Regjeringen bevilger også midler til å ruste opp Oslo fengsel som er et av fengslene i landet med størst vedlikeholdsbehov.
Regjeringen bevilger også midler til å ruste opp Oslo fengsel som er et av fengslene i landet med størst vedlikeholdsbehov.

Bruker 17 mill. på å forebygge isolasjon i fengsel

Regjeringen vil gi innsatte bedre innhold i soningen.

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen vil bruke 17 millioner kroner til aktivisering av innsatte og forebygging av isolasjon i fengsel i 2021.

– Vi må hindre at innsatte begår ny kriminalitet når de kommer ut av fengsel. Godt innhold i soningen skal bidra til å hindre tilbakefall, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland i en melding.

5 millioner kroner skal gå til aktiviseringsteam i kriminalomsorgen, og det samme skal gå til å opprette et nasjonalt ressursteam for kvinner ved Bredtveit fengsel, mens 7 millioner skal gå til aktivisering og isolasjonsforebyggende tiltak for sårbare innsatte.

Regjeringen påpeker at det er et mål at straffegjennomføringen påbegynnes senest 60 dager etter at rettskraftig dom er mottatt i kriminalomsorgen, og at soningskøen skal være så lav som mulig. Soningskøen økte i 2020 som følge av iverksatte smitteverntiltak for å håndtere pandemien.

Powered by Labrador CMS