Advokatforeningens meklingsteam med mekler Tor-Aksel Busch. Fra v. Anne Ekerholt, Frode Sulland, Busch, Merete Smith, Jon Wessel-Aas og Martin Kaasgaard Nielsen.

Reisesalæret har økt til 784,70 kroner pr. time fra 1. juli 2022

Øker fra femti til sytti prosent av rettshjelpssatsen.

Publisert

Den nye forskriften for advokatsalærer trer i kraft 1. juli 2022.

I punkt 8 i forskriften kan man lese:

«Salæret fastsettes til 0,7 ganger salærsatsen. Godtgjøring gis kun for sammenhengende fravær ut over 30 minutter.»

Da budsjettforliket var et faktum, rapporterte SV først at satsen økte fra femti prosent til 75 prosent av rettshjelpssatsen.

Etter at Justis- og beredskapsdepartementet har finregnet på forliket, er økningen satt til sytti prosent av satsen.

Inntil 1. juli 2022 var reisesalærsatsen 560,50 kroner, som er halvparten av rettshjelpssatsen på 1121 kroner.

Satsen har nå økt med 224,20 kroner pr. time til 784,70 kroner.

Forskriften kan du lese her.

Powered by Labrador CMS