Jon Wessel-Aas er glad for at det nå er en utvikling i saken.
Jon Wessel-Aas er glad for at det nå er en utvikling i saken.

Advokatforeningen vil avslutte aksjonen

Men sier at streikeaksjonen i Høyesterett vil pågå helt til partene setter seg ned ved meklingsbordet.

Publisert Sist oppdatert

- Forutsatt at vi kan bli enige om at vi raskt kommer i en prosess hvor vi har en konsentrert og konkret, tidsavgrenset periode å mekle på, så vil vi være villige til å avslutte aksjonen idet vi går inn i mekling, sier Advokatforeningens leder Jon Wessel-Aas.

På tampen av forrige uke sendte justisminister Emilie Mehl (Sp) et nytt brev til Advokatforeningen om «boikotten» i Høyesterett, som hun kaller aksjonen, som har vart siden 8.november i fjor.

Mehl har til nå ikke ønsket å la riksmekler Mats Ruland mekle i konflikten, slik Advokatforeningen har foreslått. Å bruke riksmekleren var ikke naturlig, mente Mehl.

Nå har hun snudd.

«For å få avsluttet aksjonen og få dialogen inn i et konstruktivt spor, aksepterer jeg derfor Advokatforeningens forslag om at Mats Ruland opptrer som nøytral tredjeperson i den videre dialogen sammen med Tor-Aksel Busch. Det er viktig for meg å understreke at Ruland da ikke opptrer i egenskap av Riksmekler», skriver Mehl i brevet.

Men Mehl stiller en betingelse: At meklingen først kan komme i gang dersom Advokatforeningen bekrefter at aksjonen er avsluttet.

Dette er Advokatforeningen nå villig til å gjøre.

«Under forutsetning av at en slik mekling foregår innenfor en på forhånd avtalt konsentrert og konkret tidsramme, vil Advokatforeningen avslutte aksjonen idet meklingen starter», heter det i Advokatforeningens svarbrev til Mehl.

- Kan gjenoppta aksjonen

Leder Jon Wessel-Aas er glad for at det nå er utvikling i saken.

Justisminister Emile Mehl besøkte Advokatforeningen i forrige uke for å feire vedtakelsen av Advokatloven. Her sammen med generalsekretær Merete Smith.
Justisminister Emile Mehl besøkte Advokatforeningen i forrige uke for å feire vedtakelsen av Advokatloven. Her sammen med generalsekretær Merete Smith.

- Vi setter pris på at vi nå er enige om å gå inn i en mekling hvor både Busch og Ruland skal være med å hjelpe oss å finne en løsning, sier Wessel-Aas.

- Hvis man ved meklingens slutt ikke kommer til et godt nok resultat, vil aksjonen måtte gjenopptas. Men vi har veldig tro på at hvis partene setter seg ned med profesjonelle aktører, så vil vi kunne komme frem til en enighet som begge parter vil kunne leve godt med, sier han.

Det er ennå ikke klart hvem som skal forhandle på vegne av Advokatforeningen, men både Wessel-Aas selv, generalsekretær Merete Smith og politisk rådgiver Martin Kaasgaard Nielsen er selvsagte, forteller han.

- Det kan komme til flere underveis. Nå må vi bli enige om en tidsramme og datoer. Vi håper meklingen kan skje raskt, fra vår side ønsker vi at den skal skje så raskt som mulig, sier Wessel-Aas.

I brevet til Mehl foreslår han at «Advokatforeningen og departementet snarest kontakter Busch og Ruland, for å finne datoer og, med Busch’ og Rulands bistand, blir enige om den nærmere innretningen av dialogen/meklingen».

15 aksjonsrammede saker

I helgen har Advokatforeningen vært i kontakt med de berørte advokatene; altså forsvarerne i de femten sakene som i øyeblikket er rammet av aksjonen i Høyesterett, for å informere om utviklingen i saken.

- Vi har bare fått positive reaksjoner fra advokatene, sier Wessel-Aas.

Justisminister Mehl har i tidligere brev til Advokatforeningen understreket at hun ikke vil bevilge penger til økt rettshjelpssats utenom den ordinære budsjettprosessen.

- Forventer Advokatforeningen at Justisdepartementet vil snakke med dere om kroner og øre i en mekling?

- Når man går i en mekling, må hver av partene være villige til både å gi og ta. Det er sikkert mange modeller og løsninger som finnes som kan føre oss frem til en mer bærekraftig rettshjelpsordning, som jo er hovedmålet vårt. Derfor foreslo vi tidlig i vinter å trekke inn profesjonelle meklere som kan komme opp med løsninger som partene ikke har tenkt på selv, sier Wessel-Aas.

- Så dere forventer at det legges konkrete forslag på bordet?

- Det sier nesten seg selv. Ellers blir jo dette bare et spill for galleriet. Det er i alle fall ikke vårt mål. Når man går inn i en slik prosess er man åpen for løsninger, og forventer ikke at alle krav skal innfris hundre prosent. Slik går vi ut fra at Justisdepartementet også tenker, hvis ikke så kaster vi jo bare bort hverandres tid, sier Wessel-Aas.

LES MER OM ADVOKATFORENINGENS AKSJON

Aksjon2021

Powered by Labrador CMS