Kvinnen er blant annet blitt lagt i belteseng. Illustrasjonsfoto: Rikke68, Istockphoto

Saksøker staten for ulovlig isolasjon

Advokatforeningens isolasjonsgruppe er i ferd med å utarbeide et søksmålsvarsel til Justis- og beredskapsdepartementet på vegne av en tidligere kvinnelig innsatt. - Kvinnen er blitt holdt i isolasjon flere ganger, og lagt i belteseng, og er blitt veldig skadet som følge av isolasjonen, sier advokat Bendik Falch-Koslung.

Publisert Sist oppdatert

Kvinnen, som nå er 31 år gammel, har sonet en håndfull dommer for blant annet kjøring i påvirket tilstand og vold og trusler mot politiet. Hun skal ha slitt med psykiske problemer og vært rusavhengig, men er nå rusfri.

Kvinnen har ifølge isolasjonsgruppen blitt holdt i isolasjon og lagt i belteseng flere ganger.

- Hun har vært isolert på Bredtveit kvinnefengsel i flere perioder, med dårlig begrunnelse, mener vi. Hun ble påviselig sykere av å bli holdt i isolasjon, forteller Bendik Falch-Koslung.

EMK art. 3 og 8

Art 3. Forbud mot tortur

Ingen må bli utsatt for tortur eller for umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Art 8. Retten til respekt for privatliv og familieliv

1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse.

2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.

- Den isolasjonen kvinnen ble utsatt for, krenker Menneskerettskonvensjonens artikkel 3 og artikkel 8, og vi krever at staten blir dømt for dette. Vi vil også kreve en oppreisning på vegne av kvinnen, sier Falch-Koslung.

Vil ha dom som stopper isolasjon

Han er leder av Advokatforeningens isolasjonsgruppe, en gruppe som ble opprettet i januar 2017 for å prøve lovligheten av isolasjon for retten. Gruppen tar saken pro bono, og det er advokat i Elden, Nora Hallén, som skal være kvinnens prosessfullmektig.

Isolasjonsgruppen vil prøve isolasjon av norske fanger for retten i et håp om å endre kriminalomsorgen, og har lenge lett etter en passende sak.

- Nå har vi funnet en sak som vi mener egner seg for rettslig prøving. Vårt mål er at domstolen skal slå fast at isolasjonen som personer i Norge utsettes for, er i strid med Norges menneskerettslige forpliktelser, og har tro på at en dom vil kunne bidra til å stoppe den omfattende bruken av isolasjon i Norge, sier Falch-Koslung.

- Sitter langt inne å erkjenne feil

En viktig årsak til at isolasjonsbruken i Norge er så utbredt, til tross for sterk kritikk mot bruken i en årrekke, skyldes en grunnleggende mangel på forståelse for hvor skadelig isolasjon er, mener Falch-Koslung.

- Isolasjon er et unødvendig middel som påfører smerte og belastning for den som rammes. Praksisen har pågått så lenge, så det er nok tungt å erkjenne at det man har gjort i så stor utstrekning, faktisk er ille.

- Det jeg tror kan endre bruken av isolasjon i Norge, er en rettskjennelse som slår fast at isolasjon bryter med Norges folkerettslige forpliktelser, sier Bendik Falch-Koslung.

- Isolasjon er en dårlig vane som på en måte er blitt nedfelt som en del av et større system. Det er tungt å snu slike systemer. Men så lenge du har en lovgivning som åpner opp for skjønn og unntak, er det veldig lett å falle tilbake på den gamle vanen, sier han.

Glattcelle-dommen fikk følger

Isolasjonsgruppen er en videreføring av Advokatforeningens glattcelleprosjekt, et prosjekt som førte til den såkalte «glattcelledommen» i Oslo tingrett i juni i 2014. Dommen slo fast at isolasjon av arrestanter ikke er lovlig uten en konkret vurdering av om det faktisk er behov for isolasjon.

- Bruken av isolasjon på glattceller er blitt vesentlig redusert etter at vi vant frem i denne saken. Det er blitt en markant bedring, med mange færre såkalte oversittere, altså personer som sitter lenger enn 48-timers grensen, sier Falch-Koslung.

Bryter loven, mener sivilombudsmannen

Tirsdag leverte sivilombudsmann Aage Thor Falkanger en særskilt melding om isolasjon til Stortinget der han ba politikerne ta grep for å få ned bruken av isolasjon i norske fengsler. En særskilt melding er det sterkeste virkemiddelet sivilombudsmannen har overfor forvaltningen.

Advokatforeningens isolasjonsgruppe

Opprettet i januar 2017.

Består av advokat Bendik Falch-Koslung (leder), advokat Frode Sulland, advokat Nora Hallén, advokat Thomas Horn og Kristina Dirdal fra fengselsgruppen til Jussbuss.

- Slik situasjonen er i dag overholdes hverken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder, og mennesker påføres skade under soning, uttalte Falkanger.

Isolasjonsgruppen er glad for den klare meldingen fra sivilombudsmannen.

- Det er positivt at sivilombudsmannen tar i bruk sitt sterkeste virkemiddel, og setter isolasjon på dagsordenen. Men dessverre er det ingen grunn til å være for optimistiske; sivilombudsmannen har kritisert isolasjonsbruken flere ganger tidligere, og i nærmere tretti år har Norge blitt kritisert internasjonalt, blant annet av FNs torturkomité, for den utbredte bruken av isolasjon, sier Falch-Koslung.

Powered by Labrador CMS