Rasmus Asbjørnsen og Theodor Karlsen fra Haavind representerte dødsboet i ankesaken.

Klienten døde underveis i rettsprosessen – vant frem på vegne av dødsboet

Oslo kommune er kjent erstatningsansvarlige ettersom det ikke ble varslet tydelig nok om skjult og menneskeskapt fare på Sørenga. - En viktig dom, særlig for dødsboet, sier Rasmus Asbjørnsen i Haavind.

Publisert Sist oppdatert

- Jeg leste en artikkel i Aftenposten i 2021, omhandlende flere alvorlige ulykker under bading i Sørenga-området. En av de ulykkesskade var Henning Hoyer. I saken fremgikk det at han ikke fikk dekket noen av utgiftene han hadde hatt som følge av skadene. Jeg mente dette var feil. Det oppsto derfor en dialog mellom Hoyer og meg, og søksmål ble etter hvert initiert.

Det sier Rasmus Asbjørnsen, partner i Haavind. Tidligere denne måneden vant han og advokatfullmektig Theodor Karlsen frem i lagmannsretten mot Oslo kommune, på vegne av Henning Hoyers dødsbo.

Livreddende innsats

Bjørvika, herunder Sørenga, er en svært populær destinasjon for badeliv. På de fineste dager kan mer enn 30.000 mennesker passere over broen fra Munch-museet. Rettsprosessen har sin bakgrunn i en dødsulykke her, tilbake i 2018.

Hoyer, som er lege, var tilfeldigvis til stede. Han så en livløs personen liggende i vannet, klatret over rekkverket ved bryggekanten, og hoppet uti.

Sakens parter

Henning Hoyer sitt dødsbo, representert av advokat Ole Rasmus Asbjørnsen og advokatfullmektig Theodor Karlsen fra Haavind, mot Oslo kommune v/Ordføreren, representert av Olav Haugen Moen fra Kommuneadvokaten i Oslo.

- Det hastet som faen. Jeg kunne ikke bruke tid på å gå rundt når det er snakk om liv og død, har Hoyer tidligere forklart til Aftenposten.

Legen fikk mannen opp av vannet, og begynte med livredning. Men livet sto ikke til å redde.

Hoyer traff selv den samme undersjøiske vollen som den livløse mannen, og fikk varige mén, blant annet et komplisert brudd i ankelen. Ved stevning i oktober 2022 tok Hoyer ut søksmål mot Oslo kommune med krav om erstatning, representert av Haavind.

Oslo tingrett frifant kommunen. Retten mente det ikke forelå ansvarsgrunnlag, verken på grunnlag av det ulovfestede objektive ansvaret eller på grunnlag av arbeidsgiveransvaret. Det ble lagt til grunn at Hoyer «tok en kalkulert og bevisst risiko» da han forsøkte å redde mannen.

Døde før ankebehandling

Hoyer anket dommen til Borgarting lagmannsrett, og det ble holdt planleggingsmøte i august 2023. Noen måneder senere, i februar 2024, døde Hoyer av naturlige årsaker.

Dødsboet trådte inn i saken i Hoyers sted, og i mars ble saken satt i gang igjen.

Sakens dommere

Lagdommer Halvard Leirvik, konstituert lagdommer Annika Lindström og ekstraordinær lagdommer Jakob Wahl

Tidligere i april avsa lagmannsretten dom: Enstemmig kom domstolen til at Oslo kommune er erstatningsansvarlige, og at det foreligger ansvarsgrunnlag etter skadeserstatningsloven § 2-1. Retten legger til grunn at kommunen hadde plikt til å sørge for tydeligere varsling av den særskilte og menneskeskapte undersjøiske vollen.

Allerede våren 2015 ble kommunen klar over at vollen, som var vanskelig å oppdage for publikum, representerte «fare for alvorlig skade på liv og helse». Kommunen var dessuten klar over at lysforholdene på stedet var utfordrende om natten, samt at det angjeldende området trakk til seg mange badende, også om natten. 

Det var ikke tale om å sørge for «optimal sikring», slik kommunen hadde anført.  Tvert om kunne det ved relativt tiltak ha blitt gitt bedre varsler om den foreliggende faren. Når kommunen i forlengelsen av dette ikke hadde foretatt seg nok, og brutt sin handleplikt, utløste dette erstatningsansvar.

Det var ingen grunn til å redusere erstatningen som følge av medvirkning, ettersom Hoyer «handlet under tidspress for å redde liv».

- Innsatsen blir anerkjent

-Dommen fra lagmannsretten er god, og faglig svært solid, sier Asbjørnsen.

- Dessuten er det en viktig dom, særlig for dødsboet. De satte utrolig pris på å vinne frem i lagmannsretten, fortsetter han. 

Advokatfullmektig Theodor Karlsen (24), som var rettslig medhjelper i saken, er enig.

- Selv om Henning ikke fikk sett saken i lagmannsretten, ligger det for arvingene en oppreisning i at han nå får anerkjennelse for den innsatsen han nedla under redningsaksjonen i 2018, sier han.

Behandlingen av erstatningssaken er likevel ikke avsluttet med lagmannsrettens dom, selv om Hoyer sitt dødsbo har fått fastslått at det foreligger erstatningsplikt. 

Oslo kommune godtok at årsakssammenheng forelå i tilfelle ansvarsgrunnlag. Kommunen aksepterte også at det i så tilfelle forelå et økonomisk tap. Men utmålingsspørsmålet gjenstår. Kommunen har dessuten varslet at de vurderer å anke Borgartings dom. 

Powered by Labrador CMS