Advokatforeningens team som har meklet i dag, bestod av Anne Ekerholt, Frode Sulland, Merete Smith, Jon Wessel-Aas og Martin Kaasgaard Nielsen. I midten tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch, som har meklet sammen med riksmekler Mats Ruland.

Advokat-aksjonen: Enige om forslag til løsning

- Nå skal skissen forankres hos begge parter, sier Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Justisdepartementet og Advokatforeningen er blitt enige om en skisse til en løsning på konflikten mellom den, som har vart siden november i fjor.

- Vi er glade for at vi er kommet så langt i prosessen, og vi vil gi nærmere informasjon så snart vi har fått avklart om dette er en løsning som begge parter kan enes om, sier Jon Wessel-Aas.

Advokatforeningen og Justisdepartementet har sittet i mekling i hele dag. Nå skal skissen til avtale forankres hos partene.

Advokatforeningen vil ikke røpe noe mer om innholdet i avtalen på det nåværende tidspunkt.

I utgangspunktet var det satt av to dager til meklingen, men partene trengte mer tid.

Mehl stilte krav

Justisminister Emilie Mehl (Sp) satte som krav for å mekle i konflikten at Advokatforeningen måtte avslutte sin aksjon i Høyesterett, som pågikk fra 9.november og frem til meklingen startet den 9. mai.

På det meste var over tretti straffesaker rammet av aksjonen, som førte til store forsinkelser for en rekke saker i Høyesterett.

- Hvis man ved meklingens slutt ikke kommer til et godt nok resultat, vil aksjonen måtte gjenopptas. Men vi har veldig tro på at hvis partene setter seg ned med profesjonelle aktører, så vil vi kunne komme frem til en enighet som begge parter vil kunne leve godt med, sa Jon Wessel-Aas i forkant av meklingen.

- Fra Advokatforeningens side går vi inn i meklingen med en ambisjon om å finne en god løsning, og vet at det forutsetter at begge parter må belage seg på å inngå noen kompromisser. Om meklingen ikke fører frem, må aksjonen gjenopptas, sa Wessel-Aas til Advokatbladet i forkant av den første meklingsdagen.

Fikk økning i reisesalæret

Tirsdag kom nyheten om at SV i budsjettforhandlinger om revidert nasjonalbudsjett hadde sikret en økning i reisesalæret, som gjør et hopp på om lag 281 kroner pr. time, til omtrent 840 kroner. Den nye satsen gjelder fra 1. juli 2022.

Advokatforeningen har stilt tre krav til departementet: At rettshjelpssatsen økes til et bærekraftig nivå, at halveringen av reisefraværet reverseres, samt at Advokatforeningen får forhandlingsrett.

Powered by Labrador CMS