SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski presenterte budsjettet i dag klokken ni.

Øker reisesalæret med 21 millioner kroner i revidert nasjonalbudsjett

Reisesalæret til advokater og sakkyndige øker med 281 kroner pr. time.

Publisert Sist oppdatert

I den endelige versjonen av forliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er det kommet en økning på totalt 21 millioner kroner på postene 466, 470 og 414 i nasjonalbudsjettet.

- Dette er et gjennomslag for SV, og er viktig for oss. Nå starter vi arbeidet med å tette gapet mellom reisegodtgjørelsen og den alminnelige satsen. Vårt mål er å få opp reisesalæret til nivået før kuttet i 2017, sier SVs justispolitiske talsperson, Andreas Sjalg Unneland.

Reisesatsen er nå femti prosent av rettshjelpssatsen, og økes nå til om lag 75 prosent av satsen, forteller Unneland.

- Dette vil gi en økning på 281 kroner pr. time. Dette kommer til å ha mye å si for rettsikkerheten i distriktene.

Advokatforeningen: Godt signal

- Det er et godt signal at SV har forhandlet frem enda en viktig økning i reisefraværsgodtgjørelsen. Enigheten om det reviderte budsjettet viser at Stortinget erkjenner at styrkeforholdet mellom borgerne og det offentlige i norske rettssaler har blitt for skjevt og er preget av geografisk ulikhet, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

- Derfor håper vi på en ny løsning i den pågående meklingen. En opptrapping av selve rettshjelpsatsen og en forhandlingsrett er fortsatt nødvendig for å sikre et mer reelt styrkeforhold mellom borgerne og det offentlige, sier Wessel-Aas.

Powered by Labrador CMS