isolasjon


Ber om at politiarrest-forslag trekkes tilbake

Justisdepartementet vil innføre tiltak for å hindre negative effekter av isolasjon i politi-arrest, samt stramme inn fremstillingsfristene for fengslinger. Departementet svikter i tilnærmingen, mener Advokatforeningen, som anbefaler at politiarrest-forslaget trekkes tilbake, og behandles på nytt.Bendik Falch-Koslung. Foto.

– Isolasjon er en dårlig norsk vane

Isolasjonsgruppen vil prøve isolasjon av norske fanger for retten i et håp om å endre kriminalomsorgen. – Isolasjon er sannsynligvis det området hvor norsk rett oftest svikter våre folkerettslige forpliktelser, sier gruppens leder Bendik Falch-Koslung.