Sverige har fått mye kritikk for tidsubegrenset varetektsfengsling og isolasjon.

Innfører maks-tid for varetekt i Sverige

Den svenske regjeringen foreslår en maksgrense for varetektsfengsling på seks måneder for folk over 18 år, og tre måneder for personer under 18 år.

Publisert Sist oppdatert

Lovforslaget ble i februar oversendt Lagrådet, et myndighetsorgan bestående av tidligere høyesterettsdommere, hvis oppgave er å granske viktige lovforslag før de behandles av Riksdagen.

Bakgrunnen for forslaget er at Sverige i lang tid har fått både internasjonal og nasjonal kritikk for å holde folk i varetekt for lenge, og for omfattende bruk av restriksjoner for de varetektsfengslede, skriver Sveriges Advokatsamfund.

Internasjonal kritikk

Kritikken er blant annet kommet fra Europarådets torturkomité og FN. Både det svenske Barneombudet og Sveriges Advokatsamfund har vært blant pådriverne for å endre praksisen.

Nå har den svenske regjeringen, ledet av Stefan Löfven fra Sosialdemokraterna, tatt affære.

I forslaget Effektivare hantering av häktninger och minskad isolering heter det at en mistenkt i utgangspunktet kan holdes varetektsfengslet i seks måneder før eventuell tiltale tas ut, og om den mistenkte ikke har fylt 18 år, skal fristen være tre måneder.

Unntak for gjengkriminalitet

Fristene kan overskrides bare av «spesielle grunner», for eksempel om den mistenkte forbrytelsen er spesielt vanskelig å etterforske fordi den er en del av organisert, eller gjengrelatert kriminalitet.

I forslaget listes det opp en rekke betingelser som skal knyttes til varetektsfengsling av unge under 18 år:

  • Personen må få være sammen med ansatte eller andre i minst fire timer hver dag.
  • Det er domstolen som skal avgjøre hva slags begrensninger aktor kan pålegge en mistenkt.
  • Aktor skal også pålegges å legge frem en tidsplan for den foreløpige etterforskningen.
  • Mistenkte under 18 år bør holdes i politiets varetekt bare dersom det er «absolutt nødvendig», og bør i utgangspunktet plasseres et annet sted.
  • Det skal gjøres klart at alle som ikke har fylt 18 år, bare kan bli arrestert hvis det er spesielle grunner.
  • Lovendringene foreslås å tre i kraft fra 1. juli i år, skriver Sveriges Advokatsamfund.

424 satt lenger enn 6 måneder

Ifølge norsk lov, er det ingen bestemt frist for hvor lenge en person kan sitte i varetekt.

Her i landet satt 424 personer lenger enn seks måneder i varetekt før overføring til soning i 2017, ifølge SSB. Dette er de ferskeste tallene tilgjengelig.

Av de 424 hadde 13 personer sittet mer enn tre år i varetekt, 181 i ett til to år, og 230 i seks til elleve måneder.

Også Norge har fått mye internasjonal kritikk for utstrakt bruk av isolasjon av innsatte, en praksis Advokatforeningen i årevis har jobbet for å endre.

Foreningen har blant annet et eget isolasjonsprosjekt for å prøve lovligheten av isolasjon for domstolen.

Powered by Labrador CMS