Over 2000 vedtak om isolasjon på tre måneder

71 prosent gjaldt hel utelukkelse fra fellesskap, viser tall fra Kriminalomsorgen.

I årets tre første måneder ble det totalt iverksatt 2077 utelukkelser i norske fengsler, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

1481 av disse, eller 71, 3 prosent, var hel utelukkelse. Tallene gjelder både varetektsinnsatte og domsinnsatte.

I oversikten over mars 2021, påpeker Kriminalomsorgen at koronapandemien førte til en betraktelig økning i bruken av isolasjon.

«Kriminalomsorgen (...) befinner seg i en spesiell situasjon som følge av spredningen av Covid-19-viruset. En konsekvens av utviklingen er at kriminalomsorgen i økt grad har funnet det nødvendig å benytte utelukkelse av innsatte som virkemiddel for å hindre spredning av Covid-19 i fengsel.»

I starten av hver måned publiserer direktoratet statistikk over antall iverksatte utelukkelser gjennom måneden som har gått. Tallene finner du her!

Tabellen nedenfor viser utviklingen av hel utelukkelse sammenliknet med 2021:

Januar 2022 / 2021 Februar 2022 / 2021 Mars 2022 / 2021
550 / 415470 / 355461 / 1095

Tall: Kriminalomsorgen

Tabellen nedenfor viser utviklingen av delvis utelukkelse sammenliknet med 2021:

Januar 2022 / 2021 Februar 2022 / 2021 Mars 2022 / 2021
333 / 133145 / 95118 / 306

Tall: Kriminalomsorgen

Powered by Labrador CMS