Også Advokatforeningen har kjempet mot isolasjon i en årrekke.
Også Advokatforeningen har kjempet mot isolasjon i en årrekke.

Over 200.000 timer med full isolasjon grunnet pandemien i norske fengsler i 2020

- En konsekvens av utviklingen er at kriminalomsorgen i økt grad har funnet det nødvendig å benytte utelukkelse av innsatte som virkemiddel for å hindre spredning av Covid-19 i fengsel, opplyser Kriminalomsorgsdirektoratet.

Publisert Sist oppdatert

Det viser en gjennomgang VG har gjort av tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

I eksempelvis april var 100 av 141 pågående utelukkelser fra fellesskapet i norske fengsler knyttet til Covid-19.

I april 2020 ble det totalt iverksatt 637 utelukkelser, mens tilsvarende tall for januar, altså før pandemien rammet Norge, var 484.

- Økning skyldes pandemien

Til sammen ble det gjennomført 6765 runder med isolasjon av innsatte i norske fengsler i 2020.

Totalt 200.000 timer med full isolasjon i fengslene skyldes pandemien, skriver VG.

– Økningen skyldtes pandemien, som dessverre også påvirket situasjonen for innsatte. Det har vært høyeste prioritet for kriminalomsorgen å beskytte helsen til innsatte og ansatte i fengslene og noen ganger har det vært nødvendig å isolere innsatte av smittevernhensyn, sier avdelingsdirektør i Kriminalomsorgsdirektoratet, Heidi Bottolf, til VG.

- Kan være uforholdsmessig

Elden-partner Maria Hessen Jacobsen som blant annet er styremedlem i Forsvarergruppen og medlem av Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg, reagerer på tallene.

- Jeg mener dette langt på vei kunne vært avhjulpet med tilpasninger, økt bemanning og ressurser, som også fremhevet av Sivilombudsmannen. Dette innebærer at jeg mener det alvorlige middelet isolasjon i denne utstrekningen fort kan vise seg å være uforholdsmessig inngripende, og dermed konvensjons- og grunnlovsstridig, sier hun til Advokatbladet.

Maria Hessen Jacobsen har i en årrekke engasjert seg mot isolasjon.
Maria Hessen Jacobsen har i en årrekke engasjert seg mot isolasjon.

Hun minner om at KDI iverksatte isolasjon uten tilstrekkelig hjemmelsgrunnlag i vår, og Advokatforeningens uttalelse i forbindelse med dette.

- Min opplevelse er også at fengslene strammer inn når resten av samfunnet gjør det, men beholder restriksjonene når vi andre slipper opp, sier Jacobsen.

- Nedgang i forrige måned

Kriminalomsorgen har det siste året publisert månedlig statistikk over isolasjonen i fengslene.

KDI oppplyser på sine nettsider at de følger bruken av utelukkelse tett, blant annet gjennom regelmessige dagsmålinger og overvåking av manuelle registreringer av utelukkelse i kriminalomsorgens fagsystem, KOMPIS.

«Kriminalomsorgen skal redusere bruken av isolasjon og utelukkelse, og øke innsattes muligheter for aktivisering og fellesskap med andre innsatte», påpeker KDI.

I den siste rapporten konstaterer direktoratet at «Kriminalomsorgen, og samfunnet for øvrig, befinner seg i en spesiell situasjon som følge av spredningen av Covid-19-viruset. En konsekvens av utviklingen er at kriminalomsorgen i økt grad har funnet det nødvendig å benytte utelukkelse av innsatte som virkemiddel for å hindre spredning av Covid-19 i fengsel.

Siden november 2020 har det vært en opplevd nedgang i antall utelukkelser generelt, herunder en nedgang i antall utelukkelser med årsak Covid-19. Det totale antallet utelukkelser er redusert fra 74 tilfeller pr. 30 november 2020 til 58 tilfeller pr. 31. desember 2020. Utelukkelser med årsak Covid-19 har gått ned fra 32 tilfeller pr. 30. november 2020 til 24 tilfeller pr. 31. desember 2020», skriver KDI.

Powered by Labrador CMS