Illustrasjonsfoto/iStock/welcomia

Justiskomiteen ber regjeringen kartlegge tvangsbruk i norske fengsler

Nå vil Justiskomiteen at et eget utvalg skal utrede bruk av glattceller og belteseng, så vel som andre former for isolasjon mot norske innsatte. - Vi må få svart på hvitt hvordan situasjonen er, mener komitémedlem Maria Aasen-Svensrud.

Tirsdag stemte flertallet i Justiskomiteen for at regjeringen skal redegjøre for tvangspraksisen i fengslene, og foreløpig har de stortingsrepresentantene til  både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet i ryggen.

Etter Europarådets torturkomités uanmeldte besøk tidligere i høst, fikk Norge kritikk på flere punkter. Komiteen er spesielt bekymret for bruken av isolasjon mot psykisk syke og suicidale fanger.

- Regjeringen bør sette inn umiddelbare tiltak for å bedre situasjonen for psykisk syke i fengsler. Vi må stoppe utviklingen av en kriminalomsorg som ikke er i stand til å ivareta grunnleggende menneskerettigheter for innsatte, sa Emilie Enger Mehl (Sp), medlem av justiskomiteen, i Stortinget tirsdag.

Saken ble først omtalt av Bergens Tidende.

Begrunnes med ressursmangel

Det var Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NIM) som først foreslo at en utredning av tvangsbruk er på sin plass, etter å ha kritisert Kriminalomsorgens praksis en rekke ganger.

Tidligere i høst tok også Sivilombudsmannen et oppgjør med isolasjonsbruken etter et uanmeldt besøk til Arendal fengsel.

– Vi snakket med både ansatte og innsatte som fortalte om høylytt gråt på cellene, spark i døren eller skriking. Flere fortalte om redsel for at medinnsatte kunne bli aggressive eller utagerende på grunn av den psykiske belastningen som innlåsingen medførte, sa Aage Thor Falkanger.

Rapporten fra besøket viser at ressursmangel har satt tydelig spor på fengselet, noe som også ble brukt som begrunnelsen for den høye isolasjonsbruken.

– Det er sterkt bekymringsfullt at lav bemanning og ressursmessig forhold medfører at innsatte blir sittende isoltert uten at fengselet sikrer aktivisering og meningsfull menneskelig kontakt, sa Falkanger.

En kulturell svikt

I mai kom FNs torturkomité med sin rapport om hvordan Norge følger opp torturkonvensjonen. Komiteen er bekymret for den praktiserende isolasjonen av innsatte i varetekt og under soning. Norge får også kritikk for isolering av psykisk syke i fengsel.

I august intervjuet Advokatbladet Bendik Falch-Koslung som leder Advokatforeningens isolasjonsgruppe. Han mener isolasjon er en dårlig norsk vane.

– Jeg tror det er det største menneskerettslige problemet vi har i Norge. Det er sannsynligvis det området hvor norsk rett oftest svikter i forhold til våre folkerettslige forpliktelser. Samtidig er det et område hvor rettshjelpen er veldig dårlig, særlig da for de som soner dom, sier han.

Det til tross for at FN og Europarådets organer har minnet Norge på dette hver gang de har kommet på besøk siden 90-tallet, skal vi tro gruppelederen.

– Først og fremst er det en grunnleggende kulturell svikt. Man klarer ikke å se på isolasjon som alvorlig nok. Isolasjon bør være den siste utvei der det absolutt er nødvendig, hvor det er gode samfunnsmessige hensyn som gjør at den som isoleres faktisk også må isoleres.

– Det skal alltid gjøres en individuell vurdering for hvert enkelt tilfelle. Ressurshensyn, ferieavvikling og slike ting er aldri en god nok vurdering, konstaterer Falch-Koslung.

Advokat Bendik Falch-Koslung er leder for Advokatforeningens isolasjonsgruppe, som jobber for å få bukt med ubegrunnet isolasjon.
Powered by Labrador CMS