Professor Erling Hjelmeng stiller spørsmålstegn ved Advokatforeningens aksjon i Høyesterett.

Mener Advokatforeningen-aksjon kan være ulovlig

- Det bør selvsagt ikke være forskjellige regler og praksis for advokater og håndverkere, mener Erling Hjelmeng og Øystein Foros.

Publisert Sist oppdatert

Det er i et innlegg i Dagens Næringsliv de to professorene Øystein Foros ved Norges Handelshøyskole og Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo stiller spørsmålstegn ved Advokatforeningens aksjon i Høyesterett, som de i likhet med justisminister Emilie Enger Mehl omtaler som en boikott.

«Advokater er selvstendig næringsdrivende og medlemmer av en bransjeorganisasjon. Etter konkurranseloven kan bransjeorganisasjoner ikke oppfordre sine medlemmer til å nekte å ta oppdrag hvis prisen er for lav (§ 10).

Amerikanske advokater dømt for ulovlig prissamarbeid

Det anses som kartellvirksomhet, og både organisasjon og medlemmer kan straffes. Rett og slett et alvorlig brudd på konkurranseloven. Det bør selvsagt ikke være forskjellige regler og praksis for advokater og for eksempel håndverkere.

Har den vanligvis skarpskodde Advokatforeningen tenkt på dette?», undrer de to innleggsforfatterne, og viser til at Høyesterett i fjor slo fast at en kollektiv boikott hadde et konkurransebegrensende formål - og derfor automatisk var forbudt.

De viser også til at da advokater i New York forsøkte på en tilsvarende aksjon, ble de dømt for ulovlig prissamarbeid i saken FTC mot Superior Court Trial Lawyers Assn.

- Burde lyse i røde lamper

«Selv om sakene ikke er like, og mye kan sies om Høyesteretts dom, burde det i alle fall lyse i noen av Advokatforeningens røde lamper», skriver professorene.

De to mener det er næringslivets regler som gjelder og ikke arbeidstakernes regler i slike saker.

«Advokatforeningen burde antagelig først arbeide med å endre regelverket for seg selv så vel som for Foodora-budene, før de går til en aksjon som innen gjeldende lovverk er høyst tvilsom».

Jon Wessel-Aas mener aksjonen er innenfor regelverket.

Advokatforeningen: - Har for lengst utredet spørsmålet

Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas påpeker overfor Advokatbladet at foreningen for lengst har fått utredet spørsmålet om aksjonen omfattes av konkurranselovgivningen.

- Vi mener at den ikke gjør det. Vi vil her særlig peke på Europakommisjonens nylige forslag om å bekrefte selvstendige næringsdrivendes kollektive forhandlingsrett når de i realiteten er å likestille med arbeidstakere. Dette fremhever også professorene Hjelmeng og Foros i sitt innlegg. Dette er en politisk kamp – om forhandlingsrett om betingelsene for den offentlige rettshjelpsordningen for svake grupper, sier Wessel-Aas.

Powered by Labrador CMS