Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch (fra v.), riksmekler Mats Ruland, Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas og generalsekretær Merete Smith.

Meklingen mellom Justisdepartementet og Advokatforeningen fortsetter

- Bekymret for at meklingen tar så lang tid, sier Jon Wessel-Aas.

Publisert Sist oppdatert

Partene har i dag sittet i mekling sammen med de to nøytrale tredjepersonene Tor-Aksel Busch og Mats Ruland.

Meklingen omhandlet både foreningens økonomiske krav og prosess for fastsettelsen av vilkårene for årene som kommer, skriver Advokatforeningen i en pressemelding.

- Vi ble ikke ferdige i dag, og det bekymrer oss at meklingen tar så lang tid. Vi har likevel blitt enige om å fortsette meklingen, og jeg håper regjeringen da kommer oss i møte på en konstruktiv måte, sier Jon Wessel-Aas.

- Mats Ruland har som riksmekler for tiden en særlig travel periode, og det tar derfor også denne gangen noe tid til neste meklingsmøte. Møtet er avtalt onsdag 15. juni, forteller han.

Advokatforeningens aksjon i Høyesterett pågikk i nøyaktig seks måneder - fra 9. november i fjor og frem til meklingen startet den 9. mai. Advokatforeningen og Justisdepartementet hadde opprinnelig satt av to dager til mekling, men trengte mer tid.

Vilje til å gjenoppta aksjonen

Advokatforeningen gikk med på justisminister Emile Mehls krav om å avslutte aksjonen i det meklingen startet, men stilte en betingelse om at meklingen skulle foregå innenfor en på forhånd avtalt konsentrert og konkret tidsramme.

- Advokatforeningen har fortsatt håp om en løsning, slik at det ikke blir nødvendig å ta opp igjen aksjonen, sier Wessel-Aas.

Før meklingen startet, var han optimistisk:

- Hvis man ved meklingens slutt ikke kommer til et godt nok resultat, vil aksjonen måtte gjenopptas. Men vi har veldig tro på at hvis partene setter seg ned med profesjonelle aktører, så vil vi kunne komme frem til en enighet som begge parter vil kunne leve godt med, sa Wessel-Aas til Advokatbladet.

Advokatforeningens delegasjon: Fra v. Mette Yvonne Larsen, Anne K. Ekerholt, Jon Wessel-Aas, Merete Smith, Frode Sulland og Martin Kaasgaard Nielsen.

20 år med underregulering

«Advokatforeningens aksjon var en reaksjon på tjue år med underreguleringer av rettshjelpssatsene for advokater som tar saker for borgerne, mens det har blitt gitt jevnlige lønns- og salærøkninger til advokater som jobber for det offentlige», heter det i pressemeldingen.

Og videre:

«Da meklingen startet, sto 19 saker i kø for Høyesterett. Dersom aksjonen gjenopptas, er det bare nye anker for Høyesterett som vil bli berørt. Advokatforeningen gir dispensasjon i saker der klientens rettssikkerhetsbehov vurderes som større enn de rettssikkerhetsbehov aksjonen forsøker å ivareta.»

Åpen for løsninger

Advokatforeningen opprettholder sine tre krav til staten: En umiddelbar økning av rettshjelpssatsen, en tilbakeføring av den halverte reisefraværgodtgjørelsen, og en forhandlingsrett om fremtidige rettshjelpssatser.

Advokatforeningen forventet før meklingen startet at Justisdepartementet la konkrete forslag på bordet.

- Det sier nesten seg selv. Når man går inn i en slik prosess er man åpen for løsninger, og forventer ikke at alle krav skal innfris hundre prosent. Slik går vi ut fra at Justisdepartementet også tenker, hvis ikke så kaster vi jo bare bort hverandres tid, sa Wessel-Aas til Advokatbladet.

Advokatforeningens delegasjon består av Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas, generalsekretær Merete Smith, advokat Anne Kjølseth Ekerholt fra hovedstyret, advokatene Frode Sulland og Mette Yvonne Larsen fra aksjonskomiteen og politisk rådgiver Martin Kaasgaard Nielsen.

Powered by Labrador CMS