SV mener Norge har behov for en ordning som ivaretar rettighetene til de som er frihetsberøvet, og viser til at Sivilombudet blant annet har pekt på ulovlig bruk av isolasjon og nakenvisitasjoner.

Jussbuss: - Vi må få en advokatordning i fengslene

Det er ingen rettsstat verdig at en fange under statens kontroll ikke har mulighet til å prøve og håndheve sine rettigheter, skriver Jussbuss i dette innlegget.

Publisert

Klassejuss er et stort problem i dagens rettssystem. Med «klassejuss» menes forskjellbehandling av personer på grunnlag av deres sosioøkonomiske bakgrunn, der tilgangen på rettshjelp avhenger av hvor mye penger man har.

Dette er et innlegg som gir uttrykk for skribentens meninger.

For noen uker siden fremmet SV et representantforslag om å styre rettshjelptilbudet for innsatte gjennom en advokatordning i fengslene.

SV ber regjeringen om å starte en ordning med utgangspunkt i NOU:2020:5, som er forarbeidet til ny rettshjelpslov.

Nakenvisitasjon og telefonkontroll

SV begrunner forslaget med at innsatte i en årrekke har blitt utsatt for brudd på sine rettigheter, og viser blant annet til særdeles inngripende tiltak som innsatte har blitt utsatt for, som omfattende bruk av isolasjon, telefonkontroll og nakenvisitasjon - en praksis som senere har vist seg å utgjøre menneskerettsbrudd.

Kaya Øien Hultgren er saksbehandler i fengselsgruppa i Jussbuss.

Innsatte står i en særlig sårbar situasjon, der staten plutselig kan iverksette tiltak som kan være svært inngripende. Mange innsatte ønsker å uttale seg om disse tiltakene, for eksempel ved å klage eller ta ting til retten. Men de fleste har ikke denne muligheten, da tilgangen på advokathjelp er et kostbart gode de færreste har råd til.

- Vil bygge tillit

Advokatordningen SV foreslår vil gjøre det mulig for alle innsatte å få tilgang til juridisk bistand, uavhengig av egen økonomiske situasjon.

Dette vil kunne bidra til å jevne ut forskjellene og sikre at alle innsatte blir behandlet rettferdig. Det vil også kunne bidra til å bygge tillit mellom innsatte og samfunnet, og dermed bidra til å redusere risikoen for tilbakefall til kriminalitet.

Jussbuss mener det er på høy tid at en slik advokatordning prøves i fengslene. Det er ingen rettsstat verdig at en fange under statens kontroll ikke har mulighet til å prøve og håndheve sine rettigheter.

Powered by Labrador CMS