Kristin Fagerheim Hammervik.

- Først må rettshjelpsatsen settes til et bærekraftig nivå - deretter kan vi eventuelt vurdere endringer i regelverket

Leder av bistandsadvokatutvalget, Kristin Fagerheim Hammervik, støtter ideen om salærreform, men er usikker på om Oslo tingretts forslag er den beste løsningen.

Publisert Sist oppdatert

Tirsdag ble det kjent at Oslo tingrett, med sorenskriver Yngve Svendsen i spissen, mener tiden er inne for en salærreform

Med et mer presist regelverk, vil det kunne frigjøres midler til å øke rettshjelpssatsen, mener Svendsen. Han foreslår at Justis- og beredskapsdepartementet setter ned en arbeidsgruppe som kan utrede om deler av arbeidet med salærkrav kan flyttes fra dommerne og inn i domstolenes regnskaps- og lønnsseksjon. 

Forslaget har alt fått støtte fra Forsvarergruppen. Kristin Fagerheim Hammervik, leder av Bistandsadvokatutvalget, stiller seg også bak at reform er nødvendig. 

- Jeg er helt enig med Svendsen i at man bør se nærmere på strukturen i salærsystemet. Svendsen ønsker ikke at dommere skal bruke verdifull arbeidstid på å være vokter for statens salærregime. Det forstår jeg godt, sier hun til Advokatbladet.

- Altfor mange dommere har i dag en uforsvarlig stor arbeidsbyrde. Det utfordrer rettssikkerheten. Om den løsningen han skisserer er bedre, er jeg usikker på.

- Det viktigste er høyere rettshjelpssats

Overfor Rett24 påpeker sorenskriver Yngve Svendsen at de totale utgiftene til straffesaker har økt mye de siste årene - særlig utgiftene til bistandsadvokatordningen. Over 20 prosent av utgiftene i straffesaker går til nettopp bistandsadvokater. 

Da Menon Economics analyserte statens utgifter til fri rettshjelp og særskilte straffesaksutgifter på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet i 2016, beregnet konsulentselskapet at utgiftene til bistandsadvokatordningen økte med 165 prosent fra 2008 til 2014. 

- Svendsen etterlyser et mer treffsikkert regelverk, uten å konkretisere nærmere hvordan. Jeg minner om at det nylig er innført flere lovendringer som i praksis vil medføre besparelser i bistandsadvokatordningen, både i straffeprosessloven og den nye voldserstatningsloven, kommenterer Hammervik. 

- Det kan nok være rom for endringer av regelverket, men det viktigste for oss nå er en høyere rettshjelpsats. Først må rettshjelpsatsen settes til et bærekraftig nivå – deretter kan vi eventuelt vurdere endringer i regelverket.

Siste nytt om streiken

Streiken ved barnehusene, som til nå har rammet barnehusene i Tromsø, Bodø og Trondheim, utvides til Oslo fra mandag 22.april.

Streiken for de hemmelige, faste skyggeadvokatene som påtar seg oppdrag for PST og E-tjenesten i Oslo, ble avsluttet rett over påske. 

Streiken fortsetter for advokater som benyttes av politiet i Oslo, Bergen, Stavanger, Buskerud, Vestfold og Sogn og Fjordane i saker om kommunikasjonskontroll.

Powered by Labrador CMS