Advokatforeningen har kjempet mot isolasjon i en årrekke,  og var partshjelper i glattcellesaken som gikk i Oslo tingrett i 2014.
Advokatforeningen har kjempet mot isolasjon i en årrekke, og var partshjelper i glattcellesaken som gikk i Oslo tingrett i 2014.

Kast mobilen, bli innelåst -
og se hva som skjer

I 25 år har Norge fått internasjonal kritikk for ulovlig isolasjon. Nå må denne umenneskelige praksisen ta slutt!

Publisert

GRRRRRRR!!! Unnskyld utbruddet, men hva skal man si, når staten i år etter år finner det for godt å låse folk inne på en celle, og holde dem der, mutters alene, i time etter time, døgn etter døgn, uten annen grunn enn at man mangler ressurser?

Ja, det er riktig at innsatte som isoleres er fengslet fordi de har gjort noe galt, eller er mistenkt for å ha gjort noe galt, eller fordi de er en fare for andre eller seg selv. Men gir det staten rett til å forsøke å bryte dem ned som mennesker? Til å stenge folk inne i seg selv, slik at de ikke får fri fra sine stressede tanker et aldri så lite minutt?

Prisverdige advokater

Hvordan ville du selv ha reagert, dersom noen hadde tatt fra deg mobilen, låst deg inn på en celle, og latt deg bli der, la oss si i seks uker?

Desperasjon ville nok ha kommet over deg. Og om du ikke var aggressiv fra før, kunne du fort ha blitt det. Isolasjon er svært skadelig, særlig for psykisk syke, og svært mange tåler det rett og slett ikke, viser undersøkelse etter undersøkelse.

Det er så prisverdig at advokater kjemper for å få slutt på den utstrakte bruken av isolasjon i Norge. Advokatforeningens glattcelleprosjekt førte til en dom i Oslo tingrett i juni 2014 som slo fast at isolasjon av arrestanter ikke er lovlig uten en konkret vurdering av om det faktisk er behov for isolasjon.

Retten slo fast at isolasjon er en krenkelse av EMK art. 8 (retten til privatliv) og art.14 (forbud mot diskriminering).

Søksmål mot staten

Etter at dommen falt, har bruken av glattcelle gått kraftig ned. Men fortsatt skjer det mye ulovlig isolasjon i norske fengsler. Derfor etablerte Advokatforeningen en egen isolasjonsgruppe i 2017 for å prøve lovligheten av isolasjon for retten.

Før sommerferien tok gruppen, på vegne av en klient som urettmessig er blitt holdt isolert over flere perioder, ut søksmål mot staten for ulovlig isolasjon. Saken er ikke berammet ennå.

I mellomtiden gjør advokater sitt for å bekjempe uvesenet, og i tre saker i sommer har domstolene slått ned på ulovlig isolasjon av innsatte.

I den ene saken slo Bergen tingrett fast at kriminalomsorgen ikke hadde hjemmel til å holde en varetektsinnsatt i isolasjon, og at isolasjonen var en krenkelse av EMK art. 8. (Se side 48).

Over 200 innsatte isolert i mer enn 22 timer

Sivilombudsmann Thor Aage Falkanger kom i år med en særskilt melding til Stortinget, etter tilsyn i 19 fengsler. En fjerdedel av alle som sitter inne, tilbringer mer enn 16 timer i døgnet alene på cella, ifølge Sivilombudsmannen, og over to hundre innsatte sitter isolert i mer enn 22 timer.

«Ved alle restriktive avdelinger vi har besøkt er de innsatte alene på cella i 23 timer i døgnet. (…) I Åna fengsel er jeg bekymret for et urovekkende høyt antall isolerte innsatte, inkludert personer med psykiske lidelser. (…) På Ullersmo fant vi innsatte med store psykiske lidelser og lavt funksjonsnivå som ble jevnlig isolert over lang tid i fengselets restriktive avdeling. (…) Ved avdeling G på Ila finnes en gruppe innsatte som er så psykisk syke at de sitter isolert under uverdige forhold over lang tid. (…) Ved Bergen fengsel er det også et høyt antall isolerte. Flere har store psykiske lidelser…», skriver Falkanger.

Sivilombudsmannen etterlyser tiltak, slik Advokatforeningen har gjort i en årrekke. Kriminalomsorgen har selv ropt varsku for lenge siden.

I 25 år har Norge fått internasjonal kritikk for ulovlig isolasjon. Nå må denne umenneskelige praksisen ta slutt! Det sies at et samfunns styrke kan måles i hvordan det tar seg av sine svakeste. Nå må politikerne forstå alvoret, og bevilge de ressursene som trengs.

Powered by Labrador CMS