ADVOKAT-SOMMER

- Det paradoksale er at det koster ganske lite å stoppe flyttestrømmen – hvis man bare vil, sier Joachim M. Bjerke.

- Vi forstår ikke hvor mye samfunnet vil tape hvis flyttestrømmen fortsetter

Skatteekspert Joachim M. Bjerke (52) i BAHR sier det er helt feil å rette pekefingre mot utflytterne, mener at skattefaglige hensyn blir ofret til fordel for politiske kjepphester, og forteller om dagen da tårene rant på kontoret.

Publisert Sist oppdatert

Å få Joachim M. Bjerke, partner og advokat i BAHR, med på et intervju denne sommeren, var ingen kurant sak.

- Det har vært veldig travelt. Støre-regjeringen har virkelig brukt skatt som et politisk virkemiddel, og viljen til å øke skattetrykket og innføre nye skatteformer har medført ekstra travle dager for oss rådgivere. Selv om det er faglig spennende med nye skatteforslag, er det blitt litt i overkant mye, sier han.

At nye skatteforslag er «faglig spennende», henger bra på greip med Bjerkes karriereprofil. 52-åringen har jobbet med nasjonal og internasjonal skatterett i en årrekke, har spesialisert seg i skatt ved Harvard, var medlem av Skatteutvalget (Scheelutvalget), og er leder av BAHRs skatteavdeling.

I årets advokatundersøkelse ble han kåret til den beste advokaten innen skatterett for tredje gang av Kapital JUS.

Joachim M. Bjerke

Alder: 52

Opprinnelig fra: Bærum

Antall timer på jobb i uken: Nok

Antall saker i retten siste år: Ingen siste år, men en stor sak ble forlikt i vår, og flere er «på vei».

- Skatt er en spennende blanding av finjuss, politikk og samfunnsfag – ispedd en god dose spådommer om fremtiden. Det er også et fag i stadig utvikling med en rekke endringer både nasjonalt og internasjonalt. Jeg synes det rett og slett er veldig gøy å jobbe med, sier Bjerke.

- Forstår ikke virkningene

52-åringen har ikke like mye til overs for skattepolitikken som skatteretten.

- Litt mye «Møllers tran», kanskje? Skattenivå er et spørsmål om politikk, men som fagperson er det leit å se forslag som fremstår som lite utredet. De skattefaglige hensynene blir ofret til fordel for politiske kjepphester, sier Bjerke.

- Ordbruken og argumentene som benyttes i den offentlige debatten de siste årene kan også tyde på at enkelte aktører ikke forstår virkningene av de skatteendringene som er vedtatt eller som foreslås – verken på kort eller lang sikt, fortsetter han.

Bjerke mener det er lett å undervurdere skadevirkningene av skatteforslag som ikke rammer en selv i første omgang.

- På sikt blir vi alle skadelidende hvis forslagene medfører reduserte investeringer, utflytting eller manglende innflytting. Skatt handler ikke bare om dagens regler, men vel så mye om hvordan man tror skattereglene vil bli i fremtiden, sier han.

- Ikke det største «flyttebyrået»

At vi i Norge har en såpass opphetet skattedebatt - hvor 20-25 prosent av statsbudsjettet finansieres gjennom uttak fra Oljefondet - synes Bjerke er merkelig.

- Det er egentlig veldig overraskende. Sammenlignet med våre naboland burde vi hatt et vesentlig lavere skattetrykk. Samtidig kunne vi hatt et bedre helsevesen, bedre skole og flere andre offentlige tjenester, sier han.

Stadig flere rike nordmenn har forlatt Norge. Bjerke, som i henhold til BAHRs nettsider bistår «a small number of ultra high net worth individuals», forteller om en økt interesse for å flytte på pengebingene.

- Mange av våre klienter er selvfølgelig opptatt av nye skatteforslag og skatteendringer, og hvordan de skal imøtekomme disse. Men som for andre klienter er det et vidt spekter av temaer det ønskes bistand til, sier han.

- Vi har selvfølgelig bistått flere med spørsmål knyttet til utflytting. Men BAHR driver nok ikke det største «flyttebyrået» i landet, forteller 52-åringen.

- Trenger alle kloke hoder

- Det er flere som mener at «skatteflyktningene» svikter den samme velferdsstaten som har gjort dem rike. Er du enig i det?

- Nei, det mener jeg er helt feil. Det norske trepartssamarbeidet har tjent landet vårt godt og bidratt til å sikre konkurranseevnen. Dette skiller ikke mellom norske og utenlandske eiere – utenlandske eiere har hatt akkurat like stor glede av trepartssamarbeidet som norske eiere.

- Mange av de som har bygget seg opp i Norge, har derimot vært villige til å investere langt mer tid og penger enn det mange av oss andre er villige til å gjøre, sier Bjerke.

Bjerke mener at Norge, som et lite land, trenger all den kapitalen og alle de kloke hodene vi kan få, herunder personer som er villige til å ta risiko.

- I stedet for å rette pekefingre mot de som flytter, burde vi derfor heller fokusere på hvordan vi kan legge til rette for at Norge skal bli et attraktivt sted å investere fra og i. Dette er ikke minst viktig med tanke på at oljeinvesteringene snart vil falle betydelig, sier Bjerke.

- Store ringvirkninger

Han er bekymret for flyttestrømmen.

- Jeg tror ikke vi forstår hvor mye det norske samfunnet vil tape på lang sikt hvis dagens flyttestrøm fortsetter. Ringvirkningene er så mye større enn bare det tapte skatteprovenyet.

- Det er heller ikke bare et spørsmål om flyttestrømmen ut av Norge, men at Norge blir et mindre attraktivt sted for utlendinger å flytte til. Vi har den senere tid fått flere henvendelser fra utlendinger som har vurdert å flytte til Norge, men som på grunn av skattereglene ikke har mulighet til å gjøre det.

- Det paradoksale er at det koster ganske lite å stoppe denne utviklingen, hvis man bare vil. Det handler ikke engang primært om skattenivå, men mest om hvordan skattene utformes, sier han.

- Uaktuelt å flytte

Bjerke håper han ikke svikter Bærum kommune dersom han melder flytting til Oslo.

Da ligningstallene ble lagt frem i fjor, kunne vi finne BAHR-partneren på fjerdeplass blant advokatene med høyest inntekt. Med et tosifret antall millioner kroner inn årlig, må han selv avse store penger til staten. Og med en etter hvert betydelig formue, vil også formuesskatten bite godt fra seg.

Men Bjerke har verken Sveits, Lichtenstein eller noe annet skatteparadis for øyet.

- Det er uaktuelt å flytte fra Norge, sier han.

- Jeg vurderer riktignok stadig om jeg skal flytte fra Bærum til Oslo, og håper det ikke er for mange som mener at jeg da svikter Bærum kommune fordi jeg tar med meg deler av skattepengene til hovedstaden, smiler Bjerke.

- Å flytte fra Bærum, som ikke har eiendomsskatt, til Oslo som har eiendomsskatt, viser vel også hvor dårlig skatteadvokat jeg er, spøker han.

En av grunnene til at det for Bjerke er uaktuelt å flytte fra landet, er partnerskapet i BAHR. I over tjue år har han vært på eiersiden, og han forteller at han trives svært godt.

- Arbeidshverdagen er det jeg vil fremheve. Jeg får nye og spennende oppgaver hver dag, i kombinasjon med fantastisk flinke kollegaer og hyggelige klienter – da går tiden veldig fort. Jeg er overbevist om at det er mange steder, både i det offentlige og i det private, hvor jeg ville ha funnet meg vel til rette. Men jeg har til gode å bli overbevist om at noen av disse er bedre enn BAHR.

- Tapper samfunnet

- På hvilket fagområde bør rettstilstanden endres fortest mulig?

- Det er det andre enn meg som er bedre til å vurdere.

- Hva er den største utfordringen på ditt fagområde?

FAVORITTER

Advokat-kjendis: John Cage (fra Ally McBeal)

Bok: Animal Farm (George Orwell)

TV-serie: Ser lite TV, men likte «The Crown» godt.

Podkast: «Kjente bøker på 4 minutter» (men den er dessverre slutt), så nå er det «Jeg kan ingenting om vin»

Sommerlåt: «Her kommer vinteren» av Ingrid Olava skaper alltid god stemning i sommervarmen

Sommerdrikk: Noe kaldt …

- Svart arbeid tapper samfunnet for enorme beløp hvert eneste år, samtidig som det gir grunnlag for annen alvorlig kriminalitet. På skatterettens område er jeg bekymret over manglende rettssikkerhet i skattesaker. Den nye Skatteklagenemnda har vært et skritt i riktig retning. Men det står mye igjen, ikke minst hva gjelder domstolskontrollen.

- Hvem er ditt faglige forbilde?

- På skatterettens område er det utvilsomt professor emeritus Frederik Zimmer. Frederiks evne til å analysere problemstillinger og stille de riktige spørsmålene, er enestående. Kombinert med en ufattelig hukommelse om tidligere avgjørelser og dommer.

- Når det gjelder advokatrollen, har jeg mange forbilder, men jeg vil særlig trekke frem Øyvind Eriksen. Han hadde jeg gleden av å arbeide tett sammen med i flere år. Hans evne til å se det store bildet, finne løsninger, og i tillegg være smart nok til å la andre tro det var deres idé er bare fantastisk! Det er ikke ofte jeg gråter på jobb, men den dagen han fortalte at han skulle bli konsernsjef i Aker, falt det noen tårer.

Fikk tidlig et inntrykk av livet som advokat

- Hva skulle du ønske du visste om advokatyrket da du var student?

- Jeg kan ikke komme på noe. Mens jeg studerte hadde jeg flere sommerjobber i ulike advokatfirmaer, hvor jeg tatt veldig godt imot og fikk et godt inntrykk av livet som advokat, både i det private og det offentlige.

- Har du tatt et valg i din karriere som du har angret på?

- Nei, egentlig ikke. Det er riktignok mange erfaringer jeg gjerne skulle hatt med meg, blant annet fra skatteetaten og dommerrollen. Samtidig er det ingenting i karrieren jeg ville vært foruten.

- Det eneste jeg av og til har tenkt, er at jeg med fordel kunne ha søkt meg inn på en vanlig law school i USA. Jeg tok et ettårig skatteprogram ved Harvard med fokus på internasjonal skatterett. Dette oppholdet var veldig flott og givende.

- Ikke minst var det lærerikt å oppleve hvordan samme problemstilling ble løst på en annen måte i amerikansk rett enn i norsk rett. «Naturretten» eller magefølelsen er ikke alltid den samme på begge sider av Atlanteren.

- Men på Harvard var vi så mange utenlandske studenter at det var begrenset hvor mye kontakt jeg fikk med «the locals». En vanlig law school tror jeg derfor hadde vært en spennende opplevelse, og da hadde jeg blitt enda bedre kjent med de amerikanske studentene og det amerikanske rettssystemet.

- Finansdepartementet hadde fristet

- Hva er drømmejobben for deg?

-Den jeg har! Men hvis jeg blir tvunget til å velge noe utenfor BAHR, så må drømmejobben være en fri rolle i Finansdepartementet hvor jeg kan lage forslag til hvordan skattesystemet kan forbedres.

- Hvilken sak har gjort sterkest inntrykk på deg så langt i din karriere?

- Jeg liker ikke å snakke om egne saker. Av saker på skatterettens område jeg ikke har vært involvert i, er nok Transocean-saken - norgeshistoriens største skattestraffesak - den som har gjort sterkest inntrykk.

- Ikke minst gjorde det inntrykk hvordan tre fremragende skatteeksperter fikk sine karrierer urettmessig ødelagt gjennom en årelang prosess. Det krever styrke å komme seg helskinnet gjennom en slik belastning, selv om samtlige tiltalte til slutt ble frifunnet.

Hater å bade

- Hvem i Norge fortjener en ufrivillig dukkert?

- Jeg hater å bade, og har derfor ikke behov for å sende noen andre i vannet heller.

- Hva er din guilty pleasure?

- Iskrem og kaker, men jeg gjør lite for å skjule dette.

- Hvor går årets sommerferie?

- Det blir norgesferie i år, og vi skal feriere på Sørlandet.

- Hvilket spørsmål skulle du ønske at du fikk?

- Er det ikke nok som det er?

Powered by Labrador CMS