Arne Ringnes har takket ja til å sitte i det uavhengige salærrådet.

Advokatforeningen innstiller høyesterettsdommer Arne Ringnes til det nye salærrådet

Den tidligere Thommessen-partneren skal forhandle om salærsats, reisesalær og stykkpriser med Justis- og beredskapsdepartementet. Justisdepartementet foreslår tidligere sentralstyremedlem i Sp, dommer Per Jordal, og sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

Publisert Sist oppdatert

Da punktum ble satt for advokatstreiken den 24.juni i år, ble det klart at partene var enige om å opprette et nytt, uavhengig salærråd som hvert år skal komme med en anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om nivået på rettshjelpssatsen, reisefraværsgodtgjørelsen og stykkprissatsene.

Salærrådet skal ha tre medlemmer oppnevnt etter forslag fra Advokatforeningen, Justisdepartementet og Domstoladministrasjonen.

Nå er det klart at Advokatforeningens foreslåtte medlem er høyesterettsdommer Arne Ringnes (f. 1955). Ringnes ble dommer i Høyesterett i 2014.

Salærrådet skal vektlegge disse momentene:

  • Lønns- og prisutviklingen.
  • Relevante økonomiske utviklingstrekk og indekser, slik som SSBs indeks for juridisk tjenesteyting.
  • Budsjettmessige konsekvenser.
  • Forhold ved kostnads- og produktivitetsutviklingen ved behandlingen av straffesaker og benefiserte saker.
  • Rettspolitiske målsettinger.

Ringnes startet i Thommessen i 1986, og var i firmaet i 25 år. Han kom til Thommessen fra lovavdelingen i Justisdepartementet, der han var konsulent og førstekonsulent fra 1983 til 1985.

«Ringnes er forespurt og er villig til å ta på seg vervet», skriver generalsekretær Merete Smith til Domstoladministrasjonen. Det var AdvokatWatch som omtalte saken først.

Salærrådet skal oppnevnes av Domstoladmininstrasjonen, og rådets anbefaling skal inntas i departementets budsjettforslag til regjeringen.

Foreslår tidligere Sp-politiker

Justis- og beredskapsdepartementet, som ledes av Emilie Mehl fra Sp, har foreslått to kandidater til salærrådet: Lagdommer Per Jordal ved Gulating lagmannsrett, og sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud i Buskerud tingrett.

Per Jordal (55) satt i Senterpartiets sentralstyre fra 2003, og var vara til Stortinget for Hordaland i to perioder fra 1993 til 1997 og 2001 til 2005. Jordal har også vært riksrevisor i Riksrevisjonen fra 2010 til 2013, og vara fra 2013 til 2017.

Fra 2008 til 2009 var han statssekretær ved Statsministerens kontor i Stoltenberg-regjeringen.

Som lagdommer har han markert seg som en motstander av domstolsreformen, og skrev sammen med lagdommer Torstein Frantzen en egen høringsuttalelse som støtter reverseringen av reformen.

I høringsuttalelsen påpeker de to dommerne fra Gulating at debatten om domstolsstruktur er blitt «en svært ensidig debatt, der motstemmer i liten grad er kommet til orde i de ledende mediene».

Kritiserte domstolsreformen

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud leder den nye, sammenslåtte Buskerud tingrett, og har også kritisert domstolsreformen.

Før sammenslåingen av tingrettene var et faktum, skrev hun et innlegg i Aftenposten på vegne av dommerne i Kongsberg og Eiker tingrett der hun advarte om at om «domstolen forsvinner fra lokalmiljøet, trekker advokatene seg ut eller velger ikke å etablere seg. Tilgang til profesjonell rettshjelp er viktig for folks rettssikkerhet. Lokale domstoler innebærer stor grad av tidsbesparelse og miljøgevinst».

Domstoladministrasjonen opplyser til Advokatbladet at hvem som blir deres kandidat til salærrådet ikke er avklart ennå.

Powered by Labrador CMS