Staten erkjente at Gro Anita Sakstad ble utsatt for nedverdigende behandlign, etter at hun flere ganger ble beltet til sikkerhetsseng i Bredtveit fengsel.
Staten erkjente at Gro Anita Sakstad ble utsatt for nedverdigende behandlign, etter at hun flere ganger ble beltet til sikkerhetsseng i Bredtveit fengsel.

Justisdepartementet mener nye fengselsbygg vil minske bruken av isolasjon

Regjeringen vil redusere bruken av isolasjon i fengslene, men sier det ikke er gjort i en håndvending.

Publisert

I starten av mai ble det kjent at staten erkjenner å ha krenket EMK artikkel tre overfor Gro Anita Sakstad under hennes fem opphold i Bredtveit fengsel mellom 2013 og 2015. Nå sier regjeringen at de vil redusere bruken av isolasjon og styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen.

– Det må erkjennes at det er utfordringer knyttet til omfanget og bruken av isolasjon i norske fengsler. Regjeringen ser med stort alvor på den kritikken som har kommet både fra Sivilombudsmannen og andre nasjonale og internasjonale organer, sier statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet.

«Har gjort mye»

– Kriminalomsorgsdirektoratet og departementet gjennomgår for tiden straffegjennomføringslovens regler om utelukkelse fra fellesskapet og bruk av tvangsmidler. Vi vurderer om det bør gjøres endringer. Endringer i praksis og rutiner er også aktuelt, utdyper Sættem.

På spørsmål fra Advokatbladet om hva regjeringen vil gjøre for å redusere isolasjonsbruken, svarer han at regjeringen allerede «har gjort mye for å oppnå bedring» gjennom satsing på rehabilitering og nybygg.

– Nye fengsler vil gi bedre forhold for innsatte og legge til rette for en større grad av aktivisering, hevder Sættem.

Bedring fordrer samarbeid

– Sakstad er et eksempel på innsatte som faller mellom to stoler; fengsel og institusjon. Hvordan skal staten sørge for at innsatte i tilsvarende situasjon blir bedre fulgt opp i framtiden?

– Innsatte i norske fengsler har samme rett til helsetjenester som andre borgere. Det er helsemyndighetene som er ansvarlig for å levere helsetjenester også til innsatte. En god kriminalomsorg forutsetter at både kriminalomsorgen, helsetjenesten og andre offentlige etater bidrar med sine tjenester, svarer Sættem.

– Utfordringer gjeldende psykisk syke i fengsel kan bare løses gjennom samarbeid mellom kriminalomsorgen og helsemyndighetene. Det følger av Granavolden-plattformen at regjeringen vil redusere bruken av isolasjon og styrke behandlingstilbudet innen psykisk helsevern i kriminalomsorgen. Det igangsatt samarbeid om dette mellom justissektoren og helsesektoren på alle nivåer.

Gjennomgår regelverket

– Hva er årsaken til at isolasjonspraksisen ikke er endret til tross for internasjonal kritikk?

– Dette er ikke utfordringer som kan endres i en håndvending. Uhensiktsmessige fengselsbygg er en del av bakgrunnen for utfordringene knyttet til isolasjon i fengsel. I den særsikte meldingen til Stortinget har Sivilombudsmannen også fremhevet manglende lovgivning og sentrale føringer om oppfølgning av og tilsyn med innsatte som er isolert, herunder fra helsepersonell, svarer statssekretæren.

– Regelverket gjennomgås, og Kriminalomsorgsdirektoratet har utarbeidet en egen tiltaksplan for å redusere bruken av isolasjon. Det er også igangsatt samarbeid mellom justissektoren og helsesektoren for å redusere bruken av isolasjon.

Powered by Labrador CMS