang, Per Jakob Haugaa,

Siegbrit Tranaas, Linda Holmgren,

Sylva Krogh, Kathinka Vatne, Helga Brun, Renate Berg, Kathrin Lorentz,

Per Eilert Bjarøy, Elisabeth Mack Growen, Hanne Renland, Charlotte Reedtz, Kristin Lundestad, Katrin Glatz Brubakk, Siv Liset, Malin Normark Wold, Cecilie Larsen, Tina Hanssen, Bent Storå, Trond Ivar Nicolaisen, Per-Erik Davidsen,

Helge Njøs og Annelise Fredriksen.

«Halv salærsats for reisetid er særlig kritikkverdig og gjør at distriktet og klienter i perifere strøk ikke får samme tilbud som i byene», skriver de i brevet til DA.

Risikerer utarming av feltet

Å rekruttere «nye psykologer inn i sakkyndighetsfeltet er vanskelig fordi lønnsnivået er betydelig lavere sammenlignet med annet lønnsnivå i privat sektor», skriver de.

- Vår erfaring er at mange flinke psykologer har sluttet å ta oppdrag som sakkyndige. Og det er mange av de best kvalifiserte som slutter først og går over til andre markeder. Vi er bekymret for hvem som kommer inn i stedet. For eksempel bruker retten mange pensjonerte psykologer. Det er mange dyktige blant disse, men det er ikke et godt tegn at et overtall av sakkyndige slutter som klinikere og er i pensjonsalder, sier Lorentzen.

Aksjonsgruppen mener at det er en risiko for en rask utarming av feltet, om endring ikke skjer snarlig.

Sier nei til oppnevninger i mai og november

For å markere støtte til Advokatforeningens aksjon - og for å markere bekymring for sitt eget fag og egne arbeidsvilkår - skal de 27 sakkyndige psykologene aksjonere ved ikke å ta nye oppnevninger for domstolene etter § 61.1. i mai måned i 2022.

«Aksjonen vil gjentas i november 2022, og kan da utvides til å gjelde andre oppnevninger. Aksjonen vil avsluttes når Advokatforeningen avslutter sin aksjon», heter det i brevet.

Offentlige ansatte psykologer får redusert salærsats

Sakkyndig ansatte i det offentlige er i en særlig ugunstig lønnssituasjon, mener aksjonsgruppen, ettersom disse som hovedregel mottar 4/5 av salærsatsen.

Den viser til at forskriften legger til grunn av offentlige ansatte sakkyndige både har færre utgifter enn privatpraktiserende, og at de kan benytte det offentliges driftsmidler.

Dette er feil, mener aksjonsgruppen.

«Det framstår klart urimelig at det ikke gis lik godtgjøring for likt arbeid. Flere psykologer ønsker å jobbe deltid som sakkyndig, men dagens ordning gjør dette vanskelig med tanke på økonomi. Det er også uheldig fordi sakkyndighetsfeltet er i behov av en blanding av psykologer som arbeider fulltid som sakkyndig og sakkyndige med en annen spisskompetanse som i hovedsak kun kan opprettholdes gjennom stillinger i det offentlige. Med dagens ordning risikerer vi å miste svært kompetente sakkyndige som har sitt arbeidsfelt i offentlige stillinger», skriver de 27 psykologene.

Advokatforeningen: - Opplever samme frustrasjon

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas synes det er fint at de sakkyndige psykologene nå sier tydelig fra gjennom en egen aksjon.

Jon Wessel-Aas.

- Dette ser jeg først og fremst som uttrykk for at de sakkyndige psykologene - som i denne rollen er i en lignende situasjon som advokatene med hensyn til salærforskriften - opplever samme frustrasjon, sier Wessel-Aas.

Han mener at aksjonen bekrefter at at ordningen er underfinansiert.

- Det har også Dommerforeningen og Domstoladministrasjonen ropt varsku om. Det er en kjent sak at mange psykologer allerede unngår å påta seg slike oppdrag, akkurat som advokatene.

I likhet med legene har psykologer forhandlingsrett om satser og stykkpriser når det gjelder oppdrag innenfor den offentlige helsetjenesten, påpeker han.

- Det bør både de og advokatene selvsagt også ha når det gjelder oppdrag innenfor den offentlige rettshjelpsordningen. Rettshjelp er et minst like viktig gode som helsehjelp.

Han er ikke overrasket over at det er psykologene i landsdelene Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark som aksjonerer.

- Det er der den halverte reisesatsen slår hardest ut, akkurat som for advokatene i distriktene, sier Wessel-Aas.

Powered by Labrador CMS