Sivilombudsmannen refser isolasjonsbruken i norske fengsler

Advokatforeningen har kjempet mot isolasjon i en årrekke, og var partshjelper i glattcellesaken som gikk i Oslo tingrett i 2014.

- Isolasjon og manglende menneskelig
kontakt er skadelig og må begrenses

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger har i dag tatt i bruk sitt sterkeste virkemiddel overfor forvaltningen, og levert en såkalt særskilt melding om isolasjon i norske fengsler til Stortinget. -Mennesker skades under soning i Norge. Politikerne må nå ta tak i dette, sier Falkanger.

Publisert Sist oppdatert

– Vi har gjennom våre besøksrapporter gjentatte ganger pekt på risikoen for umenneskelig behandling, men Kriminalomsorgen har ikke fulgt opp våre rapporter når det gjelder isolasjon. Det er derfor på høy tid at politikerne tar tak i dette og behandler det i Stortinget slik at vi får isolasjonsbruken ned, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en nyhetsmelding.

Sivilombudsmann Aage Thor Falkanger anbefaler at lov- og regelverk endres, slik at isolasjon begrenses. Foto: Henrik Evertsson

Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har fra 2014 til 2018 besøkt nitten fengsler i Norge med høyt sikkerhetsnivå for å avdekke og forebygge umenneskelig eller nedverdigende behandling av innsatte.

- Slik situasjonen er i dag overholdes hverken norsk lov eller internasjonale menneskerettighetsstandarder, og mennesker påføres skade under soning, sier Falkanger.

I rapporten som ble overlevert til Stortinget i dag, dokumenteres store svakheter ved myndighetenes styring av fengslenes bruk av isolasjon.

Les hele rapporten her.

Noen av rapportens hovedfunn

«De fant ut at jeg hadde selv­mordstanker. Jeg ble påført håndjern og ble fraktet ned. Var på kvelden etter at helsetjenesten hadde gått. Det at de velger å sette en på sikkerhetscelle som er så depressiv vil jeg aldri kunne forstå. Sitter der med lyset på hele tiden fordi du kan ikke slå det av. Blir bare tre ganger så dårlig i hodet.»

Innsatt i samtale med forebyggingsenheten

 • Det finnes ingen pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon i norske fengsler. Tallene som finnes, har betydelige feilkilder og mangler.
 • Isolasjon og begrensninger i fellesskapet skjer i et stort omfang i norske fengsler. Deler av denne praksisen er i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder. Dette gjelder spesielt når isolasjonen ikke skyldes den innsattes egen atferd, men utelukkende skjer på grunn av praktiske eller økonomiske utfordringer i fengselet.
 • Lovgivningen setter i noen tilfeller for lav terskel for å bruke isolasjon.
 • Det arbeides ikke tilstrekkelig systematisk og målrettet for å forhindre selvisolasjon forårsaket av frykt og utrygghet blant de innsatte.
 • Norsk lovgivning åpner for langvarig isolasjon som er i strid med menneskerettslige minstestandarder.
 • Enkelte innsatte sitter isolert i måneder og enkelte over flere år.
 • Langvarig isolasjon når innsatte plasseres på avdelinger uten fellesskapslokaler, fremkommer ikke i offentlige tall fordi det ofte ikke fattes vedtak.
 • Sivilombudsmannen har sett innsatte som har utviklet stadig dårligere funksjonsevne på de fleste områder mens de sitter i isolasjon.
 • Enkelte isolerte har åpenbart svært alvorlige psykiske lidelser.
 • Innsatte som beltelegges i sikkerhetsseng, risikerer å bli påført traumer under det som er en akutt livskrise.
 • Funnene til Sivilombudsmannen viser flere eksempler på at sikkerhetscelleplassering kan ha en voldsom negativ innvirkning, selv etter relativt kort tid.
 • Det er spesielt kritikkverdig at personer som er i en akutt livskrise, og som ønsker å skade seg selv eller ta sitt eget liv, plasseres på sikkerhetscelle uten betryggende oppfølging.
 • Det er et stort behov for økt kunnskap og opplæring av helsepersonell som skal ivareta isolerte innsatte.

«Det kommer en betjent om morgenen og sier god morgen, så til frokost, så en til lufting og så til middag og så en som sier god natt. Ingenting utover det.»

Innsatt i samtale med forebyggingsenheten

Sivilombudsmannens rapport

Refser forvaltningen

"Det er sterkt kritikkverdig at forvaltningen, mer enn 20 år etter at Stortingets justiskomité etterlyste slike tall,mangler en pålitelig oversikt over omfanget av isolasjon i norske fengsler", heter det i rapporten.

Minst hver fjerde innsatt i norske fengsler er innelåst på sin egen celle i 16 timer eller mer i døgnet på hverdager, skriver Falkanger i rapportens sammendrag.

Fått kritikk i 25 år

Han viser også til at Norge fikk sterk kritikk fra den europeiske torturkomiteen for sin isolasjonsbruk så sent som i juni i fjor - men at Norge i årevis har fått internasjonal kritikk for sin isolasjonsbruk.

– Norge har fått den samme kritikken i 25 år, men det virker som om ingen skjønner alvoret, sa Bendik Falch-Koslung, leder av Advokatforeningens isolasjonsgruppe til Advokatbladet da rapporten fra FNs torturkomité forelå.

Advokatforeningen opprettet i januar 2017 en isolasjonsgruppe som arbeider for å begrense bruken av isolasjon i norske fengsler. Gruppen ønsker å prøve lovligheten av isolasjon for retten.

Powered by Labrador CMS