Bredtveit fengsel og forvaringsanstalt.

Bredtveit fengsel: - Tiltakene skyldes høyt smittetrykk i Oslo og Viken

- Vi gjør alt vi kan for ikke å få smitte inn i fengselet. Vi balanserer mellom å unngå isolasjon og smittevernhensyn, sier Doris Bakken, fengselsleder i Bredtveit fengsel.

Publisert Sist oppdatert

Hun svarer her på kritikken fra en innsatt kvinne på avdeling 2B i Bredtveit fengsel, som i et innlegg her i Advokatbladet tar til orde for tidlig løslatelse for innsatte som soner under pandemien, fordi de ifølge kvinnen får dobbel straff på grunn av strenge restriksjoner.

Doris Bakken.

«Vi må forvente en psykisk reaksjon på de inngripende tiltakene som har vært gjort overfor innsatte i norske fengsler», skriver den innsatte kvinnen.

- Det er absolutt krevende for innsatte å være i fengsel under koronaen, og aktivitetstilbudet de innsatte ellers er vant til på Bredtveit, med konserter, tilstelninger og andre aktiviteter, har blitt kraftig redusert. Dessverre er tiltakene i fengselet, som ellers i samfunnet, et resultat av høyt smittetrykk i Oslo og Viken, sier fengselsleder Doris Bakken.

- Alle i faresonen kartlagt av helseavdelingen

Hun mener det er kjedelig for innsatte å være i fengsel nå under pandemien.

- Det skjer lite, i tillegg til den belastningen fengsel i seg selv er. Vi prøver å gjøre så mange små aktiviteter som mulig, men det vil naturligvis ikke komme opp i den målestokken vi vanligvis har i fengselet, sier Bakken.

Tiltakene innføres etter vurderinger av smittetrykket i kommunen, regler fra Kriminalomsorgsdirektoratet og vurderinger fra bydelsoverlegen, forteller hun.

- Smitte i fengslet vil få store konsekvenser både for de innsatte og for personalet.

Å løslate innsatte som følge av pandemien, er ikke en aktuell problemstilling, ifølge Bakken.

- Vi har ikke vurdert tidligere løslatelse for innsatte, men vi har brukt elektronisk kontroll og soningsavbrudd under pandemien.

- Alle i faresonen kartlagt

Hun sier at det ikke er riktig, slik kvinnen hevder, at innsatte i risikogruppen for korona, ikke har vært i dialog med fengselets helsetjeneste.

- Alle innsatte i faresonen for korona er kartlagt av helseavdelingen. Disse følges fortløpende opp, sier Bakken.

I sitt innlegg forteller kvinnen at hun synes det er tøft at det siden mars 2020 har vært forbudt for innsatte ved Bredtveit å ha fysisk kontakt med besøkende.

Fengselsleder Bakken bekrefter at besøk foregår med skjerm av plexiglass for å hindre kontakt.

- Dette gjelder også advokater og politiavhør. I møter der det brukes tolk, har vi små rom. Det er riktig at voksne på besøk ikke får ha fysisk kontakt i de periodene smittetrykket har vært høyt. Ved barnebesøk gjelder ikke disse reglene, sier Bakken.

Fornøyd med sysselsettingsgraden

Kvinnene på Bredtveit får daglig aktiviteter av ulike slag, og sysselsettingsgraden var i fjor på 82 prosent, forteller hun.

- Med tanke på avstandsregler og at skolen i fengslet delvis har vært stengt, er vi fornøyde med dette. Det er en liten gruppe som ikke får sysselsetting på grunn av psykisk helse. Denne gruppen vil få et bedre tilbud når ressursteamet er etablert. Vi har bedt om dispensasjon for å holde skolen åpen, men fikk avslag av kommunen.

Psykologer og psykiater fra fengselspsykiatrisk poliklinikk har ukentlige samtaler med innsatte, og tilbyr også økonomisk hjelp, ifølge Bakken.

- Mange innsatte har mistet frigangsjobber, undervisning og eksamener. Hva gjøres for å kompensere for dette?

- Det er riktig at noen innsatte ikke får gå på frigang til skole eller jobb i perioder. Dette vurderes etter smittetrykket i Oslo. Noen skoler er også stengt i perioder. Dette vurderes fortløpende og individuelt. Dette gjelder også permisjon, der hver enkelt søknad vurderes individuelt. Det er riktig at flere har fått avslag i perioder, sier Bakken.

- Får gratis ringetid hver uke

Den innsatte kvinnen viser i innlegget til at de ikke har fått flere TV-kanaler eller bedre mat og gratis ringetid som kompenserende tiltak for de strenge restriksjonene, slik Kriminalomsorgsdirektoratet har hevdet.

- Fengslet har en svært god tv-pakke for de innsatte med 35 kanaler, og har ikke økt denne, da vi mener det er et godt tilbud. Jeg tør hevde at maten på Bredtveit er god, og da vi har eget kjøkken som lager god mat fra grunnen av. I helger og høytider får innsatte ekstra god mat, noe vi også gjør uavhengig av korona, sier Bakken.

- De innsatte får ekstra gratis ringetid hver uke, langt mer enn det innsatte beskriver. Det varierer mellom avdelingene hvor lang ringetid de har da det skilles litt mellom basisavdeling og tillitsavdelinger. På lavere sikkerhet kan de ringe så mye de vil, og vi er også rause med bruk av iPad, sier Bakken.

Powered by Labrador CMS