Andreas Sjalg Unneland (SV) forteller at partiet har som mål å tette gapet mellom reisesalæret og rettshjelpssatsen.

Økningen i reisesalæret fra 1. juli 2022

Etter budsjettforliket mellom SV og de to regjeringspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet i går, blir den nye reisesalærsatsen rundt 840 kroner pr. time.

Publisert Sist oppdatert

- Det er viktig for oss å få på plass økningen raskt, sier Andreas Sjalg Unneland, justispolitisk talsperson i SV.

Den offentlige rettshjelpssatsen er nå på 1120 kroner, mens reisesalæret, som utgjør halvparten av dette, ligger på 560,50 kroner pr. time.

SV sørget i budsjettforliket om revidert nasjonalbudsjett for å løfte reisesalærposten fra femti prosent av satsen til drøye 75 prosent av satsen, tilsvarende en økning på om lag 281 kroner pr. time.

Den nye reisesalærsatsen blir rundt regnet 840 kroner pr. time. Den nøyaktige satsen blir først klar når departementet har fått finregnet på tallene.

- Ikrafttredelsen er 1. juli, forteller Unneland.

I revidert nasjonalbudsjett ble reisesalæret for advokater og sakkyndige økt med totalt 21 millioner kroner.

- Fått betydelig gjennomslag

-Jeg må si jeg er stolt over at SV for budsjettåret 2022 har fått betydelig gjennomslag for å styrke ordningen med fri rettshjelp. Både når det kommer til å øke inntektsgrensen med tretti prosent, det største løftet i ordningens tid. I tillegg kommer forslag til ny rettshjelplov allerede neste år.

- Det har også vært viktig å styrke ordningene for dem som arbeider med fri rettshjelpssaker. Høyresiden la i sitt siste budsjett inn null kroner til salærsatsen. I år har vi økt den alminnelige satsen med 36 kroner og nå økes reisegodtgjørelsen med nærmere 300 kroner, sier Unneland.

Formålet er å styrke rettssikkerheten i distriktet, understreker han.

- I tillegg økte vi støtten til de spesielle rettshjelpstiltakene med ti millioner kroner. Dette har vært en prioritet på justisfeltet og vi viser allerede første år etter valget er i gang med å styrke rettssikkerheten i Norge.

Mekler i dag

Advokatforeningen sitter i dag i meklingsmøte med Justis- og beredskapsdepartementet og de to meklerne Tor-Aksel Busch og Mats Ruland.

Meklingen har pågått siden 9.mai. I utgangspunktet var det bare satt av to dager til meklingen, men partene har trengt mer tid enn forutsett.

- En opptrapping av selve rettshjelpsatsen og en forhandlingsrett er fortsatt nødvendig for å sikre et mer reelt styrkeforhold mellom borgerne og det offentlige, sa Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas til Advokatbladet i går.

Powered by Labrador CMS